Jak se chovat po rozchodu, aby se vrátil?

Abychom mohli vkusně odpovědět na otázku, jak se chovat po rozchodu, aby se partner vrátil, musíme nejprve pochopit některé důležité aspekty vztahu.

Bez pochopení těchto důležitých souvislostí ve vztahu nebudeme nikdy schopni dobře pochopit své chování po rozchodu tak, aby se návrat partnera nepotkal se stejnými problémy, kvůli kterým jsme ve vztahu trpěli a rozhodli se pro rozchod.

Na čem stojí vztah?

Nejprve si řekneme, na čem vlastně stojí dobrý vztah. Má totiž hned několik důležitých pilířů, na kterých spočívá. V žádném případě nejde o pouhé kamarádství, ale o:

  1. hlubší prolínání duší,
  2. feromonální atraktivitu,
  3. intimitu,
  4. sexualitu.

Pokud jsou tyto pilíře jakýmkoliv způsobem slabé, či neexistují, vztah má tendenci přecházet spíše do fáze přátelství a v horším případě k odcizování a ochlazení. Není pak důvod setrvávat ve vztahu, protože když tyto pilíře ochladnou, je lepší trávit čas s kamarády
a domů si chodit jenom vyprat a vyspat se.

Hlubší prolínání duší

Co nikdy v žádném přátelství nejsme schopni získat, se svým partnerem získáváme. Jsme schopni a ochotni doslova roztavit svoji duši, svou mluvu, své postřehy i své touhy a sdílet je se svým partnerem, který zde nesehrává pouze roli jakéhosi přísedícího znuděného kritika, ale vynikajícího posluchače, jenž se zájmem naslouchá všemu, co říkáme.

Feromonální atraktivita

Druhý nám voní takovým způsobem, že i když v podstatě nic necítíme, jsme unášeni jeho přítomností až do jakéhosi zvířecího pudu být stále s ním. Feromonální přitažlivost se vyvinula během milionů let, kdy lidé neměli velké možnosti cestovat a žili v tlupách. Tato přitažlivost zajišťovala bezpečný genetický výběr, aby rodová příslušnost neprodukovala nefunkční jedince. Jistě je nám zde jasné, že pokud nám druhá strana voní takovým způsobem, že se od ní nemůžeme odtrhnout a že nás neustále přitahuje, i když necítíme vůbec nic, nacházíme se v prostředí s člověkem, s nímž nám budou věci přirozeně velmi dobře fungovat.

Intimita

Když si představíme, že bychom s přáteli měli být tak otevřeni, že budeme odkrývat věci za naší intimní zónou, nebude to dělat příliš velkou dobrotu. Nemluvím v tomto odstavci jednoznačně o sdílení pouze sexuálních prožitků, ale o odkrývání, mluvení a sdílení nejtajnější části naší osobnosti, kterou bychom si nedovolili sdílet kdekoliv jinde. S člověkem, se kterým máme intimní propojku, můžeme žít tak otevřený život, že nám nevadí vyjevovat jakékoliv části své povahy a nemáme strach, že budeme kritizováni a souzeni. Jde o to, že můžeme být svobodni i v těch nejzazších částech naší představivosti a druhá strana nám dává najevo, že právě ta část naší povahy je pro ni zcela přijatelná a vzrušující.

Sexualita

Sexuální prožitky budeme měřit takzvaným sexuálním barometrem na stupnici 0 až 10, kdy 10 je největší, a měříme napříč všemi předchozími vztahy včetně toho současného. Jakmile je sexuální barometr pod 7,5, znamená to, že jste spoustu emočních problémů zakopali pod postel, nebo že žijete s nekompatibilním partnerem, který vám nebude ani tak pojď a budete se s ním nudit.

Na těchto pilířích stojí váš vztah. Pokud je některý z těchto pilířů podlomen, vydrolen, nebo neexistuje, vždy budete mít potřebu si neexistující pilíř vykompenzovat někde jinde. Jakmile se někde objeví někdo, kde je schopen vám neexistující pilíř jakýmkoliv způsobem nahrazovat, budete mít pocit, že jste našli spřízněnou duši a projeví se chtíč nechávat se její drogou občas oblbnout.

Jak udržovat kvalitu vztahu?

Pokud jste získali vztah, ve kterém je vám dobře, což v praxi znamená, že emoční číslo vztahu je konstantně a dlouhodobě nad 8,5, pak je váš vztah skvělý. Máte perlu a je potřeba si ji pečlivě ochraňovat. Nic ale netrvá věčně. Dobré věci rezaví a i ten nejlepší olej v autě se musí občas vyměnit. Stejně tak je to ve vztazích. Kvalitu i těch nejlepších vztahů musíme udržovat, musíme je občas napojit na měřák a zjistit, jak na tom ve skutečnosti jsme.

Pokud zjistíme, že se sexuální barometr, intimita a pohoda ze vztahu ztrácí, což znamená, že se nám emoční číslo bude dostávat pod 7,5, někde něco opomíjíme, zakopáváme nevyřešené věci pod postel. To pak samozřejmě dlouhodobě povede k vychládání i těch nejlepších částí vztahu, které máme.

