Jak zachránit vztah po rozchodu – Cesta k opětovnému sblížení 

Rozchody jsou často bolestivé a komplikované. Může se zdát, že všechno je ztraceno, ale někdy je možné vztah zachránit a vrátit se k sobě po rozchodu. Cítíte, že ještě není konec vašeho partnerského vztahu? Zde je několik kroků, které vám mohou pomoci navigovat touto náročnou cestou, jak obnovit lásku a porozumění ve vztahu.

Reflexe a Sebepoznání

Prvním krokem k obnovení důvěry a vztahu je důkladná reflexe. Je třeba se podívat zpět na vztah a na rozchod s otevřenou myslí.

Položte si tyto otázky:

 • Co vlastně skutečně vedlo k rozchodu?
 • Jaké byly vaše chyby a slabé stránky ve vztahu?
 • Jaké byly silné stránky vztahu na které byste chtěli navázat?

Po rozchodu je možné vztah obnovit, ale vyžaduje to práci a trpělivost. Sebepoznání a porozumění vašim vlastním emocím a motivům je klíčové. Uvažování o tom, co jste se z rozchodu naučili, může být nesmírně cenné pro váš osobní růst i pro budoucí vztah.

Otevřená komunikace je klíčem

Komunikace je základem každého zdravého vztahu. Pokud se rozhodnete pracovat na obnovení vztahu, komunikace je klíčová.  Po rozchodu je důležité, abyste se svým bývalým partnerem otevřeně a upřímně.

Nevyhýbejte se těžkým tématům a buďte připraveni naslouchat. Zejména pokud došlo k rozvodu či rozchodu, hlavní důvod mohl být, že se těžká témata zakopávala pod koberec. Tím pádem ve vztahu chybělo důležité porozumění mezi partnery. Po rozchodu může být komunikace těžká. Můžete prožívat bolest, zranění, ublížení po odhalené nevěře, či jiné fatální selhání, které způsobila odcizení a ztrátu důvěry. V tomto stavu je velmi těžké vědomě komunikovat a naslouchat svému partnerovi. Nejprve je dobré dát prostor sobě samému si ulevit od bolesti.

Promluvte si s odborníkem, koučem, terapeutem. Dovolte si vyjádřit své pocity a potřeby, také okolnosti ohledně vašeho rozchodu. Poraďte se, zda má smysl vynaložit energii na záchranu vztahu. Více o odborné pomoci zde…..

Můžete si položit následující otázky

 • Stojíme si vzájemně za to, abychom měli oba touhu znovu vybudovat vztah?
 • Jaké byly hlavní problémy ve vztahu?
 • Co oba očekáváme od vztahu a jeho obnovení?
 • Jak můžeme oba přispět k tomu, aby se vztah opět nezhroutil?

Být klidu je zásadní. Otevřená komunikace pomáhá řešit problémy. Naslouchejte a snažte se pochopit, co vám protějšek chce sdělit, ať cítí, že ho vnímáte. Aktivní naslouchání je důležité pro nalezení cesty k sobě a obnovení lásky a důvěry. Možná vám partner či partnerka neřekl/la skutečnou příčinu své frustrace a negativního pocitu ve vztahu, a proto jste se rozešli.

Mluvte jasně, ať rozumíte oba. Nemluvte v náznacích a hádankách, partner/ka není vědma a nemá povinnost ci cokoliv domýšlet. Nikdo nemůže vědět přesně co druhý cítí a prožívá, je třeba mluvit přesně, jasně a narovinu.

Díky mým zkušenostem z prací s klienty vnímám neschopnost partnerské komunikace jako hlavní příčinu a zdroj problému podílející se na rozpadů vztahu. Často se totiž děje, že se partnerský vztah rozpadne, protože si partneři nedokáží otevřeně říct co prožívají, co je trápí, čeho se bojí aj. Nejčastější důvody bývá nedostatek vlastní hodnoty, nezpracovaná vlastní traumata a zranění, rozdílné představy o životě, nevěra, ztráta důvěry… Je důležité si uvědomit, že často tyto rozpady bývají úplně zbytečné. Ve vztahu se nekomunikovalo dobře a s pochopením. Vznikala zbytečná nedorozumění. Pokud toužíte o záchranu vztahu po rozchodu, naučte se dobře komunikovat a naslouchat. Více o odborné pomoci zde….

