Staňte se Koučem a vydělávejte Milion+ ročně tím, co vás baví!

PLUS 1: Získejte excelentní podporu pro vás začátek v délce 6 měsíců po ukončení školy.

PLUS 2: Mnoho nových koučů ani nezačne koučovat, protože neví, jak si sehnat prvního klienta. To vás taky naučíme.

PLUS 3: Mnoho nových koučů ani začne koučovat za malé peníze, protože se bojí si říkat za své znalosti pořádnou sumu za hodinu To vás s radostí naučíme.

Přidejte se mezi ŠPIČKU v oblasti koučování!

Metoda Emoční rovnice Aleše Kaliny představuje unikátní inovaci v oboru koučování, chráněnou ochrannou známkou. Tato metoda poskytuje efektivní nástroje k transformaci mentálního nastavení jednotlivce, umožňující překonání zakotvených návyků.

Během výuky na naší škole a následných supervizích získáte unikátní poznatky nedostupné jinde. Naučíte se využívat moderní poznatky a aplikovat je ve prospěch svých koučovaných klientů.

Ve výcviku na naší škole strávíte stovky hodin interaktivního učení a získáte nejen exkluzivní znalosti v oblasti koučování, ale také nové perspektivy na sebe i okolní svět. Budete rozumět souvislostem, které vás dlouho zajímaly.

Objevíte vynálezy a zákonitosti od Aleše Kaliny, které odhalují pevné spojení emocí s běžnými životními událostmi. Porozumíte vlivu podvědomí na své pocity a zážitky.

Detailně se seznámíte s metodou Emočních rovnic a získáte schopnost efektivně ji uplatňovat v praxi, i v těch nejnáročnějších případech, kde současná moderní psychologie hledá odpovědi.

Naučíte se nejen dokonale komunikovat s druhými, ale také sám se sebou. Bez schopnosti ovládnout sebe není možné účinně pracovat s klienty.

Stejně jako v olympijských soutěžích, i v koučování se rozdíly mezi prvním a pátým koučem měří v malých odstínech. Je třeba se naučit poznávat a zdokonalovat tyto detaily.

Abyste se stali výborným koučem, budu vám věnovat intenzivní péči několik let, během nichž se naučíte mnoho drobností, které dosud nebyly popsány v žádné knize ani vzdělávacím programu.

Získejte vynikající PODPORU pro svůj začátek na cestě k profesionálnímu koučování!

Začátek koučovací praxe může být náročným obdobím a právě proto chceme nabídnout excelentní podporu pro nové kouče. První rok je často nejnáročnější a klíčový pro úspěšný rozjezd v této profesionální sféře.

Naše koučovací škola se zaměřuje na vytváření profesionálů a chápeme, že pro dosažení úspěchu je klíčová zkušenost. Proto během prvního roku nabízíme koučům nadstandardní podporu ve formě odborného vzdělávání a pravidelných supervizí.

Tato intenzivní podpora vám umožní rychle zapracovat svůj talent a aplikovat získané znalosti, a tím se urychlit v dosažení očekávaných výsledků ve své praxi.

Přemáhejte výzvy a dosáhněte MISTROVSTVÍ v metodě Emoční rovnice. Staňte se profesionálním koučem!

Metoda Emoční rovnice Aleše Kaliny je mimořádně flexibilní a dokáže účinně řešit téměř veškeré obtíže lidské psychiky. Bez ohledu na konkrétní problém – ať už jde o pocity nízkého sebevědomí, nepřijetí, či komplexnější výzvy jako jsou odložení, vyhoření, pocity zmaru a sebedestrukce a mnoho dalších – tato metoda nabízí účinné řešení.

Většina lidských problémů pramení z nedostatku sebelásky, sebevědomí a nedostatečného sebepřijetí. Pracujeme s těmito aspekty s velkou úspěšností.

