Proč jsou na nás partneři zlí?

Nikdo se nerodí na svět zlý a přirozenou podstatnou dětí je láska, náklonnost a pohoda. Teprve později se naučí od nás dospělých to ošklivé. Pozorujeme-li dětský přístup, zjistíme, že je hravý, příjemný, vroucí a čistý.

S postupem doby, jak dítě roste, se učí od svých rodičů. Z jejich chování si odkoukává pro sebe to podstatné. Jak rodiče mluví, pracují a rozdávají lásku, tak se nastavuje mozek maličkého pro jeho budoucí chování.

Každé dítě v sobě nosí zakódované obranné mechanismy nejen pro své tělo (pud sebezáchovy), ale i pro své emoce. Pokud mu bude dlouhodobě něco odpíráno či bude týráno, vytvoří si cestičky k prosazení svého za každou cenu.

Je zde zapotřebí pochopit, že dítě se učí nevědomě. Podobně jako se naučilo mateřský jazyk, se naučilo i další vědění ze světa emocí. Naučilo se, co je to láska, strach, zlost, radost, náklonnost apod.

Pokud potomkovi byla dlouhodobě nesprávně dávkována láska a přijetí či nebyly správně upřednostňovány, dojde k emočně destruktivním dedukcím, jenž se později projeví ve formě chování, jenž bude jiné zraňovat.

TIP: Přečtěte si mou knihu Emoční rovnice.

Jistě jste si všimli kolem sebe lidí, kteří vám umí pěkně zatopit. Když mají svůj den, je lepší se jim raději vyhnout. Umí vás natolik rozhodit, ponížit a sebrat vám dobrou náladu, že s nimi nechcete mít nic společného. Přitom, kdybyste mohli prozkoumat podstatu jejich chování, zjistili byste, že o svém zlém projevu třeba vůbec nevědí anebo se pouze brání.

Pokud bychom byli správně vychováni, neměli bychom potřebu činit zlo. Zůstala by nám akorát láska k bližním.

Nejčastější případy zlého chování

Odsekávání, ošklivá slova, ponižování, výsměch, vyčítání, zakazování, odpírání sexu, trestání, vyhrožování, jedovatost, dělání z vás blbečka, pohrdání.

TIP: Přečtěte si mou knihu Partnerský manuál.

Zkuste toto řešení

Pokud se vám tyto věci s partnerem dějí, zkuste toto:

  1. Veďte si deníček všech situací, kde vám partner jakkoliv ublížil a byl na vás zlý.
  2. Pokuste se si s ním v klidu sednout třeba i mimo domov a domluvit si způsob debaty, který zakazuje používání těchto vlastností.
  3. Přimějte ho, aby vám osvětlil jednotlivé situace z deníčku a poodhalil své emoce, proč tak činí. Poukažte na to, že nikdo nemá ve své podstatě touhu být zlý a chce dávat lásku přirozeně.
  4. Zjistěte, co partnerovi chybí a co se snaží získat právě zlem.

K čemu pravděpodobně dojdete

  • Že partnerovi byla odmítána láska otcem či matkou
  • Že partner byl pohrdán ve svých zájmech
  • Že rodiče neměli na partnera dostatek času
  • Že rodiče nerespektovali vyřknuté sliby
  • Že rodiče upřednostňovali sourozence atd.

Staňte se pomocí (pokud možno)

Svého partnera znáte nejlépe, nabídněte mu pomoc při vypovídání všech dětských křivd. Vždy, když na vás bude chtít být zlý, zastavte chod života, sedněte si a zeptejte se ho, co potřebuje a co mu schází. Zjistíte, že na vás v podstatě zlý být nechce, pouze mu připomínáte otce či matku a evokujete mu naučené formy chování z dětství.

TIP: Přečtěte si mou knihu Partnerský manuál.

Dokud vám partner stojí za to, abyste mu pomáhali, makejte na jeho přeměně, co vám síly stačí. Jakmile vám přestane stát za to, je vztah mrtev a rychle z něj odejděte.

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.