OHODNOŤTE ČLÁNEK:

Jak se konečně přestat hádat?Jak se konečně přestat hádat?

OHODNOŤTE ČLÁNEK:
10.12.2018

V tomto článku si odpovíme na následující otázky:

 1. Proč se vlastně hádáme?
 2. Co je skrytý nesouhlas?
 3. Co jsou hádky zakopnuté pod postel?
 4. Proč se hádka nedá zapomenout?
 5. Nutné kroky pro ukončení hádek?

 

1. Proč se vlastně hádáme?

Hádka je láva, která roztála v útrobách sopky a v určitý čas začne lítat ven. Nikdo se nehádá hned na začátku vztahu. Hádka je had, jenž se do vztahu postupně plíží, pokud nedodržujeme určitá pravidla.

Hádku budeme definovat jako střet dvou osobností za účelem dosažení svého. Hádka by postrádala smysl, kdybych nechtěl být pochopen a přijat. Tato touha vede ke zvyšování hlasu a k tlačení partnera, aby konečně řekl své ano. Hádka je posledním schůdkem k mlčení, k letargii a odcizení se.

Každý jedinec má své základní potřeby jako být milován, chápán a přijat. V hádce vůbec nejde o hádání se, ale o to, co tím bojovníci vyjadřují. Ve většině případů totiž vyjadřují základní potřeby jako „prosím, vyslechni mě a pochop mě“ nebo „prosím, miluj mě více“ nebo upoutávání pozornosti na sebe. Za hádkou může stát i touha prosadit svou za každou cenu, což je skrytý projev nedostatku přijetí, pozornosti a lásky.

Hádání se je nemocí z nedostatku. Pokud na sebe partneři dlouho nemají čas a ignorují své potřeby, dojde k nahromadění přetlaku potřeb a k výbuchu. Pak stačí málo a ze všeho se začne dělat problém. Emotivnější žena se stává v očích muže hysterkou, která si neváží ničeho a stále něco vyčítá. Žena pak nezájem muže hodnotí jako barbarskost a necitlivost.

I ti nejvíce zamilovaní budou mít jednou odlišné názory a budou se muset naučit hledat souznění bez hádek.

 

2. Co je skrytý nesouhlas?

Pokud u jednoho z partnerů vázne komunikace a pokud vztah dospěje do stádia hádavosti, stává se, že jedna strana nemusí o ostřejší výměnu názorů jevit zájem. Raději se odklidí do ústraní, než by stále zažívala manipulace a vyčítání. Sice v mnoha případech nesouhlasí, ale raději mlčí a vše odkývne. Jde však pouze o vnější projev. Uvnitř jasně ví, co chce, a stojí si zatím. Mezi svými pak partnera kritizuje a ponižuje. Někde totiž svůj názor uvolnit musí. Skrytý nesouhlas je pro vztah jedem. Každý totiž touží po pochopení, a když jej nenalézá, začne jej hledat jinde.

 

3. Hádky zakopnuté pod postel

Dosáhl někdo hádkou svého a přiměl protistranu dobrovolně přistoupit na požadavek? Hádáním se o názory nikdy nedosáhneme dohody a bez dohody se vztah stává bojištěm. Hádky nikdy nevedou k cíli a vždy končí rozladěním a nepochopením, rozbouřenými emocemi a zraněním. Konce hádek bývají vysoce emotivní a díky tomu, že nemají oboustranné řešení, musí se po vybytí všech argumentů někam uklidit. Jinak by hádkový stav trval stále. Co se ale nedá uklidit je prožitá emoce. Oba se po skončení hádky tváří, jakoby se nic nestalo, je to však přetvářka. Každý si po ukončení hádky něco o druhé straně myslí a to si oba nesou dál. Každá zakopnutá nevyřešená hádka je půdou pro další hádku. Je to malé semínko, které pak roste a přináší další semena téhož druhu. Po několika zakopnutých hádkách se vztah stává chladným a partneři se od sebe pomalu vzdalují.

 

4. Proč se hádka nedá zapomenout

Náš mozek nezapomíná, i když se nám zdá, že si některé věci nepamatujeme. Mozek má 90% své paměťové kapacity téměř nepřístupné pro vědomí. To způsobuje, že si nemůžeme vzpomenout na všechno, co jsme v minulosti dělali, i když bychom chtěli. Vjemy, které nemají emoční charakter, jsou uloženy s nižší prioritou než ty, které hodnotu emoce mají. Hádky mají velké emoční hodnoty, a proto se ukládají s velkou prioritou. Každá hádka, která není vyjasněna a nepřinesla vzájemnou dohodu obou stran, je uložena s vysokou zápornou emocí. Záporné emoce produkují obranu, protože je nechceme prožívat znova. Pokud jsme ve vztahu se zápornými emocemi, budeme se od partnera vzdalovat a postupně zaujímat obranný stav.

