Kdy je lepší vztah přece jen ukončit?

Přesto, že se zdá, že vztahy v dnešním světě dlouho nevydrží a 52% našich spoluobčanů se veřejně přizná k nefunkčnosti svého partnerství, mnozí z nás jsou opravdu držáci ochotni zůstávat v nefunkčním spojení s partnerem celé roky.

Přesvědčujeme se, že se to změní a že jednou bude určitě lépe. Jsme trpěliví a vkládáme velké množství energie do poučování a vzdělávání partnera. Chceme, aby náš vztah fungoval, aniž bychom si uvědomovali, že i partnerství má své meze a z kopretiny tulipán neuděláme.

Osobně jsem znal člověka, který se skoro 16 let snažil povznášet svůj vztah na vyšší úroveň. Měl rodinu, tři děti a s partnerkou vytvářeli na oko skvělý tým. Jejich okolí z nich bylo nadšené. Ideální pár. On dobře situovaný manažer vydělával dost na to, aby si mohli dovolit vše.

Přesto ale nebyl spokojen. Stěžoval si na to, že doma nemá partnera, ale závaží. Že se sice nedá partnerce nic vytknout, někde uvnitř ale cítil rozpor; chtěl více, toužil po lepší komunikaci a výzvě. Věděl, že vztah může partnerům přinášet více, nicméně patřil k těm držákům, kteří se ztotožnili s rolí zachránce.

Jednoho dne si však uvědomil, že pokud se svým vztahem něco zásadně neudělá, skončí špatně – smutný, zklamaný a vyčerpán. Bude sice mít krásný dům a prosperující rodinu, sám sebe však zmaří. Utrápil by se v přemýšlení a nakonec by se stejně musel smířit s tím, co již dlouhá léta stejně tušil: Určující povahové rysy člověka se nedají změnit.

Poněvadž se s tímto problémem setkávám u svých klientů dost často a pozoruji, jak obtížné pro ně je se rozhodnout, jak naložit s nefunkčním partnerstvím, sestavil jsem pyramidu důležitosti, která vám pomůže najít sílu pro správné rozhodování i pro váš vztah. 

Zjistěte si kompatibilitu partnerů ve vztahu

Základem je zjistit, zda ve vztahu existuje partnerská kompatibilita. Bez ní se snažíme spojovat vodu s olejem. To nebude nikdy fungovat. Pokud partneři nejsou kompatibilní, budou se trápit a postupně pokukovat jinde.

Nebudou schopni uspokojit své základní potřeby a více a více se budou od sebe vzdalovat.

Nejprve se ptejte sami sebe, zda vám vztah stojí za to, abyste v něm pokračovali a měnili se. Pokud ano, překontrolujte si svůj Sexuální barometr, ten by měl být nad 7,5. Dále si porovnejte, co je pro každého z vás důležité (Chobotnicova metoda). Sestavte si každý Křivku vašeho vztahu a podívejte se, zda jste nad 7,5. Domácí ústavu3x a dost naleznete na mém webu. 

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.