Co dělat když žena přestane milovat?

Žena a podstata jejího emočního cítění

Žena a podstata jejího emočního cítění jsou komplexní a fascinující témata, kde hloubka emocionálního prožívání často roste postupně a může záviset na chování muže, tedy partnera. Emoce se u žen staví do pevných základů, vyžadují čas a pozornost.

Ženy mohou prožívat širokou škálu emocí, a tyto pocity se mohou prohlubovat v závislosti na způsobu, jak je s nimi ve vztahu zacházeno. Muži hrají významnou roli v tom, jak se žena cítí a jak intenzivně prožívá své emoce. Podpora, láska a respekt od partnera mohou pomoci ženě otevřít se emocím a prožívat je intenzivněji.

Neméně důležité jsou také biologické faktory, jako jsou hormonální změny během menstruačního cyklu, těhotenství a menopauzy, které mohou ovlivnit stabilitu emocí a hloubku jejich prožívání u žen.

Ženy mají tendenci budovat a udržovat silné mezilidské vztahy, a to postupem času a s rostoucí hloubkou emocionálního propojení s partnerem. Jejich emoční inteligence a schopnost empatie jsou klíčové pro budování zdravých vztahů s muži a celkově pro vytváření harmonie v životě.

Co vede ženu, aby přestala milovat?

Co vede ženu, aby přestala milovat, je složitá otázka, která se může týkat mnoha faktorů a není jednoduché ji zobecnit. Nicméně, některé hlavní důvody odmilování se od partnera lze identifikovat.

Zde je seznam několika možných důvodů, proč žena může přestat milovat svého partnera:

 • Nedostatek komunikace: Komunikace s partnerem je pro ženu velmi důležitá. Když jí partner věnuje čas a sdílí s ní své pocity a události, dává jí to pocit bezpečí a důvěry, že je s partnerem na jedné lodi. Že se jejich život ubírá stále stejnou cestou a může se na partnera i nadále spoléhat. Pokud komunikace vázne, roste nepochopení a nedorozumění. Narůstá pocit typu „nejsem pro svého partnera dost”. Tím ale ochladává ženin pocit jsem pro svého muže ta pravá, jedinečná a exkluzivní.
 • Nedostatek respektu: Pokud se partner chová k ženě hrubě či nerespektuje její pocity „vypovídat se a sdílet svůj den” vybuzuje v ženě opět pocit nedostatečnosti a nevhodnosti pro svého muže. Tím opět klesá emoční konto důvěry.
 • Nedostatek důvěry: Důvěra je základem každého zdravého vztahu. Pokud je narušena, může to vést k odstupu a postupnému ochládání lásky. Důvěra se ztrácí hlavně nedodržování slibů a velkorysou mluvou, jež nemá odraz ve skutcích.
 • Monotonie a rutina: Když vztah žije, je to pro ženu znamením spokojenosti muže a projevem zájmu o ní. Jen si vzpomeńte na začátek vztahu. Jaká byla touha být spolu a společně prožívat každý okamžik. Vášnivé prožívání dne a nadšení muže je pro partnerku znamením, že muž je s ní spokojený a má pro něj v jeho životě své místo. Pokud muž má o ženu zájem, plánuje zajímavé aktivity a dovolené.
 • Nekompatibilita zájmů a hodnot: Pokud se během života rozklíží to podstatné, ne čem vztah stojí a stál, dává to ženě pocit, že již nemusí být pro muže tak zajímavá a nestojí mu za to s ní trávit tolik času. Různé zájmy, hodnoty nebo životní cíle mohou vést k tomu, že žena a její partner postupně rostou v různých směrech, což může vést k ochlazení citů.
 • Nedostatek emocionální podpory: Pokud žena nepociťuje dostatečnou emocionální podporu od svého partnera, může se cítit osaměle a nedoceněně, což může ovlivnit její citový vztah k němu.
 • Nevhodné chování partnera: Násilí, závislosti nebo jiné nevhodné chování partnera (alkoholismus, drogy, špatná hygiena, nárůst váhy, nevhodní kamarádi) mohou vést ke ztrátě lásky a pocitu bezpečí ženy..