 

5. Nutné kroky pro ukončení hádek

 1. Připusťte si, že váš vztah nemusí být funkční a že jej uměle udržujete.
 2. Vztah sám o sobě je mistrovským dílem obou partnerů. Pouze oni dva se rozhodují, co si z něj udělají. Zda si postaví chlívek či nedobytný hrad. Partnery vždy drží pohromadě kladná odpověď na otázku: „Stojí mi to za to, vytvářet vztah s tímto člověkem?“ Pokud je odpověď pozitivní, pak spolu při znalosti pravidel vztahu překonáte všechno. Pokud ne, pak se raději obraťte na odborníka. Ten vám řekne, zda máte spolu pokračovat dál a zda váš vztah splňuje základní předpoklady funkčnosti. Napište si odpověď na tuto otázku každý zvlášť.
 3. Pravděpodobně jste přestali vnímat potřeby svého partnera. Odpovězte si písemně proč se tak stalo? Proč jste se odcizili, proč na sebe nemáte čas? Co vám ve vztahu chybí? Stanovte si nápravu pro napsané oblasti.
 4. Naučte se více naslouchat. Při vyříkávání názorů dodržujte pravidlo 50:50. Pět minut mluvíš ty a já pouze poslouchám a pak naopak. Během vaší řeči nazývejte věci pravými jmény a chovejte se přirozeně. Druhá strana vaši řeč buďto přijme a bude ji během svých 5 minut komentovat, nebo ji nevydrží a máte opět další bod k projednávání. Buďte si jisti, že během těchto výměn objevíte mnoho slabých míst, která zahnila a v budoucnu by vám přinesla rozpad a další deprese.
 5. Učiňte rozhodnutí, že se vždy za všech okolností budete cítit dobřePokud se objeví náznak ztráty pohody, ihned učiňte nezbytné kroky k jejímu nastolení. Ptejte se, proč se vám změnila nálada? Vztah, kde se necítím dobře, není vztah, ale vězení.
 6. Připusťte, že nemusíte mít vždycky pravdu, že jste mohli přeslechnout.
 7. O svých rozhodnutích si s partnerem veďte písemné dohody. Tak zajistíte, že vždy budou vaše stanoviska správně pochopena a respektována.
 8. Dodržujte pravidlo 3x a dost. Každý má ve vztahu možnost porušit stanovenou dohodu pouze 3x. Pokud se mu to nedaří,  ptejte se, zda mu o vztah vůbec jde.

 

6. Závěr

Když se naučíte sdílet svůj odlišný názor tak, aby došlo k dohodě a ke vzájemnému pochopení, zjistíte, že jste nemuseli investovat tolik energie a dosáhnete svého mnohem pohodlněni a rychleji, bez ničení vztahu.

Přestat se hádat neznamená, že nebudete s partnerem už vůbec komunikovat nebo že si už nebudete vyměňovat názory nebo že již ve všech věcech bude jasno a všude budete mít na věci stejný názor. Přestat se hádat znamená přestat ztrácet energii neproduktivním sdílením svého názoru. Hádky ničí váš vztah a nikdy nic kladného nepřinesou. Pokud jste se rozhodli naučit se nehádat, jste na dobré cestě svůj vztah ozdravit a přivést na novou úroveň.

 

Co můžete pro sebe dělat dále?

 1. Zkuste kouče.
 2. Přečtěte si mou knihu Partnerský manuál
 3. Využijte můj audioprogram Jak si utvářet vztah podle svých představ

Autor článku:

Aleš Kalina
Aleš Kalina
Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšle...Zjistit o autorovi více

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Autor článku:

Aleš Kalina
Aleš Kalina
Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.Zjistit o autorovi více

Tipy, které lidé nejvíce hledají

Jak funguje kredit

Primárním cílem kreditu je poskytnout kvalitní služby našich koučů uživatelům, kteří mají zájem vstoupit na cestu osobního rozvoje a dále se rozvíjet a pracovat sami na sobě.

