Nedělejte si z dětí otroky!

Zdá se, že již dávno jsou pryč ty doby, kdy děti musely již v útlém věku zachraňovat rodinnou kasu a odevzdávat svoji práci bohatým pánům, aby jejich rodinní příslušníci neumřeli hlady a neumrzli k smrti.

Musely ráno brzo vstávat a vůbec si neužily dětství, poněvadž rodinné požadavky velely proti jejich přáním. To ale bylo rodičům jedno a v zájmu přežití se ti maličcí vrhali dohřmotu světa dospělých velmi záhy po dosažení desátého roku.

Dnešní společnost nám připadá oproštěná od těchto feudalistických praktik, a přesto i dnes najdeme rodiny, kde, byť ve skrytu, najdete ta nejpodlejší dětská vykořisťování.

Dospělí si totiž někdy myslí, že je to právě jejich věk, který je opravňuje vládnout nad těmi, jejichž rok narození je pozdější než ten jejich. Spočítají si, kolik jim je a myslí si, že mají nárok ty mladší osočovat a podmaňovat si je ke svým všemožným choutkám.

Nedojde jim, že mladší i starší vnímá svět zcela stejně, i když podle svých vlastních měřítek. Že dospělý i dítě či mladiství jsou si rovni a že nemají v žádném případě právo tuto rovnost porušovat.

Tak často dochází k tomu, že ti dospělejší si podmaňují ty mladší následujícími úkony, úlohami a příkazy:

Než přijdu, ať je uklizeno!

Z mnoha vyprávění jsem zaslechl podobné povzdychy, jak matka řvala na své dětičky, že pokud neuklidí, nebude je mít ráda a odveze je do dětského domova. Strachem motivovala své mladší spolubydlící, aby dělali přesně to, co ona chce.

Hlídej sourozence!

Jsou starší děti, které dostanou mladšího sourozence na povel po celou dobu jejich růstu. Rodiče je učiní odpovědné za všechno. Musí mladšího krmit, uspávat a přebalovat. Osobně si pamatuji na vyprávění jednoho muže, který musel každý den sedět u postýlky svého mladšího bratra, dokud neusne a pokud chtěl zrovna sledovat svůj seriál v televizi, měl smůlu. A to si představte, že sourozenec byl o 9 let mladší!

Za nákupy jsi odpovědný ty!

Někteří rodiče si ze svého potomka udělají nákupní babičku. A pokud není vše řádně složené v lednici, tresty lítají o stošest.

Pracuj na stavbě, je to přece i tvé bydlení!

Rodiče se rozhodnou stavět rodinný dům svépomocí pro nedostatek financí a nutí své děti, aby přebíraly odpovědnost za jejich rozhodnutí. Dětem do života rodičů ale nic není. Ony mají své představy a tužby a každodenní lítání do stavebního prostoru se jim zdá odporně nudné. Příběhy však ukazují opačně. Pamatuji se na jeden, kdy syn byl natolik podmaněn zodpovědností na stavbě, že celé léto nemohl jít ani jednou s kamarády na koupaliště!

Praní a žehlení

Zdá se to nevinné, ale pozor, ať se z toho pro děti nestane otroctví!

Staň se mým zpovědníkem!

Často jeden z rodičů nevydrží tíhu svého neúspěchu ať už ve vztahu nebo v práci. Dlouho nekomunikované břemeno se jednoho dne provalí a vyjede jako proud vymáčknuté žluči. Ať už je partnerova nevěra či blížící se pracovní nebo finanční problém jakkoliv veliký, dítě zde není od toho, aby dospělému dělalo kněze. Jeden příběh za všechny: matka desetiletého chlapce na něj vyvalila svůj problém týkající se nevěry otce s takovou barvitostí, že chudák syn si neuměl najít ztracený vztah k tátovi skoro 17 let.

Dítě jako boxovací pytel

Nervní, popudlivý a neúspěšný rodič si své vrtochy vybíjí na nevinných, aniž by si uvědomil, že jejich potomek zde není od toho, aby jeho nevrlost snášel. V dospělosti se pak rodiče nestačí divit, proč k nim jejich vlastní děti nechtějí jezdit. Důvod je jednoduchý – byli na ně kdysi zlí a posílali je k čertu.

A naposledy

Poznal jsem děti rodičů (jako již dospělé), kteří na sobě nesly známky zodpovědnosti za neúspěch vztahu svých rodičů a jejich rozvod. Ano, jsou případy, kdy potomek přijde na svět „nešťastnou náhodou“, ale to neznamená, že je právě on zodpovědný za vztah, který si sám nevybral.

Závěrem

Děti nejsou vašimi otroky a přišly na svět, protože jste to tak vy chtěli. Přivedli jste je do prostředí vaší rodiny ne proto, aby vám sloužily a ulehčovaly vám život. Naopak, abyste jim dali ze sebe to nejlepší, dobře jste jim vlastním příkladem nastavili hlavu a pomohli jim, aby mohly za dobu svého života realizovat svůj talent.

Nerespektováním svobody dítěte jim zasadíte do hlavy špatný příklad a věřte mi, připravujete jim pro jejich dospělost životní peklo.

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.