OHODNOŤTE ČLÁNEK:

Přišli jsme o stovky miliardPřišli jsme o stovky miliard

OHODNOŤTE ČLÁNEK:
20.11.2020

Peníze si dnes získávají roli, kterou nikdy v historii lidstva neměly. Všichni je mají a předpokládá se, že s nimi budou umět manipulovat jako ti, kteří jich vždy měli dostatek. Stejně tak se tváří i společnost, ve které žijeme, jež se snaží každého přesvědčit, že má na to, aby žil jako bohatý, že vše je k dispozici a stačí jen jeden podpis a svět majetných je okamžitě k dispozici.

 

Kam vede získávání peněz?

Při pečlivějším zkoumání moci a zákonitostí peněz však dospějeme k závěru, že zkratky k jejich získávání vedou do pekel. Proč? Protože vlastnit majetek je výsledkem postupného získávání určitých návyků a zkušeností, získávání majetku trvalo celá desetiletí a předával se z generace na generaci. Praděd založil podnik a jeho úsilí se dědilo i několik staletí. Majetek se postupně budoval a každým rokem se k němu přidalo několik málo nových aktiv. S rostoucím majetkem se rod učil i s novými hodnotami zacházet. Nebylo těžké v rozmezí let postupně vysledovat, co majetek rozvíjí a co jej ničí.

Vlastnit znamenalo především někým být. Jinak nebylo těžké přijít o všechno během několika let. Stačilo pár chybných kroků a nerozvážných rozhodnutí a po léta hýčkaná aktiva se nenávratně rozplynula. Stejně tak jako dobře vyřezané housle nevyrobí učeň, tak hojnost majetku neshromáždí podnikatel začátečník, či nově zvolená vláda.

 

Faktory, které ovlivňují finanční myšlení

Rád bych v dnešní společnosti poukázal na některé určující faktory, které jsme podědili a které zcela zásadně ovlivňují naše finanční myšlení. Jak víme, náš mozek se naučil všemu, co nyní v sobě má, během vývoje do 7 let života jedince. A od koho jsme se učili? Od svých rodičů a prarodičů. A od koho se oni učili? Od svých rodičů a prarodičů. A od koho se oni učili…? Takže pochopení historie formování našeho myšlení je důležité pro pochopení toho, proč jsme se svými hlavami tam, kde právě jsme. Takže:

  1. Odtržení od Rakouska v roce 1918 byl sice pro mnohé důvod k velkým oslavám, kdo však rozuměl ekonomice, musel brečet. Získali jsme sice národní hrdost, ale ubyly nám trhy a mnohé know how. Co kdysi dobře fungovalo jako součást celku, se muselo učit fungovat samostatně. Zvýšily se nám výdaje na státní správu a omezila se možnost kooperovat s okolím. Mohli jsme se sice chlubit významností češství, zcela zákonitě se však malost uvažování musela někde projevit. Ztratili jsme nejen čilé obchodní styky, ale i kulturní a rodovou příslušnost s národy v našem sousedství. Dodnes je možné vidět v příhraničních oblastech přerušená železniční spojení a cesty, které spojovaly Česko s Rakouskem. Větší země mají větší ekonomický potenciál, což si naši vůdci uvědomili až po 80 letech, kdy se náš národ konečně připojil tam, odkud se odtrhl.
  2. Krátkodobé nadšení a opěvování tatíčka Masaryka se rychle rozplynulo v roce 1939, kdy pan Hitler začal rozpínat svá křídla a hbitě si podmanil český národ pro své vlastní záměry. Nezkušená česká samostatná vláda se poddala bez velkých bojů a aniž by to kdo tak rychle očekával, pan Adolf stál na nádvoří Pražského hradu a téměř bez dovolení už velel. Určitě by se takováto podlost nestala, kdybychom se v roce 1918 neosamostatnili.
  3. Další rána přišla s osvobozením v roce 1945, kdy přes osvobozovací snahy amerických vojsk na našem území získala čest za osvobození armáda sovětská. Informace o osvobození byly zkresleny a po mnohá desetiletí se děti ve školách učily, že to byl právě sovětský lid, který nám pomohl od zrůdného fašismu a vydobyl svobodu.
  4. A co rok 1948? Nádhera, tři roky po válce, Česko začíná konečně prosperovat jako samostatný, hrdý stát. Majetek roste, lidé začínají podnikat, nová generace nastupuje. Ale co se nastane? Ve volbách vítězí komunisté a po vzoru svých bratrů v Sovětském svazu si násilím přivlastňují veškerý majetek, který se po staletí budoval a hýčkal. Ve společnosti se rázem vyměnily role. Ti, kteří sloužili za mzdu, se stali majiteli a horlivě pod vedením zdatné strany nastoupili na vedoucí pozice. Kdo neměl ani tušení o správě statku, sesadil kulaka, a hurá do práce. Všechno klape, tak bude bohatnout lid. Dělníci od strojů si oblékli saka a s rudou legitimací v kapse se chopili vedení podniků k plnění výzev Strany. Není divu, že veškerý majetek našeho národa po staletí budovaný začal hnít a ztrácet na hodnotě. Pomníky této doby lze vidět ještě dnes na každém kroku.
  5. Malinký záchvěv nespokojenosti s postupem vývoje naší země v roce 1968 byl hravě potlačen s pomocí sovětských tanků a dalších 20 let rudých chvalozpěvů byl nalinkován. Další propagace tuposti a nelidskosti byla uvedena v život. Dalších 20 let volnosti pro lemply a podvodníky, kteří vyměnili svoji čest za podpis do knih KSČ. Na znalosti nebyl brán zřetel.  Rodová příslušnost byla přítěží. Vysoké školy byly otevřeny pouze pro děti z dělnických rodin a ušmudlaný vládce Národního výboru dával povolení ke studiu již dětem na základní škole. Táta byl podnikatel, či matka má otce cizí státní příslušnosti, žádná studia. Mazej ke stroji, ty ničiteli socializmu!

