Když matka zakleje

„Za neúspěchem v životě nemusí stát vaše chyba, ale kletba.“

Už jste někdy přemýšleli nad tím, jaký dosah mohou mít na váš život matčiny výroky? Matky mají v životě jedince obrovský vliv, jehož si často nejsou vůbec vědomy. Z neznalosti často vypustí ze svých úst věty, jež později buď vynesou jejich potomka na vrchol nebo jej uvrhnou do propasti neúspěchu, bídy a zbytečného sebezpytování.

Jaké hrůzy mohou nastat?

V tomto článku vám ukážu přesně, jaké hrůzy se mohou stát nevinnému jedinci jenom proto, že máma promluvila. Z různých příběhů, knih a filmů známe situace, kdy osoba prohlásila větu pod vysokou emocí a ejhle, jinak úspěšný jedinec se najednou po celý zbytek života potýkal s jejím obsahem.

Hrůzná tvrzení jako určující majáky

Pracoval jsem s jedním mužem, který mi při hledání Emočních rovnic vyprávěl své životní příběhy. V jeho vyprávění jsem si všiml několika zcela hrůzných tvrzení a až později jsem si uvědomil, že právě ona stojí jako určující majáky v jeho zhrouceném životě.

TIP: Přečtěte si mou knihu Emoční rovnice.

Vyprávěl mi několik příběhů ze svého dětství, z nichž bylo zřejmé, že nebyl chtěný. Vyšlo najevo, že jeho otec doslova ukecal matku do vztahu a vzniklé těhotenství bylo pro ni noční můrou. Ztrátou volnosti a zpečetěním nechtěného vztahu, ve kterém neviděla budoucnost, si vytvořila k plodu odpor a kdesi v sobě jej obvinila za ztrátu svého štěstí. Ve výsledku docházelo k tomu, že mnohokrát vyřkla na konto svého syna větu: „Měla jsem ti zakroutit krkem, když ses narodil.“

Chodí spořádaný člověk do zaměstnání?

Z jiného vyprávění vyšlo najevo, že v době, kdy syn oznámil svůj záměr odejít ze zaměstnání a začít podnikat, jeho matka při společné večeři prohlásila následující slova: „Jak jsem mohla zplodit takového šmejda, který nebude chodit do práce? Každý spořádaný člověk přece chodí do zaměstnání.“ Nálada u toho výroku byla velmi nepříjemná. Matka, chlácholena otcem, že podnikání zase není tak špatné, upadala skoro do bezvědomí, že má tak života nehodného syna.

S touto ženou zůstaneš!

Další vyprávění popisovalo jinou situaci, kdy syn oznámil rozchod se slečnou, kterou již neviděl jako vhodnou pro svůj další život. Rodiče nerespektovali synovu svobodnou volbu a neoblomným přesvědčováním se jej snažili přimět k znovuobnovení vztahu. Poněvadž se jim to nedařilo a nechtěli přijít o osobu, jenž zřejmě milovali více než jejich syn, vytáhli na konec boje vysoké emoce završené kletbou: „Pokud se s ní nedáš opět dohromady, jinou ženu už v našem domě nechceme vidět.“

Pojďme si probrat kletby postupně

První kletba působila v životě mého klienta jako neustálá příměs ve všech životních aktivitách. Jsem tady k ničemu, jaký je vlastně můj smysl bytí. Proč jsem tady? Znělo často v jeho mysli. Musel se o své místo pod sluncem denně prát a to, co pro ostatní bylo normálním, za to on musel těžce platit.

Druhá kletba působila tak, že pokud chodil do zaměstnání, dařilo se mu a pokud podnikal, upadal do dluhů. Nic moc, pokud si představíte, že měl rozjeté projekty v hodnotách stovek milionů a přitom mu na konci zůstávaly dluhy.

No a třetí kletba? Nakonec přece jen vstoupil do vztahu s odmítnutou slečnou, aby po 20 letech strádání požádal o rozvod. Našel si pak partnerku podle svých představ, ale ta již práh domova jeho rodičů nikdy nepřestoupila, a to ani za vyvinutí veškerého úsilí.

TIP: Přečtěte si mou knihu Partnerský manuál.

Kletby jsou výroky vyřčené pod vysokými emocemi a jak již ode mě víte, vše, co je pod vysokými emocemi, mozek okamžitě zapisuje do své paměti a pak s tím následně pracuje podle 12 zákonů mozku a zákonů Emočních rovnic. Lidé se pak diví, proč se jim to či ono děje a svádějí to na nepřízeň osudu, špatné rozložení hvězd a kdo ví na co ještě.

Zamyslete se, co vlastně svým potomkům říkáte

Matky i otcové. Přemýšlejte, prosím, nad tím, co říkáte. Často, aniž byste si to uvědomovali, prorokujete svým milovaným jejich budoucnost. Neznalost zákona neomlouvá a samotná láska je málo pro úspěšný život vašich dětí.
Poznámka pod čarou: Podobně mohou fungovat i pověry a poslední vůle.

Mají podobného jmenovatele. Jsou vysloveny v prostředí s vysokými emocemi a mozek si je okamžitě zapisuje v podobě Emočních rovnic.

Dotyčným pak nezbývá, než si je hezky odžít.

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.