4 zásady, které si musíte osvojit, aby za vámi lidé šli

Dostáváte se do situací, kdy potřebujete někoho vést, někomu předávat své příkazy? Pak je tento článek napsán právě pro vás.

Všichni se od určitého věku dostáváme do situací, kdy je na nás někdo závislý. Někdy si myslíme, že není zapotřebí, abychom uměli na lidi působit, opak je ale pravdou. Ať už jste matka, jež vede své dítě do života, nebo vedoucím zájmového kroužku či kanceláře. Budete potřebovat osvojení principů vedení tak, abyste nebyli ostatním pro smích a dětem špatným příkladem.

Zásada číslo jedna – Poskytujte všem kolem sebe svobodu

Uvědomte si, že každý člověk nezávisle na věku, touží po tom, aby měl pocit svobody. Chce se svobodně projevovat, chce hledat projevení svých vlastních tužeb, chce uplatňovat své talentové vlohy. Je jedno, kolik let mu je, jeho mozek potřebuje cítit, že mu jeho okolí dává svobodu k rozhodnutí a respektuje jeho osobnost.

Vaším úkolem je naučit se uplatňovat tuto zásadu tak, že každému ve vašem týmu dáte najevo, že ctíte jejich svobodu a nezávislost a že jste připraveni ji respektovat. Poskytnutí svobody druhému je čin připravenosti jej i ztratit, pokud se rozhodne jinak.

Nerespektováním této zásady si z lidí děláte otroky a pokud se ztratíte z dohledu, nastolí si vlastní režim.

Nerespektováním této zásady se děti staví do opozice proti rodičům. Mohou vás sice krátkodobě poslouchat, ale tlakem v nich vzbuzujete vzdor a potřebu budovat si vlastní světy, do kterých před vámi utíkají.

Zásada číslo dvě – Buďte za všech okolností vzorem

Pokud chcete na někoho působit, musíte nejprve někým být. Nemůžete chtít po druhých (dětech, přátelích, spolupracovnících), aby poslouchali vaše pokyny, které sám neděláte. Nemůžete chodit od bláta a jiným kázat, jak je nádherné být čistě oblečen. Vy sami se musíte stát tím, co po druhých chcete, a radovat se ze svého životního stylu. Jedině pokud se sami stanete magnetem pro ostatní, budou ochotni vás následovat.

Zásada číslo tři – vzbuzujte v lidech vždy dobrý pocit

Lidský mozek je naprogramován tak, že vyhledává příjemné pocity. Ponouká člověka, aby jedl, co mu dělá dobře, aby chodil tam, kde je mu fajn, dělal to, co mu přináší uspokojení, a naslouchal radám, o kterých si myslí, že mu přinesou blaho. Vše je o následování příjemných emocí.

K čemu je matčino předávání pouček, jsou-li neseny v duchu ztrapňování, výhrůžek a trestů?

My všichni víme, co bychom měli, ale děláme klidně i opak, pokud si myslíme, že nás naše jednání dovede do pohody.

Jen pohleďte na tlouštíka, který si už 10 let slibuje, že zhubne. Jeho touha po jídle je ale větší než jeho vlastní sliby a váha i po léta zůstává minimálně stejná.

Zásada číslo čtyři – stanovujte dohody

Nikdy neřešte nic okamžitou kritikou, výčitkami, křikem a tresty. Pokud vaši podřízení, děti či partner zrovna nedělá, co požadujete, stanovujte si vzájemné dohody. Počkejte si na příjemný okamžik u jídla či kávy a nadneste svůj problém, který vám způsobuje nepříjemnosti. Sedněte si s dětmi a proberte, co vás na nich trápí, navrhněte dohodový systém a poproste je, aby se k tomu vyjádřily a jejich připomínky zapracujte.

Dohody napište na papír, vzájemně si je finálně odsouhlaste a podepište.
Všechny tyto zásady vyvěrají z funkce mozku. Absorbujte je do svého vůdcovského systému a celý proces se kolem vás zpříjemní a zjednoduší.

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Ukážu vám, co se nám během dětství zapisovalo do hlavy a jak nás zápisy ovlivňují později v životě. Při výběru práce, partnera, ve financích i zdraví.