Lidé se k nám uchylují v náročných životních situacích, jako jsou deprese, úzkostné stavy, panické ataky. Bolestivé rozchody, zkušenost s nevěrou, neschopnost nalézt vhodného partnera, hledání smyslu života, objevování vlastního talentu nebo transformace finančního nastavení. Metodou Emočních rovnic jsme připraveni kvalitně podpořit klienty v řešení jejich obtíží.

Díky této metodě jsme schopni proniknout do hlubších vrstev podvědomí a ovlivnit zápisy vytvořené již v době embryonálního vývoje. Identifikací zdrojového kódu mozku jsme schopni řešit i zdánlivě neřešitelné problémy.

Dosud jsme odhalili a analyzovali více než 160 000 Emočních rovnic a pomohli více než 5 000 klientům. Denně se na nás obrací další lidé, kteří hledají pomoc.

Proto potřebujeme právě vás – nové kouče, kteří se připojí k naší práci a budou podporovat klienty v jejich procesu transformace a změny.

Odhalte a rozvíjejte lidský potenciál v rámci koučování!

O podvědomí se vedou mnohé diskuse, a na mé koučovací škole se naučíte systematicky pracovat s touto klíčovou složkou lidského myšlení. Škola koučinku Emočních rovnic je synonymem prestiže.

Stát se součástí této exkluzivní komunity přináší hrdost a uspokojení. Dosáhnout vrcholu poznání a vyniknout je touhou každého z nás. Chceme excelovat a být skvělí v tom, co děláme.

Během výuky na této škole se naučíte to nejlepší, co tato metoda nabízí. Budete schopni detailně ovládnout lidskou psychiku a umět řešit jakýkoliv lidský problém. Tato schopnost je neoddělitelnou součástí vzdělávacího procesu na této škole.

Učiňte ze své práce poslání a žijte smysluplný profesní život jako kouč Emočních rovnic!

Naplňte svůj život péčí o životy druhých a najděte smysl ve své práci jako životní kouč! Přidejte se k nám a prožijte to skvělé uspokojení z důkladně vykonané práce.

Staňte se členem týmu koučů, kteří se učí využívat maximum z toho, co nabízí metoda Emočních rovnic, a přidejte se k nám.

Náš institut vítá specifické talenty.

Naše škola je určena pro ty z vás, kteří cítíte touhu pracovat jako kouč využívající metodu Emočních rovnic a chcete změnit životy druhých.

Pokud máte podnikatelského ducha a touhu řídit svůj život nezávisle, bez závislosti na příjmu z tradičního zaměstnání, pak jste u nás správně.

Rozpoznáváte své specifické talenty a toužíte je využít při práci s ostatními?

Místo, kde žijete, není překážkou, stejně jako délka vaší současné praxe není rozhodující. Jsme otevřeni všem, kdo chtějí udělat krok k obohacení své profesní dráhy v oblasti koučování.

Připojte se k elitnímu týmu tvořenému 30 profesionály.

 • Začněte využívat propracovaného know-how ve své práci jako kouč.

 • Osvojte si letitou a ověřenou metodiku pro efektivní práci s lidskou myslí a jejími podvědomými programy.

 • Získáte podporu Aleše Kaliny na své cestě k profesionální koučovské kariéře, abyste nemuseli začínat od nuly.

 • Otevíráme školu pouze jednou ročně a přijímáme maximálně 10 studentů.

 • Přidejte se k této exkluzivní skupině a rozvíjejte své dovednosti jako kouč s pevnou oporou a vedením.