Respektujte čas a prostor

Znovu obnovit vztah po rozchodu je možné. Trpělivost a citlivost k sobě i bývalému partnerovi jsou krokem správným směrem. Abyste zjistili, zda stále můžete jít společně dál a vztah znovu budovat, potřebujete čas a prostor. Každý potřebuje čas na hojení a reflexi.

Nepokoušejte se urychlit proces  a rychle zachraňovat vztah. Místo toho se koncentrujte na budování svého vlastního života a štěstí. Dejte si potřebný čas a prostor pro emoční zpracování. Tato doba vám může pomoci si ujasnit, zda byste měli a je pro vás skutečně to  nejlepší znovu vstupovat do vztahu. 

Návrat k bývalému partnerovi či partnerce

Pokud jste si prošli procesem reflexe, prostoru a času pro sebe, vzájemným dialogem a zvolili jste návrat k sobě, blahopřeji vám! Rozhodli jste se společně na vašem vztahu pracovat. Vztah se totiž neděje, ten se tvoří a buduje. Jistě již máte představu co můžete společně změnit, toužíte se vyvarovat opakovaných bych, možná toužíte znovu obnovit jiskru a znovu se do sebe zamilovat. Jistě už víte, jakou hodnotu pro vás má společný vztah, nacházíte porozumění a pochopení jeden pro druhého. Nabízím vám pár bodů, které můžete využít jako kotvy pro znovuzrození:

Vytvoření nového základů

Je třeba vytvořit nový základ. To znamená předefinovat pravidla a hranice vztahu. Otevřeně diskutovat o vašich potřebách a očekáváních a být ochotni se učit z minulých chyb. Může být užitečné pracovat s profesionálem, který vám může poskytnou cenné rady a nestrannou podporu a vedení. Více zde………

Budování důvěry – obnova důvěry a lásky

Důvěra je základním kamenem každého vztahu a po rozchodu bývá narušená. Na důvěře stojí všechny vztahy a o to víc ty milostné. Budování důvěry vyžaduje čas, trpělivost a především konzistentní chování. Ukázat svému partnerovi, že jste se změnili a jste schopni sebereflexe a změny, je klíčové. Buďte otevření, upřímní a spolehliví. To samé vyžadujte i po svém protějšku. Postupným budováním důvěry a sdílením pocitů se naučíte znovu spolu najít lásku a harmonii.

Přijetí nového začátku

Měli byste být připraveni na to, že věci už nebudou stejné jako dřív. To nemusí být nutně špatné, naopak. Vás vztah se díky vaší touže, odvaze a lásce posunul na hodnotnější úroveň. Nový začátek může přinést nový rozměr do vašeho vztahu, který může být hlubší a silnější, než dříve. Buďte otevření novým změnám a zkušenostem, které mohou přijít.

Jak dál pracovat na vztahu?

Neustále pilujte svoji komunikaci

Důležité je mluvit otevřeně a bez obviňování. Nesdílené pocity často vedou k vnitřnímu tlaku a pocitu ublížení, které dříve či později vychrlí jako sopka. Často úplně neadekvátně a nevhodně……… 

Objevujte společně nové zájmy a vášně

Zahoďte vztahovou rutinu a hledejte nové výzvy a společné prožitky. Nové neobvyklé zážitky dokáží překonat rozdíly a posílit vaše pouto. To vytváří nové, silné propojení a pocity rezonance. Obnovte aktivity, co vás dříve spojovaly. Vytvořte si čas je pro vás dva a travte ho přítomně a aktivně.  Co myslíte, že vás více propojí? Společné sledování televize či výšlap do hor s přespáním třeba pod širákem?

 Intimita, respekt a porozumění

Budujte hlubokou intimitu. Intimita je hlavně o otevření se zranitelnosti a dává vztahu hloubku. Udržujte vzájemný respektporozumění. Vyhněte se obviňování a hádkám a raději naslouchejte a snažte se druhou stranu pochopit. Komunikace a schopnost vidět věci z různých pohledů jsou důležité. To vám může pomoci najít cestu k lepšímu porozumění a harmonii.

