Žena vydělává více než chlap. Co s tím?

Ačkoliv by se dalo předpokládat, že partneři si navzájem přejí co nejvyšší finanční příjmy, ve skutečnosti je to trochu jinak. Muži jen těžko nesou, pokud jejich partnerka vydělává více než oni. Proč a co s tím? To se dozvíte v následujícím článku.

Proč je to problém?

Hodně mužů špatně nese nejen to, že jejich žena vydělává více než oni, ale např. i to, když se žena díky zvýšení svého příjmu přiblíží jejich výdělku. Proč? Protože muži mají často pocit, že se jejich hodnota odvíjí od toho, kolik dokážou domů přinést peněz.

Tato jejich domněnka vzniká v první řadě výchovou v tradičním duchu. Muž je zkrátka ten, který má živit rodinu, žena je ta, která se má starat o děti a domácnost. Ženy jsou v dnešní společnosti, navzdory emancipaci a faktu, že jich nemalé množství vydělává více než jejich partneři, stále považovány spíše za hospodyňky.

Dalším z důvodů, proč muži špatně nesou, mají-li nižší plat než jejich partnerky, je to, že mají pocit, že jakmile budou vydělávat méně, ztratí jakousi moc nad ženami, kterou až doposud měli. Muži vědí, že kdo má peníze, má i výhody a o ty se oni nechtějí nechat připravit.

Řešení situace

1. Ukažte muži, že si jeho práce vážíte

Začne-li žena vydělávat více, měla by svého partnera ujistit, že si jeho práce váží. Může mu také říci, že ačkoliv teď vydělává více než on, už zítra tomu může být jinak.

2. Vysokým platem se nechlubte

Pokud žena vidí, že partner zvýšení jejího platu nese těžce, měla by si příště informaci o zvýšení své mzdy nechat pro sebe nebo ji partnerovi příliš nezdůrazňovat.

3. Pochvalte partnera

Vydělává-li žena více než muž, a je tedy lepší v profesním životě, měla by muži ukázat, v čem je zase lepší on. Měla by najít oblast, ve které je její muž dobrý, a říkat mu, že je v ní lepší než ona. V žádném případě by se nemělo stát, aby výrazně pokleslo sebevědomí muže, protože to by mohlo mít fatální následky na partnerský vztah.

4. Podpořte partnera v hledání nových zájmů

Ve chvíli, kdy žena začne vydělávat více než její partner, musí si muž uvědomit, že situace se poněkud změnila, a těžiště svých zájmů přesunout jinam. Např. je vhodné, začne-li se věnovat koníčkům, ve kterých je dobrý, vzdělávat se apod.

5. Mluvte spolu

Pokud např. z důvodu finanční výhodnosti zůstane doma na rodičovské dovolené s dítětem otec, je třeba si vyjasnit kompetence a o všem si promluvit. Navíc je důležité, aby šlo o rozhodnutí obou partnerů a oba byli se svou rolí srozuměni.

6. Rozhodujte společně

Problémy je vždy třeba řešit společně. To, že jeden z partnerů vydělává výrazně méně než druhý, rozhodně neznamená, že je vyloučen z rozhodování o tom, kam se pojede na dovolenou nebo zda si rodina vezme hypotéku.

7. Vyhledejte pomoc

Pokud partnerům nová situace z jakýchkoliv důvodů vadí, měli by si promluvit. Jakmile se totiž začnou se svými problémy uzavírat a budou je držet v sobě, je to začátek konce. Namístě je i vyhledat pomoc odborníka.

8. Zjistěte, zda je partner ve svém talentu a pracuje právě tam, kde pracovat chce.

9. Zjistěte nastavení partnerova finančního barometru.

Závěrem

Vydělává-li žena více peněz než muž, nemusí to nikterak negativně ovlivnit partnerský vztah. Avšak pozor, ačkoliv manželství, ve kterých ženy hodně přispívají do rodinného rozpočtu, lze označit za stabilní, tak manželství, ve kterých mají ženy vyšší příjem než muži, už nikoliv. Tyto ženy nejsou na svých partnerech závislé, což je v případě nespokojenosti vede k rozvodu.
Podle psychologů je však bez ohledu na to, zda víc vydělává žena, či muž, v otázce rodinného rozpočtu a výdělků partnerů důležité, aby oba partneři měli přehled o tom, kolik ten druhý vydělává a za co utrácí. V manželství by pak oba partneři (i další členové rodiny) měli mít stejnou životní úroveň, bez ohledu na to, kdo kolik vydělává.

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Ukážu vám, co se nám během dětství zapisovalo do hlavy a jak nás zápisy ovlivňují později v životě. Při výběru práce, partnera, ve financích i zdraví.