Dále pak sexualita jako samostatné téma, je také důležitým faktorem v procesu, kdy žena může přestávat milovat. Zde jsou některé způsoby, jak může sexualita ovlivnit citový vztah:

 • Nekompatibilita v sexuálních potřebách: Souhra v sexu je pro ženu důležitým znamením, že vztah souzní a je pro muže důležitou osobou. Vysoký sexuální barometr dává ženě pocit, že je k ní partner otevřený a sdílí své niterné potřeby. Pokud je sexuální barometr nízko, může jít o odlišnou feromonální chemii či jinak nastavené potřeby v sexuální uspokojování.
 • Nevěra: Pokud dojde k nevěře jednoho z partnerů, může to zásadně narušit důvěru a intimitu ve vztahu. Žena, která byla zrazena, může ztratit nejen důvěru k partnerovi, ale také lásku k němu. Co se buduje roky, může být zbořeno během několika chvil.
 • Nedostatek intimity: Intimita ve vztahu zahrnuje nejen fyzický kontakt, ale také emocionální propojení. Pokud se vztah stane fyzicky intenzivním, ale emocionálně chladným, žena může cítit, že vztah není plnohodnotný, což může ovlivnit její citový vztah k partnerovi.
 • Nepříjemná sexuální zkušenost: Traumatické nebo nepříjemné sexuální zážitky z dětství mohou mít dlouhodobý vliv na citový vztah ženy k partnerovi. Partnerka se neumí tolik otevřít a oddávat. Raději si své hluboké pocity nechává pro sebe a tím postupně ochladává. Tyto zážitky mohou vést k strachu nebo odporu vůči sexu a intimitě.

Zjistili jste, že vás žena přestala milovat?

Hluboká láska a emoční propojení vzniká roky. Podobně jako si dlouhodobého kamaráda nepřipustíme ihned druhý den, vzniká emoční souhra a oddávání se roky. V partnerských vztazích přidávám ještě jednu dimenzi. Feromonální, sexuální, a dotykové propojky.

Jde o jedinečný stav našeho bytí, kde nás jeden člověk tak elektrizuje, že máme nejen na tělesné rovině blahodárné pocity slasti a úlevy od běžného života. Dobrý vztah je léčivá instance, která umí divy. Je ale potřeba zachovat podstatné ingredience. Feromonální přitažlivost, Sexuální barometr nad 8,5 a průniky v důležitých zájmech. Bez těchto vlastností je vztah kamarádstvím

Co se roky buduje se ale může během chvíle ztrácet. Co prorostlo do hloubky, se může velmi rychle vykořenit a seschnout. A hlavně se už na původní hloubku nikdy nevrátí a ani vrátit nemůže.

Pokud jste zjistili, že vás žena přestala milovat, dlouhodobě jste ignorovali její potřeby, touhy, emoce, sexualitu a výzvy. Přestali jste si jí vážit a dali jste přednost něčemu či někomu jinému. No nic moc a pravděpodobně již cestu zpět nenaleznete.

Co ale můžete udělat se své partnerky zeptat, zda by vám ještě dala šanci. Pokud ano, doporučuji vám si s ní promluvit a sepsat si vše, co jí za ty roky ochlazovalo a zahájit intenzivní práci na sobě a předělávce základních osobnostních návyků.

Co dělat, když žena přestane milovat?

 • Komunikujte otevřeně a upřímně o všem, co vztah kazilo.
 • Nabídněte podporu a porozumění.
 • Navrhujte řešení společně.
 • Pracujte na změně svých nedostatků.
 • Udržujte intimitu, který by vyhovovala.
 • Respektujte rozhodnutí a hledání štěstí.
 • Hledejte profesionální pomoc.
 • Udržujte respekt a čestnost.
Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Ukážu vám, co se nám během dětství zapisovalo do hlavy a jak nás zápisy ovlivňují později v životě. Při výběru práce, partnera, ve financích i zdraví.