Jak se v dětství programuje náš mozek a ovlivňuje náš život

V našem dětství je náš mozek jako houba, připravená nasávat informace a vytvářet vzorce myšlení. V tomto článku se podíváme na to, jaké vlivy a zkušenosti z dětství nám pomáhají formovat naše myšlení a chování i v pozdějším životě.

1. V dětství se programuje náš mozek

V dětství je náš mozek obzvláště vnímavý a otevřený vstřebávání informací a formování myšlenkových vzorců. První léta našeho života jsou klíčová pro vývoj naší osobnosti a toho, jak se díváme na svět kolem sebe.

Rodinné prostředí, výchova, škola a sociální interakce mají zásadní vliv na programování našeho mozku. Z mých pozorování vyplývá, že až 70% informací se uloží do hlavy do sedmi let života.

2. Vliv domácího prostředí

Jedním z nejvýznamnějších faktorů při programování našeho mozku je domácí prostředí. Od samého počátku pozorujeme, co nám říkají naši rodiče, sourozenci a další členové rodiny.

Tato zpětná vazba a přesvědčení, která nám jsou předávána, mají silný vliv na to, jak vnímáme sami sebe a svět kolem nás. Pozitivní podpora může posílit naše sebevědomí, zatímco negativní zprávy mohou vytvářet omezující přesvědčení.

Naše hlava se z doma učí ze tří zdrojů. Z toho, co slyší, vidí a prožije. Každý zápis se ukládá do podvědomí a dále ovlivňuje naše další chování a pocity.

3. Podvědomé ukládání informací

Veškeré zážitky, informace a vzorce chování, které jsme získali v průběhu našeho života, se ukládají do našeho podvědomí. Ačkoliv si toho nejsme vědomi, naše podvědomí ovlivňuje naše myšlení, rozhodování a reakce na různé situace.

Je důležité si uvědomit, že některé programy uložené v podvědomí mohou být nezdravé nebo omezující, a je třeba se naučit je identifikovat a případně změnit.

Naše podvědomí má 3800 TB paměti a informace se do něj ukládají již od 42. dne od početí.

4. Vazba mezi emocemi a programováním

Emoce hrají klíčovou roli při formování našich programů a ovlivňují naše chování a reakce na svět kolem nás. V průběhu dětství se učíme, jak emocionálně reagovat na různé situace, a tyto reakce se stávají součástí našeho programování.

Například, pokud jsme v dětství zažívali častý stres nebo byli vystaveni kritice, může se to projevit negativním sebeobrazem a nízkým sebevědomím i v dospělosti.

Mozek si zapisuje vše a vše si pamatuje. Každá situace dává podnět k vyhodnocení a učení se, jak život funguje.

5. Chování založené na programech

Programy uložené v našem mozku ovlivňují naše chování a rozhodování. Jsme nakódováni na základě toho, co jsme se naučili a zažili v dětství. Naše reakce na situace jsou často automatické a podvědomé, protože se řídíme vzorci, které jsou hluboce zakořeněny v našem mozku. Pokud jsme vyrůstali ve zdravém a podporujícím prostředí, pravděpodobně budeme mít pozitivní a adaptivní programy. Naopak, pokud jsme byli vystaveni negativním vlivům, naše chování může být omezené a nepřínosné pro naše blaho.

Pod mých výzkumů se ukazuje, že ve 4 oblastech našeho prožívání a nastavení z dětství zásadně podepisuje.

Závěr

Programování našeho mozku v dětství je důležitým faktorem, který ovlivňuje náš život. Pozorujeme a absorbuje, co nám říkají blízcí lidé, a tyto zkušenosti se ukládají do našeho podvědomí. Emoce hrají významnou roli při formování našich programů, které poté ovlivňují naše chování.

Je důležité si uvědomit, že ne všechny programy, které jsme získali v dětství, jsou zdravé a prospěšné. Identifikace a případná změna nezdravých programů nám může pomoci dosáhnout většího štěstí a osobního rozvoje.

Pamatujte, že každý z nás má schopnost přeformátovat své myšlení a chování. Se sebepoznáním a aktivním pracováním na sobě můžeme přeprogramovat svůj mozek tak, aby podporoval naše cíle a zdravý životní styl.

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.