Jak poznat, kdy vztah ukončit?

Vztahy hrají v životě důležitou roli. Proto chceme dbát na to, aby náš vztah byl funkční. Důsledky nefunkčního vztahu zasahují i do ostatních oblastí života. Do naší práce, zdraví a správy financí.

Fungující vztah je pevným základem pro ostatní oblasti života. Naopak nefunkční vztah přináší ztráty. Můžeme si myslet, že nám ostatní oblasti fungují, ale s kým je sdílíme? Dlouhodobé sdílení úspěchů v nefunkčním vztahu je nemožné.

Když prožívám neúspěch v práci, s kým se mám podělit? Kdo mi poradí? Kdo mi pomůže odhalit můj talent a začít ho využívat? Když jsem nemocen, jak mi může být partner oporou, pokud s ním prožívám nepříjemné chvilky? A mám-li hodně peněz, budu je snad utrácet s partnerem, se kterým 
se necítím zcela v pohodě?

Vše se dá unést a tolerovat, doporučuji však hledat a 
setrvávat ve vztahu, kde se cítím bez výhrad dobře, a který splňuje předpoklady 
funkčnosti.

Jednou z náročnějších chvil v životě je přiznat si, že váš vztah již není funkční. Dlouho jste již toto téma odkládali a mysleli si, že jednou se snad všechno změní a bude lépe. Věci buďto fungují a cítíme se v nich příjemně, nebo nefungují a pak je buďto cílevědomě zlepšujeme, nebo žijeme ve falešných představách, že snad jednou fungovat budou.Snažte se udělat vše proto, abyste svůj vztah zachránili. Využijte dostupné literaturypersonální pomoci, choďte na semináře osobního růstu a manželské terapie. Mluvte s partnerem o všem, co vám leží v mysli a odhalujte místa kde vztah nefunguje. Je to ve vaší moci si z něj postavit obyčejný chlívek nebo nedobytný hrad snů. Jsou ale i takové vztahy, ve kterých touha ani úsilí nestačí.

Vztah byste měli ukončit když:

1. Zjistíte, že jste s partnerem neslučitelní. Nerespektování
 zákona gravitace přináší vždycky pád. Nerespektování zákona slučitelnosti 
přináší nesoulad a to i při využití veškeré snahy a energie. Stále budete
cítit, že vám ve vztahu něco chybí. Vše se na oko bude zdát hezké a učesané, 
ale vy máte chuť ještě na něco jiného. Neslučitelnost se nejvíce projevuje
 nenaplněností ve věcech, které jsou pro vás důležité.

Partner jakoby nestíhá a to i přes veškeré jeho i vaše úsilí. Ve vztahu vždy jde o to, jak se v něm 
cítím.  V dlouhodobém vztahu pomíjejí počáteční euforické pocity a
 zvědavost. Oba partneři jsou před sebou nazí a nic neskryjí. A pokud ano,
 budete cítit tlak. Voda i olej jsou tekutiny, ale nikdy se nespojí, i když vedle sebe plynule tečou.

2.
 Zjistíte, že vám vztah již nestojí za to. Pokud zjistíte, že vám
 vztah s vaším partnerem již nestojí za to, jste na jeho konci. Položte si 
otázku, proč vám za to nestojí? Zjistíte, že důvodem je právě partnerská
neslučitelnost. Poněvadž jste neznali tento zákon, dostali jste se až sem. Jeho
 dalším nerespektováním bude váš vztah dále skomírat.

3.
 Neexistuje mezi vámi sexuální chemie. Sexuální potěšení a
 uspokojení se nedá ničím nahradit ani ošidit. Buďto jste se svým partnerem 
sexuálně spokojeni nebo ne. Nic mezi neexistuje. Shodná sexuální chemie se
projevuje oboustrannou touhou partnera uspokojovat a současně přijímat uspokojení.
 Neustále být vzrušováni jeho tělem, pohybem, slovy i pohledy.
Ztrátou ostychu a plným odevzdáním se, i ztrátou studu při projevování všech druhů tužeb. 
Chemický soulad poznáte i přítomnou volností v diskusích o sexu a o všech
 jeho detailech. Pokud často cítíte, že někdo jiný by byl pro vás lepší, a 
dokázal by vás lépe uspokojovat, něco vám v sexu chybí. Přirozeně tuto
potřebu budete hledat někde jinde.

4. 
Rozdělení důležitých zájmů. Mnohé vztahy fungují proto, že 
dvojice sdílí společně jeden ze svých zájmů a jeden je pro druhého učitelem.
 Pokud již tento zájem opadne, vztah může ztrácet smysl a máte potřebu jít jinou 
cestou. Dostali jste se na rozcestí. Pokud byl tento zájem pojítkem, musíte si
 říct sbohem, nebo najít jiný společný zájem. Ve většině případů se to již
 nepodaří.

5.
 Partner má chybu, která vás stále irituje. Určité partnerovo 
chování můžete stále přehlížet a jiné vás dokáže přivést k šílenství.
 Pokud váš partner není ochoten své jednání v iritační oblasti změnit, 
budete se muset rozejít. Vždy se budete cítit ponížen jeho nevnímavostí k vašim
 potřebám. Dlouhodobě sice můžete jeho chování ignorovat, vždy ale sklidíte 
pouze vlastní nespokojenost a vztek. Nelze totiž přehlížet věci, které jsou pro
 vás důležité. A vztah je o sdílení důležitých věcí.

6. 
Křivka vztahu se pohybuje pod 6. Tuto křivku si sestavíte tak, že
na osu Y si vynášíte hodnoty 0 až 10 třeba v týdenních cyklech. Ohodnotíme vztah, který byl pro nás ve srovnání s ostatními vztahy
 nejhorší. 10 ohodnotíme vztah, který byl pro nás ve srovnání s ostatními
 vztahy nejlepší. Pak po týdnech hodnotíme svůj současný vztah na stupnici 0 až 
10. Pokud se naše křivka 3 měsíce pohybuje pod číslem 6, je na čase si podat t
ruce.

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.