Jaké přinášíte do vztahu věno?

Vztahy jsou tématem, které je probíráno denně, ze všech možných úhlů.
Je to zcela logické. Většina z nás v dnešní době nebojuje o přežití. Ano, velmi často se snažíme o dosažení vyšší životní úrovně, ale přežití máme téměř všichni zaručeno.

Máme víc času i možností, abychom se zajímali nejen o to, zda vůbec bude večer na stole něco k jídlu, ale také s kým budeme společné jídlo jíst.

Některé věci zůstávají stejné, jiné se od základů mění.

I když si dnes do vztahů nenosíme hmotné věno, neseme si s sebou ze svých domovů dokonalou emoční peřinu, nárazový polštář a vůbec – perfektní neviditelnou výbavu plnou vzorců chování.

Hluboko uložené vzpomínky, jak se k sobě chovali naši rodiče po celé naše dětství. Vzorce o tom, jak vypadal dennodenní vztah rodičů, jakou podobu má láska, po 18 let! Stejnou emoční zátěž – své věno – si přinesly do vztahů naše mámy i naše babičky, naši tátové i dědečci.

Co je oním emočním věnem, které si nosíme do partnerských vztahů?

Jsou to naše vzpomínky, které se pozvolna stávaly navyklým způsobem našeho vlastního myšlení.

Situace, které jsme odpozorovali u svých blízkých a nevědomě, naprosto automaticky jsme je přijali za své.

Jakou roli plní ve vztahu muž, jakou žena / Jakou roli hrajeme dnes ve vztahu my

Čím k pohodě přispívali rodiče navzájem / Jak si s partnerem vytváříme rodinnou pohodu

Jak řešili rodiče spory / Jak umíme v partnerství řešit neshody
Jak spolu trávili-netrávili volný čas / Jak společně trávíme-netrávíme čas

Zda byla doma legrace, nebo dusno / Zda se my ve svém vztahu často společně smějeme

Jak si užívali maličkostí a zda uměli žít i velké věci / Jak si život užíváme se svým partnerem

Zda si projevovali lásku / Zda se rádi obejmeme, říkáme si hezké věci

Jak si projevovali oporu, jak si uměli vyjít vstříc / Jak se vzájemně podpoříme, když nás čeká něco těžkého

Zda byli nejen rodiči, ale také partnery sobě navzájem / Jak vlastně ve vztahu dnes vnímáme a žijeme partnerství

A spousta jiných témat. Co rodina, to odlišné věno s jiným příběhem.

Kdysi byly věnem do vztahu hmotné věci. Ty jsou v dnešní době samozřejmé. Často jich máme nadbytek.

Co jsme možná často do věna nedostali, jsou schopnosti a dovednosti, které bychom uměli uplatnit v komunikaci a soužití se svými partnery.

Posuďte sami. Bez plné lednice se obejdete.

Pokud v ní není to, na co máme chuť, až tak výrazně to nikoho z nás nemrzí. Víme totiž, že si svůj oblíbený kousek jídla můžeme nejpozději zítra koupit. Dokážeme však neztratit ani jeden bod své nálady, když vnímáme, že nám vztah nemá co dát?
Jak doplníte deficit ve vztahu, když váš partner vidí svou lednici jako plnou?
Ano, je důležité věnovat se výběru správného partnera. Znát své desítky a nedělat kompromisy.
Stejně důležité je také znát sebe sama. Vědět, z jakého jsme vyšli prostředí, jaké jsou naše kořeny.

Udělejte si alespoň jednou soupis věna, které přinášíte do vztahu.

Slibte si, že body, které nevnímáte jako dobré, vyhodíte. Jen tak máte zaručeno, že rodinnou zátěž neponesete dál i do svých partnerských vztahů.

A že stejnou peřinu jednou nepředáte i svým dětem.

Pokud jste si vědomi toho, že vaše emoční věno je pro partnera danajským darem, začněte se co nejdříve věnovat nápravě.

Věnem pro naše partnery by měly být opravdové dary. Výjimečné dobroty, které budou náš vztah vynášet vzhůru a budou nám oběma pomáhat růst.

To, co do vztahu nesete, by se nikdy nemělo stát těžkou kotvou, která vaše partnerství pozvolna potáhne ke dnu.

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.