4 věci, které ani nejlepšímu partnerovi nikdy nedávejte

Už mě nudí ty slaďoušské řeči o lásce o její hloubce. O tom, jak je partnerství skvělé, dokonalé, nebeské, dvojplamenné, nerozlučné a kdo ví jaké ještě.

Jak se tisíce lidí ženou do svatby a dávají moc nad sebou státnímu úředníkovi nebo knězi, aby za ně rozhodl a pomazal jejich rozhodnutí medailí na krku či svěcenou vodou.

S radami o super vztazích, o dvojím srdci, o božské lásce a osudovém partnerovi se roztrhl pytel. Kdejaký mudrlant se rozhodl psát o všem, co se týká vztahů. Nová doba internetu dává možnost publikovat názory kdekoho.

Dříve publikoval své názory tak akorát kněz či císař. Dnes publikuje své názory kdekdo, a pokud je trochu chytrý, dostane se mu pozornosti. Pouliční překupníci s názory dnes radí a sdílejí vše, co je napadne. Přesvědčil jsem se, že poslouchání jejich muziky může vést velmi rychle do nepříjemných stavů mysli, maření života a pocitů zmaru.

Někdo vám může radit, že bolest ve vztahu je cesta k výšinám. Tak se rýpete v sobě, snažíte se sami sebe přesvědčit, že ten váš partner zase není tak špatný, trpíte, upalováni za živa ve svých emocích místo toho, abyste se raději řídili jednoduchým pocitem cítím se dobře / necítím se dobře. Kde je mi dobře, tam setrvávám, a kde mi není dobře, odcházím.

TIP: Nahlédněte do mé knihy Emoční rovnice.

Z neznalosti činíme rozhodnutí, které nás díky všem těm dobře laděným řečičkám zavádějí do končin nesvobody a duševního utrpení.

Život mě provedl celkem dobře za ruku do různých emočních zákoutí, slyšel jsem příběhy různých lidí o jejich vztahových skřipcích a mohu vám dnes s nutnou vervou napsat, že níže uvedené 4 věci, i kdyby vám je radil sám anděl páně, nikdy nedělejte:

1. Nikdy nedávejte partnerovi/partnerce moc nad sebou sama

Je to tak jednoduché upadnout do pasti s názvem Máme se rádi, tak budeme sdílet nejen lože, ale i svůj čas. Do práce společně, do fitka společně, na kolo společně, do sauny společně. Všechno stále a neustále společně. Ve výsledku pak ztrácíme sami sebe a své skvělé zájmy ve prospěch svého vztahu.

Ve vztahu vždy na prvním místě musím být já sám. Vždycky jenom já a nikdo jiný. Stává se ale, že své první místo jeden z partnerů obětuje ve prospěch druhého a ztratí sám sebe ve víru aktivit druhého partnera.

TIP: Nahlédněte do mé knihy Partnerský manuál.

Upadl jsem do tohoto trychtýře taky. Z velkého osobního ranče mých zájmů jsem se ocitl v zúžené rouře společného trávení času s omezenými možnostmi.

Vždy si proto zanechte první místo pro sebe a své zájmy.

2. Nikdy nedávejte partnerovi/partnerce podíl ve své firmě

Slibovat si vztah, dokud nás smrt nerozdělí, je v 99 % nemožný počin. Libozvučný slib před svatební hostinou má nádhernou melodii, která ale zanikne s přípitkem před svědky a přáteli.

Slib o dlouhověkosti lásky je falešný úkon. Nikdo v době slibování neví, co se během života stane, jak se nám bude vyvíjet kompatibilita a sexuální vášeň. Jak budeme schopni udržovat žhavost vztahu a co s námi udělají první výchovné neshody.

Proto nikdy nedávejte svému milovanému podíl ve své firmě. První firma musí být vaše, druhá jakbysmet a teprve ve třetí firmě, pokud tedy prahnete po tom, aby se váš partner stal spolumajitelem vašeho království, můžete o podílu uvažovat.

Mnozí, přemoženi velkou láskou, dali podíl partnerce ve své hlavní firmě, aniž by věděli, že za několik let se láska přemění v pobývání v soudních síních.

3. Nikdy nedávejte partnerovi/partnerce nadvládu nad svými emocemi

Máte partnera, který velí, ví všechno lépe, umí organizovat výlety? Oplývá hromadou nápadů, chce projet celý svět a vy máte pocit, že neumíte ani objednat hotel u cestovky?

Tak zde si dávejte velký pozor. Často se stává, že z důvodu pohodlnosti a ze strachu z konfliktu a ponížení doslova vrhneme své emoce do náruče rychlejšího a organizačně zdatnějšího partnera. Necháme ho rozhodovat za nás, přizpůsobíme své prožitky jeho potřebám.

TIP: Nahlédněte do mé knihy Partnerský manuál.

Pak ve finále nežijeme svůj život, ale život partnerův, a to je škoda. Zkuste se na chvilku zamyslet nad tím, jak by vypadal váš den, týden nebo měsíc, jejž byste měli strávit bez partnera? Co byste dělali, kam byste jeli, co byste jedli, kdy byste chodili spát?

4. Nikdy nedávejte partnerovi/partnerce nadvládu nad veškerým svým majetkem

Svatba zakládá nový pojem správy vašeho majetku. Zavádí pojem „společné jmění manželů“. Aniž byste o tom věděli, úkonem svatby se veškerý váš majetek nabytý po svatbě stává i majetkem vaší super lásky.
Nemusí proto nic udělat, roky se bude válet doma u televize, špatně vychovávat vaše děti, a dokonce může upadat i do nevěry v době, kdy vy nejvíce dřete. V době, kdy se budete chtít od kdysi vyvoleného partnera oprostit, budete muset hutně solit.

TIP: Nahlédněte do mé knihy Partnerský manuál.

No nic moc. Za nevědomost je potřeba tučně zaplatit a v tomto případě lahodného vstupu do vztahu, který zpečetíte svatbou, zaplatíte nejen partnerovi, ale i soudnímu úředníkovi, právníkům a soudním znalcům.

Zde je potřeba se řádně probudit a nepropadnout nástrahám společenských zaběhlostí. Sám jsem do nich kdysi upadl a mohu vám zřetelně oznámit, že mě to stálo nemalé úsilí, zdravotní problémy, stresy, potyčky s úředníky a setkání s nemilosrdností nejbližších.

Chápu, že lidé raději zůstávají v nefunkčních vztazích, mají milenky a milence, než by prošli martyriem soudního dělení společného jmění manželů.

Přežívat ve vztahu není cesta. Ničit svůj těžce vydřený majetek je nesmysl. Proto buďte opatrní, když vás láska vede do nesmyslného počínání.

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.