Svoboda ve vztahu: Jak najít rovnováhu mezi láskou a individualitou

Svoboda ve vztahu je téma, které rezonuje v mnoha partnerských vztazích. Často se setkávám při práci s klienty s otázkami typu: Jak si udržet vlastní identitu, když jsem s někým v blízkém vztahu? Jak najít rovnováhu mezi touhou být sám sebou a závazkem k druhé osobě? Svoboda ve vztahu není jen luxusem, ale nutností pro zdravý a udžitelný vztah. Tato partnerství jsou založená na vzájemném respektubezpodmínečné lásce.

Definice svobody ve vztahu

Zdravá svoboda ve vztahu znamená mít možnost být sám sebou, prosazovat své přání a potřeby, ale zároveň respektovat a podporovat potřeby a přání našeho partnera. Není to o tom dělat si co chceme bez ohledu na druhého, ale o vzájemném respektu a pochopení. Zároveň nezahrnuje jen svobodu projevu nebo akceptaci různých názorů, přání a povahových struktur, ale je důležité si uvědomit, že pravá svoboda přichází z nitra nás samotných, je to pocit.

Skutečná svoboda ve vztahu znamená zjištění našich vlastních strachů a obav. Patří sem třeba strach ze ztráty partnera, strach z odhalení našich nejhlubších bolestí, nebo obavy z úvah o naší existenci. Když se naučíme poznat své strachy a bolesti, najdeme kořeny které nás pevně drží, mnoho toxických partnerský vzorců zmizí.

Proč je svoboda ve vztahu důležitá?

  1. Udržování osobní identity
  2. Rovnováha mezi závislostí a nezávislostí
  3. Podpora osobního růstu
  4. Přetvořte závislost v bezpodmínečnou lásku

Udržování osobní identity

Každý z nás má své vlastní zájmy, osobní potřeby a cíle. Když vstupujeme do vztahu, neměli bychom tyto aspekty opustit. Zachování osobní identity pomáhá předcházet pocitům ztráty a frustrace. Je skvělé věci dělat společně, ale zároveň by partnerský vztah neměl pohřbít osobní život, prostor a identitu každého z páru. Naplňujte i své vlastní potřeby bez pocitů viny. Individuální svobodu si však nezaměňujte za význam volný vztah!

Rovnováha mezi závislostí a nezávislostí

Zdravý vztah je založen na rovnováze mezi závislostí na partnerovi a vlastní nezávislostí. Přílišná závislost může vést k pocitům, že se nedá ve vztahu dýchat a kontroly. Zatímco přílišná nezávislost může vytvářet pocit vzdálenosti a samoty.

Podpora osobního růstu

Svoboda ve vztahu podporuje osobní růst a rozvoj. Když máme prostor pro své vlastní aktivity a zájmy, můžeme se stát lepšími verzemi sebe samých, což následně obohacuje vztah. Rozvíjejte lásku k sobě sama vás dovede do umění vybudovat upřímnější vztahy.

Přetvořte závislost v bezpodmínečnou lásku

Mnoho lidí si plete lásku se závislostí. Mají pocit, že skutečně milují, ale láska to není. Pravá láska je o přijetí partnera takového jaký ve skutečnosti je, ne svoji představu o něm.  Často se nevědomě snažíme svého partnera či partnerku přetvořit k obrazu svému, tím mu neumožňujeme žít jeho plný potenciál, tím kým skutečně je. Takový partner vedle nás ve skutečnosti vnitřně jen strádá, nebo strádáme my. Díky vzájemné závislosti partnerů vztah vydrží i léta, ale často bez hloubky, skutečné intimity a autenticity. Bezpodmínečná láska umožní žít partnerům tím kým jsou i kdyby měl vztah skončit, díky rozvíjející nekompatibilitě a představách.

Buďte autentičtí, upřímní a respektujte individuální rozdíly

Autenticita je o přesném vyjádření tím kým jsme. Zároveň o uvědomění si, že každý jsme originál, který má své dary a talenty, světlé i stinné stránky. Pokud jsou partneři k sobě transparentní a chtějí spolu žít, své individuální rozdíly přijímají jako součást toho druhého. 

  • Nezáleží, jestli jste na začátku vztahu nebo jste spolu už delší dobu, tyto kroky mohou vaše partnerské spojení zdokonalit. Zkuste je uvést do praxe. Zjistíte, že se vaše spojení stane silnějším.

Jak dosáhnout svobody ve vztahu?

Komunikace

Mluvte, mluvte, mluvte… Otevřená a upřímná komunikace je základem a silným pilířem dlouhodobého vztahu. Mluvte o svých potřebách, přáních, aktivně naslouchejte svému partnerovi a buďte ochotni udělat kompromis. Kde nejste schopni se s partnerem domluvit, můžeme uplatnit pravidlo win-win, kooperativní metoda, kdy strany usilují o vzájemný prospěch, nachází společná řešení a toleranci.  

