Bc. Bronislava Mahslonová


Žít, to je v životě to nejvzácnější na světě, neboť většina lidí pouze existuje. Oscar Wilde

Koučink:  Olomouc, ČR
Konzultační jazyky: čeština
Konzultační cena: dohodou

Získaná praxe

 • 15 let praxe jako manažer a školitel v korporátních společnostech
 • 25 let praxe v řízení vlastní firmy v oblasti obchodu, strategií, financí
 • 15let práce v rozvoji sebe i druhých, z toho 6 let s Emočními rovnicemi
 • Absolvent kurzů pro osobní rozvoj - "talenty (slabé x silné stránky), myšlení bohatých, regresní terapie, vnitřní dítě, kvantová technika, charakteristika stylů osobnosti člověka, meditační techniky a jiné"
 • Rozsáhlé zkušenosti ve všech oblastech života a celoživotní práce s lidmi na všech úrovních
 • 30 let vedení kondičního cvičení (trenér)

Zaměření na: Nepříjemné myšlenky, deprese, ataky, závislosti na druhých, osobní rozvoj, práce se stresem, sebeláska, vnitřní kritika, dosahování svých snů a tužeb, mentální bloky, hledání talentu.

Vztahy


 • Nalezení sám/a sebe
 • Nalezení a udržení vhodného partnera
 • Vyřešení krizí ve vztahu
 • Zbavení se závislostí na rodičích či partnerech

Peníze


 • Dosažení hojnosti a finanční stability
 • Řešení postoje vztahu k penězům
 • Cesta ke zvyšování bohatství

Práce


 • Nalezení talentu
 • Jak provést „krok“ ke změně profese nebo práce
 • Pomoc při zvolení vhodné práce
 • Způsob, jak dosáhnout svých profesních snů a plánů

Zdraví


 • Získání návyku k vedení zdravého životního stylu
 • Nalezení pozitivního přístupu ke sportu
 • Najdeme cestu k hubnutí přes mentální bloky
 • Nalezení a odstranění příčin deprese
 • Získáte se mnou zpět životní energii

Dosažený cíl: „Víte, kdo jste, kam jdete a co v životě chcete.“

Osobní rozvoj


 • Objevíte své "Já"
 • Pomohu vám se zvládnutím náročných vztahových situací v práci i soukromí
 • Najdeme spolu opět životní stabilitu a naleznete svůj vnitřní klid
 • Zpracujeme křivdy formou odpuštění
 • Ukážu Vám, jak zvýšit sebevědomí, sebehodnotu, sebeúctu
 • Využijeme maximálně Váš potenciál

Objednávkový formulář

Dnešní doba na nás klade nemalé nároky a může se Vám zdát, že není ve Vašich silách to zvládnout.

Vzhledem k tomu, že vše se utváří v hlavě, každý máte možnosti a schopnosti toto změnit. Ukážu Vám, jak na to…

Na základě celoživotního ukládání programů, (nejdůležitější je naše dětství) se nám v důsledku tohoto podsouvá jednání, chování a na základě toho celý život, který žijeme. Tyto programy tak brání žít, tak jak chceme nebo si přejeme.

Důsledkem je: „jsem unavený, nikdo mne nemá rád, jsem neschopný, nic se mi nedaří, práce mne nebaví, mám deprese, jsem ve stresu, strach a obavy jsou součástí mého života…“ a mohli bychom pokračovat. Zcela jistě se v těchto řádcích poznáváte.

Rozhodujte se "TADY A TEĎ" a definitivně s tím něco udělejte.   

Pokud se chcete vyznat sami v sobě, objevit cestu k lepšímu životu, vyřešit momentální životní krizi, přestat dělat stále stejné chyby, zabránit opakování nepříjemných věcí… PŘIJMĚTE MOJI nabídnutou POMOCNOU RUKU a učiňte první krok k pozitivní změně.

Společně se podíváme na to, co Vás blokuje a brání spokojenému, naplněnému a šťastnému životu. Vyřešíme vztahy, práce se stane koníčkem, dojdete k hojnosti a finanční jistotě.

Pokud jste to pochopili jako JÁ, je tady pro Vás klíč. Zjistíte, že život může být příjemný a má "smysl" jej prožívat. Věřte mi, vím, o čem mluvím. Ráda se stanu Vašim průvodcem v této životní změně a společně se potěšíme z Vašich výsledků…

Koučink je mým posláním a očividné výsledky klientů mne vedou k šíření k co nejpočetnější   veřejnosti.

🙋 Reference mých klientů