Zdravá sebeláska je základ

Chcete-li mít zdravý vztah s druhými a umět zdravě milovat i svého partnera, musíte se nejprve naučit milovat sami sebe. Vím, toto „moudro“ se na vás valí ze všech stran! Ale jak to udělat, mít se rád, milovat sám sebe, co to vlastně znamená?

Sebelásce předchází hluboké sebepoznání a sebepřijetí. Mít se rád znamená, že vím kdo jsem a jsem s tím spokojený. Znám svá silná a slabší místa a přijímám sebe sama bez potřeby neustále něco vylepšovat či měnit. To je sebeláska!

Kdo si váží sám sebe a zná svoje limity, bude i vstřícnější k ostatním. Jestliže chybí sebeláska, naše vztahy s jinými mohou trpět. Můžeme se pak pohybovat v destruktivním cyklu. Kvalita našeho života a našich vztahů velkým dílem záleží na našem vztahu k sobě. Pokud se nemilujeme, budeme hůře umět milovat druhé.

Sebeláska je ochranou před touhou jen žít skrze druhé. Když sebe silněji milujeme, vytváříme zdravé hranice. To nám pak pomůže vybírat si lepší partnery.

Kdy vztah zachraňovat nemá smysl

K záchraně vztahu nemůže dojít, pokud jsou v něm neslučitelné problémy. Společná cesta skončila, pokud je jeden z partnerů aktivně zapojen a druhý nic měnit nechce, takový vztah nemá šanci a je lepší ho ukončit. Pokud je vztahu násilý, chorobná žárlivost, nebo absence sexuální přitažlivosti. Z lásky k sobě byste si měli dovolit odejít! Zde není nic, co můžete změnit.

Zde je pár případů, kdy se doporučuje vztah ukončit

Na vztahu chce pracovat pouze jeden z partnerů

Většina vztahů prochází problémy ale důležité je, aby oba partneři nacházeli řešení. Pokud se jeden z partnerů snaží, je aktivní, reflexní, má o vztah a partnera zájem a druhý veškerou změnu odmítá, jeho protějšek vztah ukončil už dávno. Jen setrvává fyzicky pravděpodobně z praktických důvodů. (děti, majetek, finance, bydlení…) Vztah nelze zachránit bez práce obou stran. Bez toho vztah nepřežije

Závislosti bez snahy o aktivní nápravu

Pokud se ve vztahu vyskytnou závislosti, jako drogy, alkohol, automaty, ale i závislosti na sexu, pornu, vztahové závislosti, partner nepodniká aktivní kroky ke změně, balte kufr!

Výskyt násilí bez snahy o nápravu

Fyzické, psychologické či emocionální násilí. Volte konec, smiřte se s rozchodem!

Chybějící sexuální přitažlivost

Správná vztahová chemie ukazuje, vztahovou a milostnou kompatibilitu. Bez počáteční přitažlivosti je složité ji později najít. Vztah může fungovat pouze jako přátelství, bez intimity.

Závěr

Záchrana vztahu po rozchodu je výzvou, která vyžaduje odhodlání, trpělivost a ochotu růst. Každý vztah je unikátní a neexistuje univerzální návod. Klíčem je být autentický, komunikativní a otevřený směrem ke svému partnerovi, změně a chybám z minulosti. Ať se rozhodnete zůstat nebo odejít, nejdůležitější je vaše osobní štěstí a váš život.

Další možné zdroje

 1. https://www.centrumtriangl.cz/vztahy/obnovit-vztah-po-rozchodu-jak-na-to/
 2. https://www.centrumtriangl.cz/vztahy/jak-zachranit-vztah-pred-rozchodem-ucinne-kroky/
 3. https://www.centrumtriangl.cz/nezarazene/napravit-vztah-po-rozchodu-je-to-mozne/
 4. https://www.partnerske-vztahy.eu/jak-zachranit-vztah-po-rozchodu/
 5. https://psycholozkazpatehopatra.cz/jak-zachranit-vztah-po-rozchodu/
 6. https://cestarelaxace.cz/jak-zachranit-vztah/
 7. https://www.marianne.cz/zivotni-styl/snazit-se-nebo-uz-vzdat-3-duvody-kdy-ma-smysl-zachranit-rozpadajici-se-vztah

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.