Koučinkový program pro páry - Párová terapie

Společně Přes Výzvy – Intenzivní Koučinkový Program pro Páry

Vítejte v Společně Přes Výzvy, exkluzivním koučinkovém programu, který je pečlivě navržen pro maximálně čtyři páry, jež mají zájem prohloubit svůj vztah, vyřešit specifické výzvy např. problémy v komunikací ve vztahu, s porozuměním, problémy s výchovou dětí, vážnější výzvy jako jsou nevěry, finanční stres, závislosti, sexuální nesoulad, nemoc, osobní krize aj. a společně růst. 

Tento intenzivní program zahrnuje šest setkání plných učení, reflexe a vzájemné podpory, která se budou konat online prostřednictvím aplikace Google Meet. 

Myslím na vaše soukromí

Je naprosto samozřejmé, že se jedná o citlivou, diskrétní a důvěrnou práci.

Vážíme si soukromí každého účastníka a zavazujeme se k zachování nejvyšší úrovně diskrétnosti a důvěrnosti veškerých sdílených informací.

Co Program Zahrnuje a Proč se Zúčastnit

Maximálně čtyři páry:

Skupina je navržena pro nejvýše čtyři páry, což umožňuje hlubokou práci a individuální přístup. Prozkoumání a řešení specifických výzev ve vašem vztahu. - Vytvoření hlubších vazeb s partnerem i s ostatními páry. - Získání nových perspektiv a strategií pro růst vztahu. Reflexe a pochopení potíží a nezdarů a nalezení řešení. Výhody skupinové dynamiky pro osobní transformaci.

Zde jsou některé výzvy,

kterým ve vašem možná vztahu čelíte

1. Komunikační problémy:

Nedostatečná nebo neefektivní komunikace může vést k nedorozuměním a konfliktům.

2. Finanční stres:

Rozdílné názory na peníze a finanční řízení mohou způsobovat napětí ve vztahu.

3. Rozdíly v sexuální touze nebo sexuální neslučitelnost:

Tyto problémy mohou vést k frustraci, pocitu odmítnutí a napětí.

4. Neshody ve výchově dětí:

Rozdílné přístupy k disciplíně, vzdělání a výchově mohou vést k rozporům mezi partnery.

5. Zvládání stresu a osobních krizí:

Způsoby, jakými jednotlivci zvládají stres a osobní krize, mohou ovlivnit vztah.

6. Závislosti:

Alkohol, drogy, hazard nebo jiné formy závislosti mohou vážně poškodit vztah.

7. Nevěra a důvěra:

Obnova důvěry po emocionální nebo fyzické nevěře je často dlouhý a složitý proces.

8. Ztráta blízkosti a emocionální vzdálenost:

Postupná ztráta blízkosti a pocitu spojení může vést k pocitům osamělosti a izolace i v rámci vztahu.

9. Změny životního stylu a životních priorit:

Velké životní změny, jako jsou kariérní změny, důchod nebo přechod na rodičovství, mohou způsobit napětí.

10. Zdravotní problémy:

Chronická onemocnění nebo zdravotní krize mohou vyvíjet tlak na vztah a vyžadují vzájemnou podporu a přizpůsobení

Každý z těchto problémů může vyžadovat specifické způsoby řešení a adaptace, a v mnoha případech může být pomoc odborníka v oblasti vztahů neocenitelná.

Další důležité informace

WhatsApp Skupina

Pro vytvoření pevné komunitní podpory a kontinuálního spojení mimo koučovací hodiny bude pro účastníky vytvořena WhatsApp skupina.

Délka Koučovacích Lekcí

Každé setkání bude trvat přibližně 1,5 hodiny, s flexibilitou dle aktuálních potřeb skupiny.

Cena, datum a registrace na párový program

6 900 Kč

Cena za účast v programu je 6,900 Kč za pár za celkem 6 setkání. Tato cena je výrazně výhodnější než individuální práce, přičemž síla skupiny má silný transformační efekt.

Datum a čas

O termínu se prosím informujte na tel. čísle
777 002 672.

Jak se zaregistrovat?

Přes registrační formulář nebo mail [email protected] sms na tel. 777 002 672

Kdo vás bude programem provázet?

Hanka Šrámková - Certifikovaná koučka Emočních rovnic

Registrace na párový program

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů

Pro více informací kontaktujte 777 002 672

Další Informace a pro další dotazy a informace jsme vám k dispozici na uvedených kontaktech. Těšíme se na vaši účast v tomto jedinečném programu, kde společně objevíme cesty k hlubšímu porozumění a harmonii ve vašem vztahu.