O dobrý vztah se tedy musíme postarat. Jak se to dělá?

Na stupnici 0 až 10 si kontrolujte své pilíře vztahu. Alespoň jednou za rok se zeptejte se svým partnerem sami sebe, jak byste si vyhodnotili své pilíře zmíněné výše.

Pokud zjistíte, že vaše emoční čísla jsou pod 7,5, znamená to, že vaše pilíře se začínají drolit a je potřeba si s partnerem říci, proč se v jednotlivých pilířích cítíme hůře a hůře. Výsledky svých čísel pak budeme probírat tak dlouho, dokud nezjistíme, co nám vlastně náš vztah kazí. K tomu je potřeba se naučit mistrovství komunikace.

Rozchod zraje dlouho před tím, než se stane

Je to přesně tak, jak říká nadpis. Rozchod zraje mnohem déle, než se ve skutečnosti stane. Partneři jsou ochotni ve svém vztahu tolerovat mnoho různých maličkostí, až se ve finále ocitnou v místě, kde jim v jejich vlastním hnízdě není dobře. Jde o prazvláštní jev lidské společnosti, kdy my sami kvůli neochotě sdílet své pocity a říkat své názory ztrácíme to nejcennější, co máme. Pohodu, radost, klid a přízeň svého nejbližšího člověka.

Když dlouho ignorujeme špatné pocity ve svém vztahu, nutně to musí někde vyhřeznout. Ať už v pocitech odcizení, nenávisti a neustálého obviňování, které můžou přecházet v hysterii, až do finálního pocitu „odcházím, nemám zde již co na práci, nic nového mě už nečeká a jinde bude určitě lépe”. Samozřejmě můžeme připustit i variantu odchodu, že všude jinde bude lépe, což už je finální stádium zničení všeho dobrého, co kdy mezi partnery bylo.

Mnozí si neustále myslí, že když nastane rozchod, tak nastává právě v tom okamžiku, kdy byl oznámen. Že předtím se nic závažného nedělo a najednou se svět zbláznil a je zde ukončení vztahu. Z výše popsaného již ale vidíte, že předtím, než dojde k rozchodu, sypou se důležité pilíře vztahové kompatibility.

Poslední fáze před rozchodem

Pokud je jedna strana ve vztahu již natolik nespokojená, že začíná přemýšlet o posledním finálním kroku, kterým je rozchod, znamená to jediné. Důležité pilíře v tomto vztahu byly natolik podlomené, že si jeden z partnerů myslí, že menší bolest bude ze vztahu odejít, než dále snášet sesypávání důležitých pilířů.

Pamatujte si, že rozhodnutí jsou kalkulována naším mozkem na základě několika faktorů: Tím prvním je energetická úspora během rozchodu (čili jak co nejlépe provést rozchod, aniž bychom ztratili příliš mnoho energie) a za druhé vykalkulovat takový průběh rozchodu, který přinese co nejmenší bolest.

Takže pokud se již dostáváme do fáze, kdy přijímáme rozchod jako hotovou věc, znamená to, že již vaše hlava vyhodnotila, že další setrvávání v tomto vztahu a s tímto partnerem je již natolik bolestivé a nepříjemné, že raději podstoupíte určitou míru bolesti a odejdete pryč.

Všechny pilíře tudíž byly jistým způsobem podlomené a vztah již přestává mít schopnost na něčem stát. Tato fáze před rozchodem je samozřejmě také velmi důležitá, poněvadž v ní dochází ke zvažování pro a proti.

Pokud jeden z partnerů zachytí druhého v této fázi zvažování, pak se dá se vztahem ještě mnoho věcí udělat, a to mnohem více, než se pak snažit vztah zachraňovat po rozchodu.

Co byla finální rozbuška rozchodu?

V této části se můžeme velmi dobře ptát, co byla finální rozbuška
v partnerově hlavě, že nám navrhl rozchod. Co bylo tím posledním polínkem do krbu, že nám naše milovaná polovička oznámila, že chce již z našeho vzájemného soužití odejít pryč? Kam se vlastně podělo všechno to pěkné
a hezké, které mezi námi kdysi bylo? A proč se to vlastně všechno ztratilo? Co bylo tím hlavním spouštěčem, který přiměl partnera odejít pryč?

Prásklo to!

Nyní je již vše jasné. Rozchod byl oznámen a dochází k finálnímu vyklizení vztahového pole. Balení kufru a odcházení pryč. Tato fáze je zpečetěním dlouho probíhajícího zvažování, které vyústilo v balení kufru a k vyklizení pole.

Tuto fázi musíme nechat proběhnout. Bez ní totiž není možné dojít
ke zpečetění vnitřně probíhajících procesů v hlavě partnera. Snažit se partnera jakýmkoliv způsobem přimět k tomu, aby zůstal, je v této fázi holý nesmysl. Boj o přežití, ponižování sebe a svých schopností.