Otázka, kterou pokládáte vybranému kouči prostřednictvím kreditního systému, má přednost před otázkami bezplatné poradny. Navíc kouč udržuje posloupnost Vaší komunikace, do vzájemné diskuse zapojuje již dříve nastíněná témata, rozšiřuje je a do svých odpovědí zahrnuje doporučení, která mají návaznost na řešené otázky. Zvolíte-li následně osobní konzultaci s koučem, slouží Vaše písemná komunikace k přípravě na osobní lekci.

Kreditní systém Vám tak umožňuje na sobě pracovat na dálku za pomoci kouče.

Jeden písemný dotaz kouči je limitován 1000 znaky a je Vám za něj odečten kredit 300 bodů. Z praxe víme, že právě 1000 znaků je zapotřebí pro efektivní komunikaci, dostačující pro vyjádření vašich pocitů či obtíží. Delší text odbíhá od témat a těžko se kouči zpracovává.

Pokud nezbytně potřebujete delší zprávu, tak se Vám odečteme dalších 150 bodů a prodloužíte svůj dotaz na 1500 znaků.

Našim členům nabízíme 900 bodů (tedy tři dotazy v délce 1000 znaků) a k tomu jednu lekci s koučem zdarma. Máte-li zájem vstoupit na cestu svého osobního rozvoje, doporučujeme Vám naše roční členství.

Seznamte se s Emočními rovnicemi

Výukový program zdarma. Naučte se, jak podvědomí pracuje, jaké zákonitosti využívá a jak ho předělat ve svůj prospěch. Získání vašich přání závisí na ovládnutí jeho síly.

Program obsahuje 15 video lekcí

S pomocí 15 dobře pochopitelných lekcí se naučíte, jak podvědomí pracuje. Jaké oblasti života podvědomí ovlivňuje. Proč se mnohým z nás nedaří a jiným ano. Proč tolerujeme neúspěch a často si neumíme poradit ani při vyvinutí veškerého úsilí, na závěr se názorně naučíte jak podvědomí přeprogramovat.

Získáte návod na vyhledání prvních 10 Emočních rovnic.

Naučte se základům vyhledávání svých Emočních rovnic. Získejte jednoduchý pracovní materiál, který můžete využívat i pro hledání více než prvních deseti svých Emočních rovnic, pokud budete mít chuť.

2 hodiny koučinku za cenu 1

Pokud stojíte před vážným rozhodnutím či si nevíte rady ve své zapeklité situaci, máme pro vás povzbuzující nabídku – setkání s koučem. Jsou situace, kdy se sami neumíme rozhodnout, a víme, co může nastat, když rozhodnutí uděláme sami – můžeme pro svoji budoucnost nasekat mnoho bolestivých chyb. Někdy pouze toužíme své břímě někomu sdělit, podělit se o své vnitřní prožitky a trápení. A to je dobře. Sdílené břímě = poloviční břímě.

Potkejte se se svým koučem výhodněji

V rámci tohoto programu máte možnost strávit s vámi vybraným koučem dvě hodiny a zaplatit mu pouze jednu. Povídat si můžete nejen osobně, ale i po skypu či telefonu. Výhodnější setkání s koučem získáte tak, že si jej nejprve vyberete v seznamu koučů a na jeho profilu najdete promo kód. Ten použijete při vyplnění objednávky.

Získáte bonusový e-book pouze pro vás

V rámci programu jsme pro vás připravili e-book Aleše Kaliny: Jak řešit své konflikty elegantně. V něm naleznete neomšelé a osvědčené rady, jak si ze vztahu udělat komunikační ráj. Jak řešit své konflikty elegantně

Objednání lekce s koučem

Objednání koučinku s Alešem Kalinou

Připravujeme pro vás...

Získejte jednoduchý návod na vyhledání a mazání nežádoucích bloků z hlavy

S pomocí 20 dobře pochopitelných videí a pracovního sešitu se naučíte to podstatné k vyhledávání svých Emočních rovnic, k práci s Emočními čísly a 4 oblastmi života. Odhalte své destruktivní emoční bloky a vymažte je z hlavy. Mozek je jenom počítač - naučte se jej přeprogramovat.
emocnirovnice.ales-kalina.cz
3800

Získejte jednoduchý návod na vyhledání a mazání nežádoucích bloků z hlavy

S pomocí 20 dobře pochopitelných videí a pracovního sešitu se naučíte to podstatné k vyhledávání svých Emočních rovnic, k práci s Emočními čísly a 4 oblastmi života. Odhalte své destruktivní emoční bloky a vymažte je z hlavy. Mozek je jenom počítač - naučte se jej přeprogramovat.
emocnirovnice.ales-kalina.cz

Vstupte na cestu k vyřešení svého problému!

