Aleš Kalina v médiích

Aleš Kalina je přední český kouč, který je pravidelně zván do českých
médií, aby se vyjádřil k tématům spjatých s osobním rozvojem.

Informace pro média

Pokud chcete, aby se Aleš Kalina objevil i ve vašem pořadu
nebo vám poskytl rozhovor, přejděte prosím na níže uvedené kontakty.

Profil

Aleš Kalina a jeho společnosti se zabývají osobními konzultacemi, přednáškovou činnosti pro laickou i odbornou veřejnost, školením koučů a firemní poradenstvím v oblasti leadershipu, zvyšováním osobního potenciálu a dalšími aktivitami.

Aleš Kalina působil v nadnárodních společnostech – mimo jiné i na pozici finančního ředitele společnosti Microsoft. Vyvinul a již mnoho let úspěšně používá metodu Emočních rovnic. Vydal dvě knihy, nahrál 7 motivačních CD a je pravidelným hostem v mnoha médiích.

Historie

Fotografie pro média

Stažením fotografie či loga z této sekce umístěné na stránkách www.AlesKalina.cz souhlasíte, že užijete fotografii v souladu s platnými právními předpisy České či Slovenské republiky, dobrými mravy a pro účely a způsobem, který nebude poškozovat dobré jméno společnosti, nebudete zasahovat do práv a právem chráněných zájmů shora uvedených subjektů a práv a právem chráněných zájmů osob vyobrazených na fotografiích a bude se týkat aktivit společnosti a shora uvedených subjektů.

Bez ohledu na výše uvedené se výslovně vylučuje užití fotografií či log umístěných na těchto stránkách v této sekci pro reklamní účely všeho druhu a propagační účely (včetně umístění na dárkové předměty, billboardy apod.) či pro účely propagace politických stran či hnutí, zařazením do materiálů porušující právní předpisy České republiky, dobré mravy, ohrožující veřejný pořádek, materiálů, které jsou svým obsahem diskriminující z hlediska náboženství, rasy, pohlaví či propagující násilí či jakékoliv protiprávní jednání či které jsou způsobilé poškodit dobré jméno shora uvedených subjektů či do osobnostních práv osob vyobrazených na fotografiích.

Sídlo a kontaktní adresa

Mindsoft s.r.o.
K Rozkoši 326, 14900, Praha

Kontakt pro média