OHODNOŤTE ČLÁNEK:

Jak se na nás okolí dokáže podepsatJak se na nás okolí dokáže podepsat

OHODNOŤTE ČLÁNEK:
26.6.2020

Člověk si myslí, že prožívá svůj vlastní život. Myslí si, že dělá svobodná rozhodnutí, že dělá to, co má rád, a že je za všechno zodpovědný jen on sám. Situace však ukazují, že tomu tak nemusí být vždy. Nemáme ani tušení, kdo se na našem životě podepsal. Pokusím se na následujících situacích ukázat, že to může být mnoho různých lidí, kteří  na nás svým chováním zanechali stopu.

 

Neustálé rozpory ve své hlavě

Setkal jsem se s jednou klientkou, která řešila neustálé rozpory ve své hlavě. Hodně toho chtěla, měla své velké představy a sny, ale její mysl ji vedla úplně jiným směrem. Pokud upřednostňovala své představy a sny, prožívala nepříjemné emoční šoky. Postupným rozborem situací se ukázalo, že do jejího života se zapsaly čtyři osoby, každá se zcela odlišnými povahovými rysy:

 

První osoba, její matka. Vysokoškolsky vzdělaný člověk, inteligentní, s logickým způsobem myšlení, nesmírně citlivý, ochotný se rozdat pro všechny.

Otec, vysokoškolsky vzdělaný, škudlil na peníze, nikomu nechtěl nic dát, když musel platit, tak se kroutil. Vynikající manipulátor, který myslel stále jenom na sebe a chtěl být od všech obdivován.

Děda, velmi hodný člověk, úslužný, ochotný kdykoli pomoci, příjemný a milý.

Dlouhodobý partner, o několik let starší člověk, podnikavý, inteligentní, bohatý.

Zanechání zápisů

Ukázalo se, že tyto čtyři osoby zanechaly během růstu i života mé klientky důležité zápisy ve formě emočních rovnic. Aniž by si to uvědomovala, její chování v dospělosti bylo vždy směsicí chování těchto čtyř osob. Není proto divu, že prožívala různé životní situace, ve kterých cítila rozpory. Chtěla jít doleva, ale mozek jí říkal, že je zapotřebí jít doprava. Jindy chtěla jít doprava a mozek opět začal prostřednictvím emoční bolesti říkat, že je to špatné.

 

Projevy emočních rovnic u klientky

Pojďme se podívat na situace, ve kterých se vliv jmenovaných osobností projevoval. Klientka měla touhu začít podnikat a budovat svůj vlastní business. Pustila se tedy s vervou do práce, ale zjistila, že je pro ni obtížné vydávat peníze na reklamu i na zaměstnance, a cítila obavu z krachu. Zjistili jsme, že v této situaci mozek upřednostňoval chování jejího dlouhodobého partnera. Čili, chce se mi podnikat, jdu do podnikání, nechci být na nikom závislá. Současně se však projevil i vliv otce. Nevydávej peníze, nech si všechno pro sebe, škudli si, přece nebudeš dávat peníze ostatním.

Jiná situace: Klientka objevila zajímavé místo na trhu a začala připravovat produkty, které by toto místo zaplnily. Připravila kvalitní výrobky, dobře je propagovala a začala dosahovat celkem vysokých příjmů. Od své matky se však přiučila vzorci chování, podle kterého partnerovi musí vždy a intenzivně sloužit. Musí naplňovat jeho představy, jinak může o svůj vztah rychle přijít. Partner ji začal v dobrém poučovat, že by některé věci měla v podnikání dělat jinak, intenzivněji, popřípadě spolupracovat s jinými dodavateli. Klientka samozřejmě poslechla partnera a částečně opustila svůj dobře zvládnutý trh, aby poslechla rady svého partnera. Výsledek? Prodělala peníze. Ztratila 30% svých příjmů, které dosahovala pomocí svého talentu.

V jiných situacích se klientka snažila být dobrou společnicí uspokojující každého. Ráda přinášela dobrá jídla, ráda hostila, ráda bavila. Záhy se však ukázalo, že se stala pomocnicí všech, ale jí nikdo nepomáhal. Chtěla prospět každému, ale na sebe zapomínala. Vidíme, že se v tomto charakterovém projevu uplatnil její děda s  matkou.

