Děti na prahu dospělosti

Často se setkávám s tím, že děti nevědí, jakým směrem se v životě vydat. Na konci základní nebo střední školy stojí před rozhodnutím, jaké povolání si zvolí. Nevědí, co je baví, jakou profesi by mohly v budoucnu vykonávat.)

V budoucnu, až budou dospělí. Malí dospělí. Stojí na prahu dospělosti a nevědí si s tím rady. Na jednu stranu chtějí už být samostatné. Aby za sebe mohly rozhodovat a nemusely nikoho poslouchat. Na druhou stranu ale nevědí, jak zodpovědnost převzít.

Malé děti znají svoje talenty

Každé malé dítě ví, co mu jde. Ví, kde jsou jeho talenty. Nemusí o tom dlouze přemýšlet, prostě to dělá. Děti vědí, proč jsou tady.

TIP: Přečtěte si mou knihu Emoční rovnice.

Znám holčičku, která chce být veterinářkou. Od svých 8 let chodí s kamarádkou po městě a vybírá si ordinaci. Jediný problém má s tím, aby se tam vešel kůň. Miluje zvířata, ráda se dívá na pořady o přírodě a zná o zvířátkách spoustu informací, které se nenaučila ve škole. Kromě toho krásně maluje. Hádejte, co kreslí nejraději? Přece zvířátka!

Jiná holčička chce být malířkou. Skoro nemaluje, moc jí to nejde. Nikdy nemalovala ráda. Když už něco namaluje, nevypadá to jako to, co by tam mělo být. Má to ale náboj. Má to barvy a styl.

Kam se ztrácí vědomí talentu

Jak děti rostou, často se od svého talentu odkloní. Jak je to možné? Jak se to stane, že přestanou dělat, co je baví? Můžeme za to my, dospělí. Vštěpujeme jim do hlavy, co mají a musejí dělat. Svět je plný povinností, a čím jsme starší, tím jich je víc. Nakonec nám nezbývá čas na to, co děláme rádi, a postupem času dokonce zapomeneme, co jsme měli rádi. Vždyť doba je náročná a my toho musíme tolik stihnout. Nemáme čas na blbosti.

TIP: Přečtěte si mou knihu Emoční rovnice.

Kromě toho víme často líp než děti, co by měly dělat. Nemůžou přece trávit den nicneděláním. Nemůžou si celý den jen hrát. Nejdřív práce, potom zábava. Nemůžou odpočívat, když není hotovo. Nemůžou odpočívat, když ostatní makají. Nemůžou být šťastní, když… Život není peříčko, život je boj. Bez práce nejsou koláče a koníček nás neuživí. Poznáváte se v tom?

Jak tedy pomoci svým dětem s budoucím povoláním?

U malých dětí je to jednoduché. Sledujte je. Všímejte si toho, co dělají nejraději. U které činnosti přestávají vnímat, co se děje kolem nich? Nemůžete je odtrhnout od stavění kostek? Od malování? Od dětské kuchyňky? Pravděpodobně tam někde se skrývá jejich talent. Nebraňte jim v těchto činnostech, jen je prostě pozorujte a nechte je to dělat.

Pro větší děti v dnešní době existuje obrovská nabídka mimoškolních aktivit. Snad nikdy dříve neměly děti tolik možností vyzkoušet si, co je baví. Existují různé ukázkové hodiny zdarma před tím, než se zapíší do zájmového kroužku. V každém, i menším městě se nachází několik institucí, které nabízejí volnočasové aktivity pro děti. Jestliže si dítě není jisté, zda by ho daná činnost bavila, může jich vyzkoušet víc a vybrat si tu, která ho naplňuje.

Čím je dítě starší a vzdálenější své podstatě, tím těžší pro něj je si na svoje talenty vzpomenout. I tehdy lze ale najít řešení. Vzpomínejte společně na dobu, kdy bylo malinké. Co dělalo rádo? Čím vaše dítě chtělo být? Na co si s ostatními dětmi hrálo? Od čeho jste ho nemohli odtrhnout? Vše si společně sepište a hledejte možnosti, jakým směrem se vydat.

TIP: Přečtěte si mou knihu Emoční rovnice.

Naučme svoje děti převzít zodpovědnost za svůj život. Učme je, aby znaly svůj cíl a hledaly cestu, jak se k němu dostat. Nechme je jít svojí vlastní cestou, která je pro ně vždy nejlepší. Kdo ví, jestli holčičky z našeho článku budou dělat to, co si dnes myslí. Nikdy se to ale nedozví, dokud to nezkusí. V dnešní době lze dělat skoro cokoliv. Nevnucujme dětem svoje pohledy a názory. Nechme je dělat, co přirozeně cítí, a budou se dít zázraky.

V případě, že si pořád ještě nevíte rady s tím, jak pomoci svému dítěti s volbou povolání, můžete využít našich služeb zde.

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.