OHODNOŤTE ČLÁNEK:

Jak vytvářet dlouhodobá spojenectví s blízkýmiJak vytvářet dlouhodobá spojenectví s blízkými

OHODNOŤTE ČLÁNEK:
19.2.2020

Jak vytvořit cestu k pevnému spojenectví

Není žádným tajemstvím, že člověk je tvor extrémně společenský a má potřebu sounáležitosti či spojenectví. Člověk touží být částí většího celku, komunity či rodiny. Není podstatné, zda jde o skupinu náboženskou, sportovní, nebo o „pouhou“ skupinu kamarádů.

Vyloučení ze skupiny bylo od nepaměti považováno za jeden z nejvyšších možných trestů.

V mnoha případech bylo vyloučení ze skupiny alternativou trestu smrti.

Již v době prvobytně pospolné společnosti znamenalo vyloučení jednotlivce z kmene téměř jistou smrt, navíc spojenou s postupným umíráním.

Pokud jste se znelíbili katolické společnosti ve středověku a papež vás vzal do klatby či exkomunikoval z církve, dostalo se vám kromě náboženských dopadů i toho, že se k vám tehdejší společnost obrátila zády. Exkomunikace či klatba jsou dodnes církví považovány za dva nejtěžší tresty.

Trest odloučení na „samotce“ se ve věznicích používá i v současnosti, přestože pobyt s ostatními vězni na celách taky zrovna není žádný med. „Samotka“ je vlastně takové vězení ve vězení.

Pochopte, proč vyloučení ze skupiny palčivě bolí

Jestliže si způsobíme bolest, například se řízneme, aktivuje se nám v mozku tzv. „matrice bolesti“, což je síť jednotlivých částí mozku, které za interpretaci bolesti odpovídají.

Jestliže jsme vyřazeni ze skupiny, aktivuje se v mozku totožná „matrice bolesti“ zcela stejně jako v případě, kdy se řízneme. V praxi to znamená, že vyřazení jednotlivce ze skupiny doslova fyzicky bolí. To je důvod, proč lidé vyhledávají spojenectví a chtějí být součástí různých skupin.

Velká část lidského mozku je věnována interpretaci chování druhých a interpretaci vzájemných vztahů právě za účelem vytváření těchto spojenectví. Jednotlivé mozky se navzájem ovlivňují, navzájem se potřebují, a vytváří složitou pavučinu interakcí, jejichž účelem je společné přežití lidstva.

Být ve skupině či součástí nějakého lidského celku je fyzicky příjemné. Ve skupině se cítíme bezpečnější a efektivnější.

Tato část lidské povahy spočívající v potřebě vytváření skupin však má i svoji temnou stránku. Jestliže existují lidé, kteří do skupiny patří, musí nutně existovat i lidé, již do skupiny nepatří.

Proč si jsou někteří více rovni

V rámci jednoho pokusu bylo prokázáno, že stačí umístit pracovníky jedné banky do dvou pater nad sebe a již se vytvořily dvě skupiny pracovníků, tedy skupiny pracovníků z prvního patra a skupiny pracovníků z druhého patra. Tyto dvě skupiny mezi sebou vykazovaly vzájemnou řevnivost. Přitom šlo o pracovníky téže banky, navíc vysokoškolsky vzdělané a jinak kultivované zaměstnance.

Těsně po revoluci, kdy do bývalého „východního bloku“ začaly vstupovat nadnárodní společnosti, rozhodla se jedna taková nejmenovaná německá společnost pro motivační program.

Všechny děti, jejichž některý z rodičů pro firmu pracoval a plnil výborně své pracovní úkoly, vybavila na začátku školního roku nádhernou, dokonale „vytuněnou“ školní brašnou, dovezenou přímo z Německa. Její cena nebyla zanedbatelná, pohybovala se okolo 100 tehdejších německých marek.

Firma však podcenila jednu věc. Zatímco pro německého pracovníka šlo o milou pozornost, kterou si navíc mohl koupit „na každém rohu“, v Polsku tato skutečnost málem způsobila další revoluci, neboť 100 DM byl v tehdejším Polsku téměř měsíční plat. Nikdo v Polsku si nemohl dovolit koupit svému dítěti takovou brašnu

Polská společnost se pak ve městech, kde tato německá firma působila, rozdělila na dvě skupiny. Na skupinu dětí, které aktovku obdržely, a na druhou, „méněcennou“ skupinu dětí, jež tuto aktovku neměly. Firma nakonec označila tento motivační program za „nešťastný“ a musela jej předčasně ukončit.