Několik výhod a předností mé koučovací školy zahrnuje:

 • Odborná metodika: Učení se a práce s Emočními rovnicemi, což je komplexní a ověřená metoda vedení a změny v oblasti psychiky.
 • Zavedený brand - 20 let na trhu koučování s vlastní metodikou.
 • Podpora zkušených profesionálů: Získání vedení a podpory od Aleše Kaliny, zkušeného odborníka v oblasti koučování i jeho proškolených exertů, koučů.
 • Exkluzivita a prestiž: Možnost stát se součástí omezené skupiny studentů (max. 10) a získat tak výjimečné vzdělání a prestiž spojenou s touto metodou.
 • Flexibilita a otevřenost: Otevřenost pro různé profily účastníků bez ohledu na místo bydliště či délku praxe, což zvyšuje dostupnost této školy.
 • Osobní a intenzivní výuka: Možnost intenzivního učení a individuálního zaměření díky menšímu počtu studentů.
 • Praxe a aplikace v reálném světě: Možnost praktické aplikace naučených dovedností v profesním prostředí, ať už jako samostatný kouč nebo součást týmu profesionálů.
 • Důraz na osobní růst: Zaměření na rozvoj individuálního potenciálu a osobního růstu pro dosažení excelentního výkonu v oboru koučování.
 • Tyto výhody spojené s odborným vedením a důrazem na osobní rozvoj pomáhají vytvářet kvalitní a vysoce respektovanou koučovací školu.

Historie školy koučů za 15 let

Naše soukromá škola koučů, založená před 15 lety, má významnou historii. V průběhu těchto let jsme vytvořil precizní školící systém, kterým efektivně předáváme know-how koučování v netradiční formě.

Naše rozsáhlé zkušenosti v oblasti vzdělávání přinesly mnoha jednotlivcům naplnění jejich talentů a pomohly jim v jejich profesních kariérách jako koučů.

Pokud jde o budoucnost a očekávání během školy, lze předpokládat následující:

 • Pokračování v kvalitním vzdělávání: Pokračujeme v poskytování kvalitního a efektivního vzdělávání v oblasti koučování, integrujeme nové poznatky a techniky.
 • Inovace a vývoj: Neustále inovujeme svůj školící systém, aby reflektoval nejnovější trendy a výzkumy v oblasti koučování.
 • Podpora a mentorství: Nabídneme žákům dostatečnou podporu a mentorství, aby se cítili silně a schopni plně rozvinout svůj potenciál jako koučové.
 • Spolupráce a rozšíření sítě: Podporujeme spolupráci a rozšiřování sítě kontaků pro žáky, aby měli možnost sdílet zkušenosti a rozvíjet se v komunitě koučů.
 • Výsledky a reference: Důsledně sledujeme výsledky a reference absolventů školy, abyste mohli neustále zdokonalovat svůj vzdělávací program.
 • Díky naší dlouholeté zkušenosti a nasazení je budoucnost naší školy plná možností a příležitostí pro další úspěchy v oblasti koučování.

Co na naší škole nabízíme a jak se odlišujeme od jiných škol?

 • Intenzivní školení s Alešem Kalinou: Možnost strávit celkem 16 školících dnů s Alešem Kalinou, což představuje unikátní příležitost pro hluboké pochopení metody a získání know-how od samotného tvůrce této úspěšné metody.
 • Příležitost stát se součástí angažovaného týmu koučů: Možnost vstoupit do komunity stejně nadšených koučů, sdílet zkušenosti, a pracovat společně na rozvoji a zdokonalení svých koučovacích dovedností.
 • Podpora a příležitostní mentorství: Možnost uniknout samotě po absolvování školy a využít podpory, mentorství a vedení zkušenějších, abyste měli pevnější základy pro začátek praxe jako kouč.
 • Vedení v malých skupinách s autorem metody: Výuka v menších skupinách, kde je možnost úzkého kontaktu s autorem metody, což umožňuje hlubší porozumění a přímou interakci s tvůrcem této metody.
 • Networking a společné sdílení zkušeností: Možnost účastnit se setkání a networkingových akcí mezi kouči, kde je příležitost sdílet případy z praxe, zkušenosti a vzájemně se obohacovat.
 • Doškolování a aktualizace vědomostí pro kouče: Možnost průběžného doškolování a aktualizace znalostí pro kouče, což je klíčové pro udržení kompetentnosti a efektivnosti v oblasti koučování.
 • Celkově jsou tyto aspekty atraktivními faktory, které podporují vzdělávání a rozvoj koučů na naší škole, přičemž dávají důraz na praxi, interakci s tvůrcem metody a podporu komunity.