Respektování hranic

Každý člověk má své hranice, které je třeba respektovat. Zjistěte, kde leží hranice vašeho partnera a komunikujte s partnerem o vlastních hranicích. 

Čas a prostor pro sebe

Je důležité mít čas o prostor pro své vlastní zájmy a koníčky. To může znamenat trávit čas s kamarády nebo mít chvíle o samotě pro sebe, to do vztahů zkrátka patří. Fungující partnerské vztahy jsou založené i na umění být sám se sebou a spokojený. Tento důležitý aspekt přináší do vztahu pocity těšení se na sebe, chuť a radost se zase společně propojit a zažít hezký čas strávený opět spolu. Tím bude vztah fungovat ještě více harmonicky. 

Podpora individuality

Podporujte svého partnera v jeho osobních zájmech a cílech. Ukažte, že vám záleží na jeho/jejím osobním růstu.

Vyvážená závislost

Snažte se najít rovnováhu mezi tím, kdy se můžete na svého partnera spolehnout, a tím, kdy zvládnete věci sami. Tím se vyhnete přílišné závislosti a nezávislosti. Oba extrémy, přílišné odcizení nebo blízkost, mohou budit strach. Respektovat osobní prostory je klíčové, aby nedocházelo k nedorozuměním a ztrátě důvěry. Udržet rovnováhu v partnerství znamená být se sebou v souladu. 

Výzvy a jak je překonat

Někdy je těžké najít rovnováhu mezi svobodou a blízkostí. Zde vám nabízím možné výzvy:

Strach ze ztráty, odmítnutí a ztráty lásky

Tyto strachy se mohou objevit, pokud v sobě neseme naše nevyřešená zranění z minulosti. Pokud dostatečně nekomunikujeme naše pocity, strachy a potřeby, můžeme propadat až do panických stavů.

Dáváme partnerovi mnohem více svobody ze strachu, že jej ztratíme. Sami se v tom však necítíme dobře, necháváme překračovat své hranice. Můžeme partnerovi odsouhlasit i to, co sami nechceme a necítíme, pouze se chceme druhému zavděčit. Tento strach je třeba řešit komunikací a posilováním důvěry. 

Láska je v našem životě opravdu důležitá. Náš mozek staví potřebu být milován na přežití Když se cítíme z výše uvedených důvodu v nebezpečí, mozek se obává a rozhodne se bojovat, prchnout, zamrzne či podlézá. Tyto obranné mechanizmy mozku nás přivádí často mimo sebe sama. Strach může vztahy zhoršovat. Je dobré se naučit, jak s ním zacházet, abychom byli šťastní.

Klíčem k dobrým vztahům je mluvit o sobě a svých pocitech. Když je mezi partnery porozumění, vztah se zlepšuje.

Pokud si s ranami z minulosti, obavy a strachy nevíte rady, vyhledejte pomoc odborníka. Více zde……

Různé potřeby

Každý člověk má různé potřeby ohledně prostoru a blízkosti. Důležité je najít kompromis, který bude vyhovovat oběma stranám.

Změny v průběhu času

Naše potřeby a touhy se mohou v průběhu času měnit. Buďte připraveni tyto změny přijmout a přizpůsobit se jim.

Pochopte, že vaše vztahy jsou zrcadlem toho, jak milujete sami sebe

Láska k sobě je klíčem k harmonickým vztahům. Rozvoj sebelásky zlepší vaše ocenění vztahů. Když se začnete naplno milovat, vaše okolní vazby se zharmonizují. Problémy ve vztazích mají kořeny v našem nitru. Pracujte na lásce k sobě, a tím se začne zlepšovat vše kolem vás.

Vyhněte se pocitům viny a kontrole

V soužití je důležité umožnit partnerovi a partnerce žít i osobní život. Respektovat, že každý potřebuje osobní prostor.  Kontrola vztah tíží. Mějte se na paměti, že nejste přece v žádném zajetí či otroctví.

Závěrem

Pokud páry chtějí zažívat dlouhodobé štěstí, lásku a pohodu, musí se cítit svobodní. Je to o hledání rovnováhy mezi vlastním autentickým já a autenticitou svého protějšku. Pokud oba z páru mohou růst a být sami sebou, vztah se stává silnějším a bohatším. Svoboda ve vztahu není hrozbou, ale darem, který nám umožňuje zažívat lásku v její nejkrásnější podobě.

 

Odkazy na zdroje

  1. https://ales-kalina.cz/blog/vztahy/prava-laska-dava-svobodu/
  2. https://caduceus.webnode.cz/souvislosti/a10-tipu-pro-uspesny-vztah-teal-scott/
  3. https://nakladatelstvi.portal.cz/casopisy/psychologie-dnes/100824/rovnost-svoboda-vztah

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.