 

Zdědili jsme zmatek

Jako národ jsme se sice v roce 1918 osamostatnili, tvrdím však, že nás tato svoboda stála tisíce miliard, ztrátu sebevědomí a češství, touhu se prosadit a opět být tím, čím jsme po mnoho staletí byli. Jsme dnes, a to opravdu není divu, utlačenými, nemajetnými lehce ovlivnitelnými jedinci, kteří sice chtějí všechny výhody západního světa, ale nedorostli do nich. Komunisté připravili naše otce o dědictví jejich otců, o úspory v bankách na důchodových připojištěních, na akciích podniků, které byly znárodněny, na rodových příslušnostech a z nich plynoucích majetků atd. Chceme výhody Švýcarů ve zdravotnictví a zapomínáme, že tento národ je nevybudoval přes noc. Divíme se, že naše zdravotnictví i jiné oblasti stagnují, a zapomínáme, že stále je v našich řadách mnoho těch, kteří ještě před několika lety hráli role v StB a dnes mají plná ústa ozdravných řečí.

Ať chceme, či ne, máme ve svých hlavách zděděný zmatek. A s touto hlavou budeme opět produkovat stejné věci, jako naši předchůdci. K tomu, abychom mohli zahájit změnu, potřebujeme hlavu vyčistit od nepořádku, a to se dá udělat s pomocí vyhledání Emočních rovnic a jejich otočením v náš prospěch.

Autor článku:

Aleš Kalina
Aleš Kalina
Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšle...Zjistit o autorovi více

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Autor článku:

Aleš Kalina
Aleš Kalina
Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.Zjistit o autorovi více

Tipy, které lidé nejvíce hledají

Jak funguje kredit

Primárním cílem kreditu je poskytnout kvalitní služby našich koučů uživatelům, kteří mají zájem vstoupit na cestu osobního rozvoje a dále se rozvíjet a pracovat sami na sobě.

Otázka, kterou pokládáte vybranému kouči prostřednictvím kreditního systému, má přednost před otázkami bezplatné poradny. Navíc kouč udržuje posloupnost Vaší komunikace, do vzájemné diskuse zapojuje již dříve nastíněná témata, rozšiřuje je a do svých odpovědí zahrnuje doporučení, která mají návaznost na řešené otázky. Zvolíte-li následně osobní konzultaci s koučem, slouží Vaše písemná komunikace k přípravě na osobní lekci.

Kreditní systém Vám tak umožňuje na sobě pracovat na dálku za pomoci kouče.