5 způsobů k vytváření spojenectví

Podstatou vytváření spojenectví je umožnit danému člověku stát se členem vaší skupiny. Z výše uvedeného textu vyplývá, že v zásadě jakékoliv skupiny.
Spojenectví pracovní

Jestliže například pracujete na nějakém projektu, pečlivě zvažte, kdo bude do projektu přizvaný či s projektem seznámený. Kdo je účastníkem projektu od samého začátku a od samého začátku se k němu může vyjadřovat, automaticky se stává jeho obhájcem. Kdo však do projektu zahrnutý není, automaticky se stává jeho odpůrcem. Až dojde k závěrečné prezentaci projektu, účastníci do projektu zahrnutí budou projekt obhajovat, zatímco všichni ostatní budou na projektu hledat chyby, kde se dá…

Spojenectví s dětmi

Udělejte své děti rovnocennými a plnoprávnými členy rodiny se všemi svými právy a povinnostmi. Až rodiče nesplní svou část povinností, děti na tuto skutečnost velmi rády upozorní a bude je nad očekávání těšit, že i ony mají, jako rovnoprávní členové, stejný hlas. Kromě výchovného efektu budou všichni „jedna rodina“ a rozdělení rodiny na dvě skupiny – „rodiče“ a „děti“ – zmizí jako mávnutím kouzelného proutku. Vysoce pozitivní dopad na dětské sebevědomí ponechávám nyní stranou.

Spojenectví s partnerem

Sdílejte s partnerem všechno dobré i zlé. Pokud tak činit nebudete, váš partner se bude cítit odstrčený, bolavý, ponížený. Pak už bude jenom krůček k tomu, že potká někoho, kdo s ním sdílet bude chtít.

Spojenectví s přáteli

Nebojte se požádat o pomoc, spolupráci či nabídněte smír. Mnoho různých konfliktů a šarvátek bylo zažehnáno jenom tím, že jedna strana dokázala překousnout svoji ješitnost, vstát od stolu a nabídnout ruku ke smíru, ideálně s koňakem v ruce druhé. Však mír je pro mozek vždy energeticky úspornější, a tudíž přijatelnější než „válka“.

Spojenectví osobní komunikací

Využívejte všech možností komunikovat osobně. Žádná jiná forma komunikace nenahradí osobní setkání. Žádná!

Dnešní doba směřuje jenom k úsporám času. „Umění řídit efektivně svůj čas“, to je biblí současnosti, takže využíváme spousty neosobních forem komunikace, čímž se vzájemně odcizujeme, ztrácíme sounáležitost a vzájemné pochopení.

Věnujte osobní komunikaci čas, vyplatí se to! Dnes mnohem více než kdy jindy.

Co dělat, když se nedaří

Není, bohužel, možné vytvořit spojenectví se všemi, a to ani při nejlepší vůli. Stejně jako v jakýchkoliv jiných vztazích, i tady platí, že na všechno ve vztahu musí být vždycky nejméně dva.

Pokud se tedy druhá strana dohodnout nechce, tak prostě dohoda možná není. V takovém případě nezbývá než se smířit s tím, že do některé skupiny jednoduše nepatřím, a to se všemi dopady s tím spojenými.

Někdy nezbyde než se vůči takovým skupinám pouze bránit. Efektivní obrana samozřejmě existuje a spadá do kategorie s tajuplným názvem „zakázaná rétorika“.

Autor článku:

Aleš Kalina
Aleš Kalina
Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšle...Zjistit o autorovi více

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Autor článku:

Aleš Kalina
Aleš Kalina
Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.Zjistit o autorovi více

Tipy, které lidé nejvíce hledají

Jak funguje kredit

Primárním cílem kreditu je poskytnout kvalitní služby našich koučů uživatelům, kteří mají zájem vstoupit na cestu osobního rozvoje a dále se rozvíjet a pracovat sami na sobě.

Otázka, kterou pokládáte vybranému kouči prostřednictvím kreditního systému, má přednost před otázkami bezplatné poradny. Navíc kouč udržuje posloupnost Vaší komunikace, do vzájemné diskuse zapojuje již dříve nastíněná témata, rozšiřuje je a do svých odpovědí zahrnuje doporučení, která mají návaznost na řešené otázky. Zvolíte-li následně osobní konzultaci s koučem, slouží Vaše písemná komunikace k přípravě na osobní lekci.