Co se na škole naučíte?

Na této škole se naučíte ovládat práci s Emočními rovnicemi na vysoké úrovni, což vám umožní aplikovat tuto metodu efektivně v praxi se svými klienty. Zaměříme se na několik klíčových aspektů:

 • Vyhledávání a testování Emočních rovnic: Naučíte se, jak správně vyhledávat a testovat Emoční rovnice a jak provádět analýzu v synaptické mapě mozku.

 • Ovládání emočního počítače v hlavě: Porozumění emočnímu počítači v lidské hlavě a techniky, jak efektivně pracovat s emocemi klientů.

 • Programovací jazyky mozku: Získáte dovednosti v ovládání programovacích jazyků mozku, což vám umožní řešit různé problémy klientů na úrovni jejich mentálních procesů.

 • Porozumění lidské psychice a myšlenkovým pochodům: Hloubkové pochopení lidské psychiky, myšlenkových pochodů klientů a jejich vliv na chování a rozhodování.

 • Zákonitosti mozku v koučování: Aplikace zákonitostí mozku v procesu vyhledávání a pracování s Emočními rovnicemi pro dosažení pozitivních výsledků u klientů.

 • Odhalování talentů klientů: Techniky a metody pro identifikaci a odhalování talentů a schopností klientů pro jejich optimální využití.

 • Práce s různými typy klientů: Strategie pro efektivní práci s klienty v různých oblastech jako jsou vztahy, práce, finance a zdraví, s důrazem na individuální potřeby.

 • Práce v různých stavech mysli klientů: Pochopení a aplikace specifických metod koučování pro různé stavy mysli klientů, jako jsou deprese, úzkostné stavy, panické ataky a dále pak syndrom vyhoření, hysterie či myšlenky na smrt.

 • Intuitivní psaní pro dotazy klientů: Zásady a techniky intuitivního psaní pro správné zodpovězení dotazů potenciálních klientů.

To je jen krátký přehled toho, co se naučíte. Naše škola vám poskytne komplexní znalosti a dovednosti potřebné pro úspěšné působení v oblasti koučování s využitím metody Emočních rovnic.
 

Budování silného brandu a sdílení poselství: Úspěch značky Aleš Kalina

 • Budujeme prostředí týmové spolupráce a klademe důraz na zásady kolektivního myšlení a sjednocené kreativity, což se odráží v úspěchu naší značky "Aleš Kalina".
 • Společnost Aleše Kaliny vynakládá významné finanční prostředky v řádech desítek milionů na posilování svého silného brandu a propagaci hesel "Změna je možná" a "Dobrý pocit pro každého".
 • Každoročně navštíví web ales-kalina.cz a další naše propagační kanály stovky tisíc lidí.
 • Naše Facebooková stránka má 74 000 příznivců.
 • YouTube kanál zaznamenává 6% měsíčního nárůstu.
 • Prodali jsme téměř 35 000 kusů knihy Emoční rovnice a 15 000 výtisků Partnerského manuálu.

Harmonogram školy

 • Škola probíhá ve čtyřech termínech od čtvrtka do neděle. Celkem 130 intenzivních školících hodin. 
 • Zahájení školy v roce 2024:
  25.- 28. ledna, 1.- 4. února, 22.- 26. února, 7.- 10. března.
 • Zkouška teoretická i praktická je domluvena individuálně do 14 dnů po ukončení školy.
 • Půlroční supervize po skončení školy jsou jednou týdně přes aplikaci ZOOM. Celkem 24 hodin. Nikam není potřeba cestovat. Schůzky jsou online přes počítač.