V jedné zvlášť bolestivé situaci, kdy emoční část mozku srazila moji klientku na kolena a tekly jí slzy, vyřkla mnoho destruktivních slovních spojení typu: „Nic nemá cenu, všechno je zbytečné, veškerá má práce je k ničemu, jsem tady zbytečně, nikam to nevede, raději opustím podnikání a půjdu do zaměstnání“. Přestože jasně věděla, že mluví nesmysly, že by si nikdy nemohla v zaměstnání vydělat tolik peněz, kolik si vydělává svým podnikáním a svojí vlastní chytrostí, když pracuje na sebe, emoční část mozku ji vedla zpět do zaměstnání. Prožila si emoční bolest, kdy její vlastní hlava, místo toho aby ji podporovala v tom, co dělá, ji srážela k zemi. Jak je to možné?

Opět vidíme, že se čtyři zmíněné osobnosti prolínají v jejím způsobu chování: Podnikatelský svět bohatých jejího přítele ji samozřejmě nabádal: „Máš malý business, je potřeba mít větší“. Svět matky jí radil: „Jdi do zaměstnání, tam se nebudeš muset o nic starat. V zaměstnání se postarají o placení tvých podřízených“. Vidíme, že se v tomto způsobu emoční hry projevuje i škudlivost jejího otce.

 

Svoboda člověka

Je dobré si uvědomit, že svoboda člověka je pomyslný jev. My si myslíme, že žijeme svobodně a všechno můžeme, ale přitom, pokud si neuvědomíme určité závislosti na své minulosti, naplňujeme pouze představy našich bližních, které se nám během našeho života nahrály do mozku.

 

Rozdělte si svůj život na čtyři oblasti

Jak tedy rozpoznat vlastní projevy a chování od těch implantovaných? Jednoduše. Rozdělte si svůj život na čtyři oblasti: Na oblast práce, peněz, zdraví a vztahů a v každé z nich se zamyslete, jaké jsou vaše nejniternější touhy? Kde byste chtěli být za dva roky, na co se nejvíc těšíte a co byste dělali i zadarmo? Jak byste se chtěli ve svém těle cítit, jak byste se chtěli mít? Tyto emočně nejvíce pozitivně nabité činnosti odhalují vaše skutečné já, tam máte být, tam je vaše místo. Člověk totiž nemůže spokojeně žít bez radosti. Každý člověk žije z radosti a optimismu, a když je nemá, tak se trápí. Nic jsme si na svět nepřinesli a vše, co zde získáme, tady opět zanecháme jiným generacím. Jediné, co si zde můžeme užívat, je radost ze všeho, co děláme a máme.

 

Chráněné funkce mozku

Uvědomme si ještě, že veškeré lidské povahové a charakterové vlastnosti, pokud se jednou zapíšou do našeho mozku, jsou chráněny funkcí mozku. To znamená, že zásadní charakterové rysy jsou proti změnám chráněny negativními emocemi. Poznáváme tedy v životě, že pokud chceme některé charakterové vlastnosti přeměnit, že nás to bolí a nechce se nám do toho. A je to právě díky této funkci mozku.

Pokud jsme byli během svého vývoje a rozvoje  naprogramováni v rozporu se svými touhami a talentem, a ti, kteří se nám do života zapisovali, nedbali na naši skutečnou a jedinečnou podstatu, tak se naše charakterové vlastnosti zapsaly jako odporující našim tužbám. Když se podíváte na svůj život a zjistíte, že svojí přirozenou aktivitou nerealizujete svá přání a tužby, máte rozpor. A tento rozpor je základem vašich nepříjemných pocitů, myšlenek a ve finále depresivních nálad, letargií, únavy a strastí.

Dobrým řešením tedy je ujasnit si své touhy a začít je ve svém životě každodenně realizovat s pomocí nových emočních rovnic.

Autor článku:

Aleš Kalina
Aleš Kalina
Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšle...Zjistit o autorovi více

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Autor článku:

Aleš Kalina
Aleš Kalina
Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.Zjistit o autorovi více

Tipy, které lidé nejvíce hledají

Jak funguje kredit

Primárním cílem kreditu je poskytnout kvalitní služby našich koučů uživatelům, kteří mají zájem vstoupit na cestu osobního rozvoje a dále se rozvíjet a pracovat sami na sobě.

Otázka, kterou pokládáte vybranému kouči prostřednictvím kreditního systému, má přednost před otázkami bezplatné poradny. Navíc kouč udržuje posloupnost Vaší komunikace, do vzájemné diskuse zapojuje již dříve nastíněná témata, rozšiřuje je a do svých odpovědí zahrnuje doporučení, která mají návaznost na řešené otázky. Zvolíte-li následně osobní konzultaci s koučem, slouží Vaše písemná komunikace k přípravě na osobní lekci.