Kreditní systém Vám tak umožňuje na sobě pracovat na dálku za pomoci kouče.

Jeden písemný dotaz kouči je limitován 1000 znaky a je Vám za něj odečten kredit 300 bodů. Z praxe víme, že právě 1000 znaků je zapotřebí pro efektivní komunikaci, dostačující pro vyjádření vašich pocitů či obtíží. Delší text odbíhá od témat a těžko se kouči zpracovává.

Pokud nezbytně potřebujete delší zprávu, tak se Vám odečteme dalších 150 bodů a prodloužíte svůj dotaz na 1500 znaků.

Našim členům nabízíme 900 bodů (tedy tři dotazy v délce 1000 znaků) a k tomu jednu lekci s koučem zdarma. Máte-li zájem vstoupit na cestu svého osobního rozvoje, doporučujeme Vám naše roční členství.

Seznamte se s Emočními rovnicemi

Výukový program zdarma. Naučte se, jak podvědomí pracuje, jaké zákonitosti využívá a jak ho předělat ve svůj prospěch. Získání vašich přání závisí na ovládnutí jeho síly.

Program obsahuje 15 video lekcí

S pomocí 15 dobře pochopitelných lekcí se naučíte, jak podvědomí pracuje. Jaké oblasti života podvědomí ovlivňuje. Proč se mnohým z nás nedaří a jiným ano. Proč tolerujeme neúspěch a často si neumíme poradit ani při vyvinutí veškerého úsilí, na závěr se názorně naučíte jak podvědomí přeprogramovat.

Získáte návod na vyhledání prvních 10 Emočních rovnic.

Naučte se základům vyhledávání svých Emočních rovnic. Získejte jednoduchý pracovní materiál, který můžete využívat i pro hledání více než prvních deseti svých Emočních rovnic, pokud budete mít chuť.

2 hodiny koučinku za cenu 1

Pokud stojíte před vážným rozhodnutím či si nevíte rady ve své zapeklité situaci, máme pro vás povzbuzující nabídku – setkání s koučem. Jsou situace, kdy se sami neumíme rozhodnout, a víme, co může nastat, když rozhodnutí uděláme sami – můžeme pro svoji budoucnost nasekat mnoho bolestivých chyb. Někdy pouze toužíme své břímě někomu sdělit, podělit se o své vnitřní prožitky a trápení. A to je dobře. Sdílené břímě = poloviční břímě.

Potkejte se se svým koučem výhodněji

V rámci tohoto programu máte možnost strávit s vámi vybraným koučem dvě hodiny a zaplatit mu pouze jednu. Povídat si můžete nejen osobně, ale i po skypu či telefonu. Výhodnější setkání s koučem získáte tak, že si jej nejprve vyberete v seznamu koučů a na jeho profilu najdete promo kód. Ten použijete při vyplnění objednávky.

Získáte bonusový e-book pouze pro vás

V rámci programu jsme pro vás připravili e-book Aleše Kaliny: Jak řešit své konflikty elegantně. V něm naleznete neomšelé a osvědčené rady, jak si ze vztahu udělat komunikační ráj. Jak řešit své konflikty elegantně

Objednání lekce s koučem

Objednání koučinku s Alešem Kalinou

Připravujeme pro vás...

Získejte jednoduchý návod na vyhledání a mazání nežádoucích bloků z hlavy

S pomocí 20 dobře pochopitelných videí a pracovního sešitu se naučíte to podstatné k vyhledávání svých Emočních rovnic, k práci s Emočními čísly a 4 oblastmi života. Odhalte své destruktivní emoční bloky a vymažte je z hlavy. Mozek je jenom počítač - naučte se jej přeprogramovat.
emocnirovnice.ales-kalina.cz
3800

Získejte jednoduchý návod na vyhledání a mazání nežádoucích bloků z hlavy

S pomocí 20 dobře pochopitelných videí a pracovního sešitu se naučíte to podstatné k vyhledávání svých Emočních rovnic, k práci s Emočními čísly a 4 oblastmi života. Odhalte své destruktivní emoční bloky a vymažte je z hlavy. Mozek je jenom počítač - naučte se jej přeprogramovat.
emocnirovnice.ales-kalina.cz

Vstupte na cestu k vyřešení svého problému!