Rozpis ceny a splatnosti

Celková cena se skládá z těchto položek.

 • Cena za školné: 160.000 Kč.
 • Zvýhodněná cena za licenci pro prvních 6 měsíců: 31.000 Kč.
 • Cena za 6 měsíců supervizí: 39.000 kč

Splatnost částek:

 • Školné -  celá částka před zahájením školy.
 • Supervize - před zahájením supervizí.
 • Licence - před zájením koučování.  

Co následuje po ukončení školy?

Po ukončení školy a úspěšném složení zkoušky, která zahrnuje jak teoretickou, tak praktickou část, získává kouč certifikát a oprávnění pracovat s metodou Emočních rovnic, která je držitelem ochranné známky. Toto oprávnění jim umožňuje několik důležitých věcí:

 • Licence pro práci s metodou: Koučové získají licenci, která jim umožňuje oficiálně pracovat s metodou Emočních rovnic.
 • Zveřejnění na webu Aleše Kaliny: Koučové jsou zveřejněni na oficiálním webu Aleše Kaliny (ales-kalina.cz), což jim poskytuje viditelnost a přístup k potenciálním klientům.
 • Přijímání zakázek a leadů: Koučové mají možnost přijímat zakázky a kontakty na klienty, které web nepřetržitě získává, čímž se podporuje jejich obchodní činnost.
 • Propagace v obchodních sítích: Koučové jsou aktivně propagováni v obchodních sítích společnosti, což jim pomáhá s dalším rozvojem klientely a expanzí.
 • Flexibilita místa a způsobu práce: Koučové mají svobodu volby místa a způsobu práce – mohou mít kancelář kdekoliv nebo pracovat online, což jim umožňuje flexibilitu a přizpůsobení se vlastním preferencím.

Celkově jsou absolventi vybaveni potřebnými nástroji a podporou pro zahájení své koučovací praxe a úspěšné budování své kariéry v oblasti Emočních rovnic.

Nepřehlédněte další ujednání

Žadatel(ka) nesmí být kuřák.

(Ani příležitostný.)

Žadatel musí mít reprezentativní vystupování i vzhled.

Přihlásit se na školu koučů

Jsem potěšený vaším zájmem. Vyplňte požadované údaje a budeme vás kontaktovat s dalšími podrobnostmi ohledně školu pro kouče.

Nejčastěji kladené otázky

Následující otázky byly vybrány z dřívějších rozhovorů se zájemci. Pokud chcete získat odpovědi na tyto otázky, budou vám zodpovězeny během workshopu.

 • Jak poznám, že jsem vhodný/á pro práci kouče?
 • Jaká je přibližná výše příjmů kouče?
 • Kolik stojí licence na práci kouče po dobu jednoho roku?
 • Existuje možnost požádat o vrácení peněz?
 • Jak dlouho trvá absolvování výcviku na škole koučů?
 • Jaké jsou hlavní výhody získání licence pro práci kouče?
 • Kde mohu očekávat uplatnění svých koučovacích dovedností po absolvování školy?
 • Jaká je struktura výuky a co mohu očekávat během školení?
 • Jaká je průměrná délka trvání procesu získání licence pro práci kouče?
 • Jsou k dispozici nějaké možnosti dalšího rozvoje po získání licence?

V SOUČASNOTI

 • Vyplňte dotazník zájemce o školu zde...
 •  Váš dotazník pečlivě projdeme a pokud uspějete, zavoláme vám na vámi uvedené telefonní číslo do 24 hodin.  
 • Máte nějaké otázky před vyplněním dotazníku? Objednejte si telefonický hovor s expertem z mé školy zde...