Kreditní systém Vám tak umožňuje na sobě pracovat na dálku za pomoci kouče.

Jeden písemný dotaz kouči je limitován 1000 znaky a je Vám za něj odečten kredit 300 bodů. Z praxe víme, že právě 1000 znaků je zapotřebí pro efektivní komunikaci, dostačující pro vyjádření vašich pocitů či obtíží. Delší text odbíhá od témat a těžko se kouči zpracovává.

Pokud nezbytně potřebujete delší zprávu, tak se Vám odečteme dalších 150 bodů a prodloužíte svůj dotaz na 1500 znaků.

Našim členům nabízíme 900 bodů (tedy tři dotazy v délce 1000 znaků) a k tomu jednu lekci s koučem zdarma. Máte-li zájem vstoupit na cestu svého osobního rozvoje, doporučujeme Vám naše roční členství.

Seznamte se s Emočními rovnicemi

Výukový program zdarma. Naučte se, jak podvědomí pracuje, jaké zákonitosti využívá a jak ho předělat ve svůj prospěch. Získání vašich přání závisí na ovládnutí jeho síly.

Program obsahuje 15 video lekcí

S pomocí 15 dobře pochopitelných lekcí se naučíte, jak podvědomí pracuje. Jaké oblasti života podvědomí ovlivňuje. Proč se mnohým z nás nedaří a jiným ano. Proč tolerujeme neúspěch a často si neumíme poradit ani při vyvinutí veškerého úsilí, na závěr se názorně naučíte jak podvědomí přeprogramovat.

Získáte návod na vyhledání prvních 10 Emočních rovnic.

Naučte se základům vyhledávání svých Emočních rovnic. Získejte jednoduchý pracovní materiál, který můžete využívat i pro hledání více než prvních deseti svých Emočních rovnic, pokud budete mít chuť.

2 hodiny koučinku za cenu 1

Pokud stojíte před vážným rozhodnutím či si nevíte rady ve své zapeklité situaci, máme pro vás povzbuzující nabídku – setkání s koučem. Jsou situace, kdy se sami neumíme rozhodnout, a víme, co může nastat, když rozhodnutí uděláme sami – můžeme pro svoji budoucnost nasekat mnoho bolestivých chyb. Někdy pouze toužíme své břímě někomu sdělit, podělit se o své vnitřní prožitky a trápení. A to je dobře. Sdílené břímě = poloviční břímě.

Potkejte se se svým koučem výhodněji

V rámci tohoto programu máte možnost strávit s vámi vybraným koučem dvě hodiny a zaplatit mu pouze jednu. Povídat si můžete nejen osobně, ale i po skypu či telefonu. Výhodnější setkání s koučem získáte tak, že si jej nejprve vyberete v seznamu koučů a na jeho profilu najdete promo kód. Ten použijete při vyplnění objednávky.

Získáte bonusový e-book pouze pro vás

V rámci programu jsme pro vás připravili e-book Aleše Kaliny: Jak řešit své konflikty elegantně. V něm naleznete neomšelé a osvědčené rady, jak si ze vztahu udělat komunikační ráj. Jak řešit své konflikty elegantně

Objednání lekce s koučem

Objednání koučinku s Alešem Kalinou

Připravujeme pro vás...

Získejte jednoduchý návod na vyhledání a mazání nežádoucích bloků z hlavy

S pomocí 20 dobře pochopitelných videí a pracovního sešitu se naučíte to podstatné k vyhledávání svých Emočních rovnic, k práci s Emočními čísly a 4 oblastmi života. Odhalte své destruktivní emoční bloky a vymažte je z hlavy. Mozek je jenom počítač - naučte se jej přeprogramovat.
emocnirovnice.ales-kalina.cz
3800

Získejte jednoduchý návod na vyhledání a mazání nežádoucích bloků z hlavy

S pomocí 20 dobře pochopitelných videí a pracovního sešitu se naučíte to podstatné k vyhledávání svých Emočních rovnic, k práci s Emočními čísly a 4 oblastmi života. Odhalte své destruktivní emoční bloky a vymažte je z hlavy. Mozek je jenom počítač - naučte se jej přeprogramovat.
emocnirovnice.ales-kalina.cz

Vstupte na cestu k vyřešení svého problému!