V programu osobního rozvoje získáte 900 bodů k písemné komunikaci s koučem + jednu osobní lekci s koučem a další výhody. Tento program je možné si zakoupit jednou ročně.
4490
Zadejte své údaje potřebné k registraci do programu:

Objednání lekce s koučem

Kvalifikovaný dohled odborníka vám zaručí jistotu, že váš problém je řešen co neefektivnější cestou a že se svými emočními rovnicemi pracujete správně.

Svého kouče můžete vybírat podle lokality, ale jelikož lekce mohou probíhat po telefonu či Skypu, tak se lokalitou nemusíte svazovat.

Důležité jsou jistě zkušenosti v dané problematice, která vás trápí. Náš tým koučů je složen z profesionálů s mnohaletou praxí v oblasti přeměny osobnosti. Všichni pracují výhradně s metodou Emočních rovnic pod pravidelným vedením Aleše Kaliny a každý z našich koučů má osobnostní rysy, které umožňují vést konzultační lekce tak, aby přinášely kýžené výsledky a spokojenost našich zákazníků.

Naše kouče rozdělujeme do tří kategorií:

Lekce zdarma v rámci programu:


Svoji lekci s koučem si rezervujte ve svém uživatelském profilu.

Odhalte svých prvních 100 emočních rovnic

Výukový program s pracovním sešitem. S pomocí video lekcí a interaktivního pracovního sešitu se naučíte, jak si najít svých prvních alespoň 100 emočních rovnic. Cena programu je 3800 Kč. Záruka spokojenosti.

20 video lekcí / 20 mp3 audio lekcí

S pomocí 20 dobře pochopitelných video lekcí (nebo audio nahrávek) se naučíte to podstatné k vyhledávání svých emočních rovnic. Odhalíte své destruktivní emoční bloky a pochopíte jak je vymazat z hlavy. Mozek je jenom počítač – naučíte se jej přeprogramovat.

Interaktivní pracovní sešit

V rámci tohoto programu získáte na míru vyvinutý pracovní sešit, který se stane vaším nepostradatelným průvodcem. Do něj zapisujete vše, co se naučíte a dále se svými zápisy pracujete. Pracovní sešit vás dobře navede při hledání svých nově nalezených emočních rovnic.

Bonusový materiál

10 dalších pomocných video návodů.

Čtěte více

Získejte jako bonus příspěvky, které za poslední roky četlo více jak 250.000 lidí. Vytvořte si svůj uživatelský účet a získejte zdarma výhody v podobě prémiového obsahu a přehledné komunikace s koučem. Každý měsíc naše rady obohacují více jak 100.000 čtenářů. Staňte se jedním z nich a profitujte z osvědčených rad. Tento program je zdarma.

Čtěte prémiový obsah pouze pro registrované zdarma.

Otevřete si přístup k uzamčeným článkům a získejte rady k řešení svých potíží. Vložte si své oblíbené články a videa z našich stránek do své knihovny v uživatelském účtu a mějte je stále k dispozici bez vyhledávání.

Komunikujte s našimi kouči 1:1

Přeneste si svůj první dotaz do svého účtu a vytvořte si historii komunikace. Žádné rady od kouče se vám již neztratí. Po registraci získáte další možnost položit dotaz koučovi zdarma. Odpověď na něj se již nebude veřejně publikovat.

Vytvořte si své životní cíle

Získejte video lekci zdarma: Jak si vytvořit své životní cíle a neztratit se v životě.

Napište svůj dotaz

Napsáno 0 z 1000 znaků.

Svůj e-mail nám nemusíte sdělovat.

Odpověď si vyzvednete prostřednictvím kódu, který vám zobrazíme po odeslání vašeho dotazu.

Vyzvedněte si svoji odpověď

Vložte kód, který jste získali po zadání svého dotazu.

Zaregistrujte se zdarma, přeneseme vám do vašeho účtu váši odpověď a získáte tak historii své komunikace s našimi kouči.

Vstupte na cestu k vyřešení svého problému!

V programu osobního rozvoje získáte 900 bodů k písemné komunikaci s koučem + jednu osobní lekci s koučem a další výhody. Tento program je možné si zakoupit jednou ročně.
990
Zadejte své údaje potřebné k registraci do programu:

X
Popovídejte si o svém problému s koučem.
Získejte 15 minut konzultace zdarma.