Život v oddělení – čas na přemýšlení

Nyní žijeme každý zvlášť a máme dostatek času na to, abychom si uvědomili, co ve vztahu fungovalo a co nefungovalo. V čem jsem mohl být lepší, kde jsem zklamal, kde jsem podkopával ty skvělé pilíře, na kterých náš vztah kdysi stál. Kde jsme nekomunikovali, zbytečně se hádali, nenaslouchali jeden druhému a šli si svojí vlastní cestou bez ohledu na našeho partnera.

Život v oddělení je důležitá část porozchodové terapie. Každý si v podstatě již může dělat, co chce. Může si k sobě najít i někoho jiného, může si konečně dělat přesně to, co dlouhou dobu dělat nemohl. Také ale bude mít pocit, že mu něco schází.

Srovnávání, co bylo (dobré i zlé)

Rozchod vždycky rozbije kus vztahu, kus lásky, kus nás. Jak jsme si již řekli, je již dlouho připravován a nenastává ihned. Každá bolest, kterou vztah přináší, se buď ihned řeší, protože dvojice umí využívat mistrovství komunikace, aby bolest vyřešila. Nebo se nesrovnalosti nějak uklízí pod postel, bobtnají a teprve až budoucnost přinese nové další neshody
a odcizování.

Nyní je dobré si udělat rekapitulaci dobrého i zlého, které ve vztahu bylo. Zkuste se podívat na svůj vztah a říct si, jaké vlastně byly naše pilíře.

Použijte k tomu stupnici 0–10. Jak fungoval sex? Jak fungovala intimita? Jak probíhala komunikace? Kde byly největší neshody? Jak se nám dařilo řešit naše neshody?

V této fázi bychom měli poznat, co ve vztahu fungovalo a co ne. Co mohlo fungovat, a bylo zničeno. Pokud budeme chtít vztah jakýmkoliv způsobem vrátit do jeho původních kolejí, musíme dobře vědět, co fungovalo a na čem by se obnovený vztah mohl nově postavit. A co nefungovalo a bude potřeba opravit.
Není možné spoléhat na to, že se po rozchodu k sobě vrátíme a vše zůstane stejné. Pokud tak učiníte, bude následovat pouze další rozchod, který přinese jen potvrzení toho, kvůli čemu nastal rozchod předchozí.

Stojí nám to za to?

Hlavním pravidlem pro zvažování návratu a pro znovuobnovení vašeho vztahu je jedna hlavní otázka. Stojí mi to za to, abych s partnerem znovu začal? Je pro mě osoba partnera tak důležitá, že mi to stojí za to s ním i po rozchodu začít na vztahu pracovat?

V této části je důležité si uvědomit, že vztah se může znovu navázat i po rozchodu, pokud je na čem stavět. Pokud byly některé pilíře natolik kvalitní, že je možné je začít znovu stavět, dovzdělat se ve vztahové inteligenci
a vybudovat opět něco nového.

Hlavní nosnou myšlenkou celého obnovného procesu je věta: „Stojí nám to
s partnerem za to, abychom se naučili nové věci, které nám přinesou nový rozkvět vztahu?“

Pokud jedna strana odpoví, že NE, došlo k vyčerpání konta důvěry a k obnově vztahu už vám nepomůže ani svěcená voda.

Definice rozbušek

Pokud jste si s partnerem řekli, že vám to stojí za to, abyste znovu zahájili budování rozpadlého vztahu, pak se o to můžete pokusit. Je zapotřebí udělat toto:
Vypsat si na papír všechny pocity, které byly během vztahu ošklivé. Každý si píše zvlášť jednoduchý seznam bolavých myšlenek a emocí, pěkně pod sebe.
V této části je důležité, abyste napsali všechny emoce, které bolely, které byly během vztahu nepříjemné a které přinášely pocity odcizení, nepochopení či nenávisti.

Zahájení Mistra komunikace

Pokud nyní máte své rozbušky pěkně napsané pod sebou, máte jasně definovaná bolavá místa, která ve vztahu byla, můžete zahájit mistrovství komunikace.
Vezmete si první větu z vašeho seznamu a budete se o ní bavit tak dlouho, dokud v sobě nepocítíte pocit úlevy, že daná věc byla vyřešena, vykomunikována a vyčištěna v duši. Pokud tento pocit v sobě pocítíte, na důkaz tohoto aktu se s partnerem láskyplně obejměte.

Samozřejmě pokud během objetí cítíte, že to není úplně ono a máte potřebu se od partnerova těla oddálit, nebyl problém vykomunikován do hloubky
a bude potřeba vzít znova kartáče a danou věc řádně vycídit.

Nyní máte návod, jak se chovat po rozchodu. Jak se chovat, aby se druhý k vám vrátil a hlavně co udělat pro to, aby se vztah mohl znovu postavit na mnohem silnějších pilířích, než původně stál. Vše samozřejmě řídí základní myšlenka – stojí nám to s partnerem za to, abychom tuto cestu podstoupili? Pokud zjistíte, že stále stojí, máte před sebou krásnou cestu znovuobnovení něčeho, co se vlastně rozsypalo pouze na základě nevědomosti o vztahové inteligenci.

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.