V programu osobního rozvoje získáte 900 bodů k písemné komunikaci s koučem + jednu osobní lekci s koučem a další výhody. Tento program je možné si zakoupit jednou ročně.
4490
Zadejte své údaje potřebné k registraci do programu:

Objednání lekce s koučem

Kvalifikovaný dohled odborníka vám zaručí jistotu, že váš problém je řešen co neefektivnější cestou a že se svými emočními rovnicemi pracujete správně.

Svého kouče můžete vybírat podle lokality, ale jelikož lekce mohou probíhat po telefonu či Skypu, tak se lokalitou nemusíte svazovat.

Důležité jsou jistě zkušenosti v dané problematice, která vás trápí. Náš tým koučů je složen z profesionálů s mnohaletou praxí v oblasti přeměny osobnosti. Všichni pracují výhradně s metodou Emočních rovnic pod pravidelným vedením Aleše Kaliny a každý z našich koučů má osobnostní rysy, které umožňují vést konzultační lekce tak, aby přinášely kýžené výsledky a spokojenost našich zákazníků.

Naše kouče rozdělujeme do tří kategorií:

Lekce zdarma v rámci programu:


Svoji lekci s koučem si rezervujte ve svém uživatelském profilu.

Odhalte svých prvních 100 emočních rovnic

Výukový program s pracovním sešitem. S pomocí video lekcí a interaktivního pracovního sešitu se naučíte, jak si najít svých prvních alespoň 100 emočních rovnic. Cena programu je 3800 Kč. Záruka spokojenosti.

20 video lekcí / 20 mp3 audio lekcí

S pomocí 20 dobře pochopitelných video lekcí (nebo audio nahrávek) se naučíte to podstatné k vyhledávání svých emočních rovnic. Odhalíte své destruktivní emoční bloky a pochopíte jak je vymazat z hlavy. Mozek je jenom počítač – naučíte se jej přeprogramovat.

Interaktivní pracovní sešit

V rámci tohoto programu získáte na míru vyvinutý pracovní sešit, který se stane vaším nepostradatelným průvodcem. Do něj zapisujete vše, co se naučíte a dále se svými zápisy pracujete. Pracovní sešit vás dobře navede při hledání svých nově nalezených emočních rovnic.

Bonusový materiál

10 dalších pomocných video návodů.

Čtěte více

Získejte jako bonus příspěvky, které za poslední roky četlo více jak 250.000 lidí. Vytvořte si svůj uživatelský účet a získejte zdarma výhody v podobě prémiového obsahu a přehledné komunikace s koučem. Každý měsíc naše rady obohacují více jak 100.000 čtenářů. Staňte se jedním z nich a profitujte z osvědčených rad. Tento program je zdarma.

Čtěte prémiový obsah pouze pro registrované zdarma.

Otevřete si přístup k uzamčeným článkům a získejte rady k řešení svých potíží. Vložte si své oblíbené články a videa z našich stránek do své knihovny v uživatelském účtu a mějte je stále k dispozici bez vyhledávání.

Komunikujte s našimi kouči 1:1

Přeneste si svůj první dotaz do svého účtu a vytvořte si historii komunikace. Žádné rady od kouče se vám již neztratí. Po registraci získáte další možnost položit dotaz koučovi zdarma. Odpověď na něj se již nebude veřejně publikovat.

Vytvořte si své životní cíle

Získejte video lekci zdarma: Jak si vytvořit své životní cíle a neztratit se v životě.

Napište svůj dotaz

Napsáno 0 z 1000 znaků.

Svůj e-mail nám nemusíte sdělovat.

Odpověď si vyzvednete prostřednictvím kódu, který vám zobrazíme po odeslání vašeho dotazu.

Vyzvedněte si svoji odpověď

Vložte kód, který jste získali po zadání svého dotazu.

Zaregistrujte se zdarma, přeneseme vám do vašeho účtu váši odpověď a získáte tak historii své komunikace s našimi kouči.

Vstupte na cestu k vyřešení svého problému!

V programu osobního rozvoje získáte 900 bodů k písemné komunikaci s koučem + jednu osobní lekci s koučem a další výhody. Tento program je možné si zakoupit jednou ročně.
990
Zadejte své údaje potřebné k registraci do programu:

X
Popovídejte si o svém problému s koučem.
Získejte 15 minut konzultace zdarma.