Zkušenosti stávajících koučů:

Můj vzkaz novým koučům: Pokud vidíš svoji životní cestu, smyl v pomoci lidem. Pokud cítíš touhu vést lidi na jejich cestě k probuzení, vědomému životu, radosti, dobrému pocitu a vnitřnímu klidu. Pokud cítíš radost, když můžeš přispět k tomu, že se lidský příběh promění tak, že ovlivní pozitivně celý další život člověka jeho okolí. Pokud máš touhu pracovat s lidskou myslí opravdu do hloubky a prahneš po informacích jak mozek pracuje. A pokud máš touhu vydržet a tím vším projít taky ty sám/sama, tak vítej mezi nás, vážně to stojí za to. Právě z těchto důvodu jsem šla před pár lety do školy koučů i já a tohle rozhodnutí změnilo můj život od základu. Můj příběh najdeš na našich stránkách.
Hankaabsolventka školy a nyní kouč
Proč být koučem metody Emoční rovnice? Na školu koučů jsem nastupovala jako spokojený člověk, co má vztah, svůj byznys a vyřešenou minulost mého nešťastného dětství, dospívání a životních situací. Teď po 5 letech co jsem koučem metody Emoční rovnice, vím, že to bylo hodně málo co, jsem v životě měla. Že jsem žila v iluzi. Na vše jsem se hodně nadřela. Můj život byl plný situací, kdy se mé dětství vracelo v jiných podobách. Pokud chcete mít úžasnou práci, nadstandardní peníze, čas na osobní život, osobní rozvoj a osobnostní posun – škola koučů a praxe kouče je tím nejlepším. A toto je jen zlomek toho, co Vám tato práce dá. Práce kouče mi přivedla do života spoustu úžasných lidí. Měla a mám možnost a čest podílet se na budování jejich lepších životů, vztahů a byznysů. Společně nalézáme podstatu toho, kdo jsou, jaké mají talenty, co je jejich poslání. Vzájemně si posouváme hranice. Já osobně jsem hodně pochopila a pocítila co je práce s energií a jak velkou sílu má myšlenka. Jak velkou vnitřní sílu v sobě ukrýváme. Pocítila jsem, jak snadno se dá myšlenkou změnit život k lepšímu, snadnějšímu a emočně zajímavějšímu. Je to jako když z filmu promítaného ve 2D přejdete na film ve 3D. Pokud hledáte odpověď na otázku: Kdo jsem? Proč tu jsem? Co tu mám vykonat? aj., tak díky práci kouče Emočních rovnic tyto odpovědi naleznete……a nejen ty 😊
Marcela Hlaváčkováabsolventka školy a nyní kouč
Pro školu koučů u Aleše Kaliny jsem se rozhodla, protože jsem cítila jedinečnost a ojedinělost mezi spoustou nabízeného na trhu. Poznání sebe sama, výměna zkušeností s ostatními kolegy, osobní růst a rozvoj...to je jen malý výčet toho, co lze touto školou získat. Doporučuji, pokud víte, co chcete a jen nevíte, jak na to.
Bronislava Mahslonováabsolventka školy a nyní kouč
Věděla jsem, že chci pomáhat lidem v jejich osobním růstu, na cestě k jejich cílům, vnitřnímu klidu a celkové probuzenosti, ale otázka byla kde a pomocí jaké metody. Sama jsem si proto prošla několika různými metodami na vlastní kůži (hypnóza, NLP, klasické koučovací metody aj.), abych poznala, co mně samotné pomáhá nejvíce na cestě za svými cíly a za čím si mohu před klientem tváří v tvář 100% stát. Dalším rozhodovacím faktorem byla následná péče po ukončení školy a doškolování. Proto pro mě byla škola koučů Emočních rovnic u Aleše Kaliny jasnou volbou. Co následovalo na samotném školení mi úplně změnilo pohled na stávající svět i svůj dosavadní a budoucí život. Klasické poučky z knížek nečekejte. Místo toho objevíte nové dimenze vašeho podvědomí a vlastního bytí. Určitě to stojí za prozkoumání. 🙂
Petra Pincováabsolventka školy a nyní kouč