V programu osobního rozvoje získáte 900 bodů k písemné komunikaci s koučem + jednu osobní lekci s koučem a další výhody. Tento program je možné si zakoupit jednou ročně.
4490
Zadejte své údaje potřebné k registraci do programu:

Objednání lekce s koučem

Kvalifikovaný dohled odborníka vám zaručí jistotu, že váš problém je řešen co neefektivnější cestou a že se svými emočními rovnicemi pracujete správně.

Svého kouče můžete vybírat podle lokality, ale jelikož lekce mohou probíhat po telefonu či Skypu, tak se lokalitou nemusíte svazovat.

Důležité jsou jistě zkušenosti v dané problematice, která vás trápí. Náš tým koučů je složen z profesionálů s mnohaletou praxí v oblasti přeměny osobnosti. Všichni pracují výhradně s metodou Emočních rovnic pod pravidelným vedením Aleše Kaliny a každý z našich koučů má osobnostní rysy, které umožňují vést konzultační lekce tak, aby přinášely kýžené výsledky a spokojenost našich zákazníků.

Naše kouče rozdělujeme do tří kategorií:

Lekce zdarma v rámci programu:


Svoji lekci s koučem si rezervujte ve svém uživatelském profilu.

Odhalte svých prvních 100 emočních rovnic

Výukový program s pracovním sešitem. S pomocí video lekcí a interaktivního pracovního sešitu se naučíte, jak si najít svých prvních alespoň 100 emočních rovnic. Cena programu je 3800 Kč. Záruka spokojenosti.

20 video lekcí / 20 mp3 audio lekcí

S pomocí 20 dobře pochopitelných video lekcí (nebo audio nahrávek) se naučíte to podstatné k vyhledávání svých emočních rovnic. Odhalíte své destruktivní emoční bloky a pochopíte jak je vymazat z hlavy. Mozek je jenom počítač – naučíte se jej přeprogramovat.

Interaktivní pracovní sešit

V rámci tohoto programu získáte na míru vyvinutý pracovní sešit, který se stane vaším nepostradatelným průvodcem. Do něj zapisujete vše, co se naučíte a dále se svými zápisy pracujete. Pracovní sešit vás dobře navede při hledání svých nově nalezených emočních rovnic.

Bonusový materiál

10 dalších pomocných video návodů.

Čtěte více

Získejte jako bonus příspěvky, které za poslední roky četlo více jak 250.000 lidí. Vytvořte si svůj uživatelský účet a získejte zdarma výhody v podobě prémiového obsahu a přehledné komunikace s koučem. Každý měsíc naše rady obohacují více jak 100.000 čtenářů. Staňte se jedním z nich a profitujte z osvědčených rad. Tento program je zdarma.

Čtěte prémiový obsah pouze pro registrované zdarma.

Otevřete si přístup k uzamčeným článkům a získejte rady k řešení svých potíží. Vložte si své oblíbené články a videa z našich stránek do své knihovny v uživatelském účtu a mějte je stále k dispozici bez vyhledávání.

Komunikujte s našimi kouči 1:1

Přeneste si svůj první dotaz do svého účtu a vytvořte si historii komunikace. Žádné rady od kouče se vám již neztratí. Po registraci získáte další možnost položit dotaz koučovi zdarma. Odpověď na něj se již nebude veřejně publikovat.

Vytvořte si své životní cíle

Získejte video lekci zdarma: Jak si vytvořit své životní cíle a neztratit se v životě.

Napište svůj dotaz

Napsáno 0 z 1000 znaků.

Svůj e-mail nám nemusíte sdělovat.

Odpověď si vyzvednete prostřednictvím kódu, který vám zobrazíme po odeslání vašeho dotazu.

Vyzvedněte si svoji odpověď

Vložte kód, který jste získali po zadání svého dotazu.

Zaregistrujte se zdarma, přeneseme vám do vašeho účtu váši odpověď a získáte tak historii své komunikace s našimi kouči.

Vstupte na cestu k vyřešení svého problému!

V programu osobního rozvoje získáte 900 bodů k písemné komunikaci s koučem + jednu osobní lekci s koučem a další výhody. Tento program je možné si zakoupit jednou ročně.
990
Zadejte své údaje potřebné k registraci do programu:

X
Popovídejte si o svém problému s koučem.
Získejte 15 minut konzultace zdarma.