Jeden písemný dotaz kouči je limitován 1000 znaky a je Vám za něj odečten kredit 300 bodů. Z praxe víme, že právě 1000 znaků je zapotřebí pro efektivní komunikaci, dostačující pro vyjádření vašich pocitů či obtíží. Delší text odbíhá od témat a těžko se kouči zpracovává.

Pokud nezbytně potřebujete delší zprávu, tak se Vám odečteme dalších 150 bodů a prodloužíte svůj dotaz na 1500 znaků.

Našim členům nabízíme 900 bodů (tedy tři dotazy v délce 1000 znaků) a k tomu jednu lekci s koučem zdarma. Máte-li zájem vstoupit na cestu svého osobního rozvoje, doporučujeme Vám naše roční členství.

Seznamte se s Emočními rovnicemi

Výukový program zdarma. Naučte se, jak podvědomí pracuje, jaké zákonitosti využívá a jak ho předělat ve svůj prospěch. Získání vašich přání závisí na ovládnutí jeho síly.

Program obsahuje 15 video lekcí

S pomocí 15 dobře pochopitelných lekcí se naučíte, jak podvědomí pracuje. Jaké oblasti života podvědomí ovlivňuje. Proč se mnohým z nás nedaří a jiným ano. Proč tolerujeme neúspěch a často si neumíme poradit ani při vyvinutí veškerého úsilí, na závěr se názorně naučíte jak podvědomí přeprogramovat.

Získáte návod na vyhledání prvních 10 Emočních rovnic.

Naučte se základům vyhledávání svých Emočních rovnic. Získejte jednoduchý pracovní materiál, který můžete využívat i pro hledání více než prvních deseti svých Emočních rovnic, pokud budete mít chuť.

2 hodiny koučinku za cenu 1

Pokud stojíte před vážným rozhodnutím či si nevíte rady ve své zapeklité situaci, máme pro vás povzbuzující nabídku – setkání s koučem. Jsou situace, kdy se sami neumíme rozhodnout, a víme, co může nastat, když rozhodnutí uděláme sami – můžeme pro svoji budoucnost nasekat mnoho bolestivých chyb. Někdy pouze toužíme své břímě někomu sdělit, podělit se o své vnitřní prožitky a trápení. A to je dobře. Sdílené břímě = poloviční břímě.

Potkejte se se svým koučem výhodněji

V rámci tohoto programu máte možnost strávit s vámi vybraným koučem dvě hodiny a zaplatit mu pouze jednu. Povídat si můžete nejen osobně, ale i po skypu či telefonu. Výhodnější setkání s koučem získáte tak, že si jej nejprve vyberete v seznamu koučů a na jeho profilu najdete promo kód. Ten použijete při vyplnění objednávky.

Získáte bonusový e-book pouze pro vás

V rámci programu jsme pro vás připravili e-book Aleše Kaliny: Jak řešit své konflikty elegantně. V něm naleznete neomšelé a osvědčené rady, jak si ze vztahu udělat komunikační ráj. Jak řešit své konflikty elegantně

Objednání lekce s koučem

Objednání koučinku s Alešem Kalinou

Připravujeme pro vás...

Získejte jednoduchý návod na vyhledání a mazání nežádoucích bloků z hlavy

S pomocí 20 dobře pochopitelných videí a pracovního sešitu se naučíte to podstatné k vyhledávání svých Emočních rovnic, k práci s Emočními čísly a 4 oblastmi života. Odhalte své destruktivní emoční bloky a vymažte je z hlavy. Mozek je jenom počítač - naučte se jej přeprogramovat.
emocnirovnice.ales-kalina.cz
3800

Získejte jednoduchý návod na vyhledání a mazání nežádoucích bloků z hlavy

S pomocí 20 dobře pochopitelných videí a pracovního sešitu se naučíte to podstatné k vyhledávání svých Emočních rovnic, k práci s Emočními čísly a 4 oblastmi života. Odhalte své destruktivní emoční bloky a vymažte je z hlavy. Mozek je jenom počítač - naučte se jej přeprogramovat.
emocnirovnice.ales-kalina.cz

Vstupte na cestu k vyřešení svého problému!

V programu osobního rozvoje získáte 900 bodů k písemné komunikaci s koučem + jednu osobní lekci s koučem a další výhody. Tento program je možné si zakoupit jednou ročně.
4490
Zadejte své údaje potřebné k registraci do programu:

Objednání lekce s koučem

Kvalifikovaný dohled odborníka vám zaručí jistotu, že váš problém je řešen co neefektivnější cestou a že se svými emočními rovnicemi pracujete správně.

Svého kouče můžete vybírat podle lokality, ale jelikož lekce mohou probíhat po telefonu či Skypu, tak se lokalitou nemusíte svazovat.

Důležité jsou jistě zkušenosti v dané problematice, která vás trápí. Náš tým koučů je složen z profesionálů s mnohaletou praxí v oblasti přeměny osobnosti. Všichni pracují výhradně s metodou Emočních rovnic pod pravidelným vedením Aleše Kaliny a každý z našich koučů má osobnostní rysy, které umožňují vést konzultační lekce tak, aby přinášely kýžené výsledky a spokojenost našich zákazníků.

Naše kouče rozdělujeme do tří kategorií:

Lekce zdarma v rámci programu:


Svoji lekci s koučem si rezervujte ve svém uživatelském profilu.

Odhalte svých prvních 100 emočních rovnic

Výukový program s pracovním sešitem. S pomocí video lekcí a interaktivního pracovního sešitu se naučíte, jak si najít svých prvních alespoň 100 emočních rovnic. Cena programu je 3800 Kč. Záruka spokojenosti.

20 video lekcí / 20 mp3 audio lekcí

S pomocí 20 dobře pochopitelných video lekcí (nebo audio nahrávek) se naučíte to podstatné k vyhledávání svých emočních rovnic. Odhalíte své destruktivní emoční bloky a pochopíte jak je vymazat z hlavy. Mozek je jenom počítač – naučíte se jej přeprogramovat.

Interaktivní pracovní sešit

V rámci tohoto programu získáte na míru vyvinutý pracovní sešit, který se stane vaším nepostradatelným průvodcem. Do něj zapisujete vše, co se naučíte a dále se svými zápisy pracujete. Pracovní sešit vás dobře navede při hledání svých nově nalezených emočních rovnic.

Bonusový materiál

10 dalších pomocných video návodů.

Čtěte více

Získejte jako bonus příspěvky, které za poslední roky četlo více jak 250.000 lidí. Vytvořte si svůj uživatelský účet a získejte zdarma výhody v podobě prémiového obsahu a přehledné komunikace s koučem. Každý měsíc naše rady obohacují více jak 100.000 čtenářů. Staňte se jedním z nich a profitujte z osvědčených rad. Tento program je zdarma.

Čtěte prémiový obsah pouze pro registrované zdarma.

Otevřete si přístup k uzamčeným článkům a získejte rady k řešení svých potíží. Vložte si své oblíbené články a videa z našich stránek do své knihovny v uživatelském účtu a mějte je stále k dispozici bez vyhledávání.

Komunikujte s našimi kouči 1:1

Přeneste si svůj první dotaz do svého účtu a vytvořte si historii komunikace. Žádné rady od kouče se vám již neztratí. Po registraci získáte další možnost položit dotaz koučovi zdarma. Odpověď na něj se již nebude veřejně publikovat.

Vytvořte si své životní cíle

Získejte video lekci zdarma: Jak si vytvořit své životní cíle a neztratit se v životě.

Napište svůj dotaz

Napsáno 0 z 1000 znaků.

Svůj e-mail nám nemusíte sdělovat.

Odpověď si vyzvednete prostřednictvím kódu, který vám zobrazíme po odeslání vašeho dotazu.

Vyzvedněte si svoji odpověď

Vložte kód, který jste získali po zadání svého dotazu.

Zaregistrujte se zdarma, přeneseme vám do vašeho účtu váši odpověď a získáte tak historii své komunikace s našimi kouči.

Vstupte na cestu k vyřešení svého problému!

V programu osobního rozvoje získáte 900 bodů k písemné komunikaci s koučem + jednu osobní lekci s koučem a další výhody. Tento program je možné si zakoupit jednou ročně.
990
Zadejte své údaje potřebné k registraci do programu:

X
Popovídejte si o svém problému s koučem.
Získejte 15 minut konzultace zdarma.