Sex před svatbou – Ano či Ne?

Sex, podobně jako mnoho jiných věcí, může náš život jak obohacovat, tak i komplikovat. Pro muže je sex v manželství často jednou z forem vzájemné komunikace, běžná součást hygieny vztahu. U většiny žen je tomu většinou trochu jinak a přetrvává u nich romantický přístup k sexu.

Problémy se sexem se však u partnerů neobjevují až po svatbě, ale často už před ní. Některé páry pak řeší základní otázku a uvažují nad tím, zda sex před svatbou vůbec mít či nikoliv. Pro zdrženlivost se pak mnohem častěji rozhodují páry věřící.

Náboženství a předmanželský sex

Monoteistická náboženství sex před svatbou zakazují. Církev odmítá mimomanželský sexuální styk proto, že je si vědoma důstojnosti a hodnoty pohlavního styku. Sexuální styk je pro ni symbolem vzájemného bezvýhradného sebedarování dvou osob, a protože je člověk jednotou duše a těla, musí odevzdání tělesnému odpovídat i bezvýhradné odevzdání duševní.

Pro současnou společnost však již víra přestává hrát tak důležitou roli, a tudíž se uvolňuje i sexuální morálka. Zatímco dříve byl především u žen předmanželský pohlavní styk něčím naprosto nepřijatelným, dnes se jedná o normální věc. Ženy, které např. v 19. století měly před svatbou sexuálního partnera (či partnery), byly odsuzovány společností a zatracovány. U mužů byl předmanželský sexuální styk více tolerován a vnímán jako životní zkušenost. V současné době se každý člověk může svobodně rozhodnout, zda chce začít sexuálně žít před svatbou, po ní, či nemít pohlavní styk vůbec. Svobodná je i volba sexuálního partnera.

TIP: Nahlédněte do mé knihy Partnerský manuál a zjistěte jak si vytvořit objednávku životního partnera.

Absence sexu před svatbou

Sex je velmi důležitou součástí vztahu a partnerského života. Jde v něm totiž o hodně – o rozmnožování našich genů, naše sebevědomí, pocit důležitosti a přijetí druhým člověkem… Sex zvyšuje pocit sounáležitosti a blízkosti. Je nástrojem vyjádření lásky a zdrojem potěšení, svět je s ním živější a barevnější.

Sex je tak mocný, že skrze něj může vzniknout nový život (neexistuje žádná stoprocentně spolehlivá antikoncepční metoda). Rozhodneme-li se sex odsunout až na dobu po svatbě, spolehlivě se tím vyhneme nechtěnému těhotenství, což lze vnímat jako určité plus.

Avšak než se rozhodneme provdat či oženit, většinou se svého partnera snažíme co nejvíce poznat, zjistit, co máme společného i v čem se neshodneme. Pokud se ale rozhodneme odložit sex až na dobu po svatbě, připravíme o spoustu důležitých informací. Nezjistíme odpovědi na tyto otázky: „Bude sex pro mého partnera stejně důležitý jako pro mě?“, „Bude ho bavit stejně jako mě?“ Bude ho vyžadovat stejně často jako já?“ atd.

Sex a zdraví

Sexuální energie je významnou součástí zdravého těla, mysli a ducha. Je to také velice důležitá část vztahu s milovaným partnerem. Skrze milování s partnerem lze prožívat nejen zvýšené stavy vědomí a propojenosti, ale sex má i pozitivní účinky na lidský organismus. Naopak potlačovat své touhy může být zdraví nebezpečné.

Sexuální aktivita je prospěšná zdraví. Aktivizuje organismus, prodlužuje život i mládí. Při orgasmu mozek vylučuje dávku oxytocinu, který podporuje produkci sedativních endorfinů, což je přirozená náhrada morfia. Sex je tedy výborným lékem na bolest. Dále je pak sex velmi dobrým prostředkem na zlepšení imunitního systému.

Dnes už také víme, že sex před oplodněním je pro ženský organismus dobrý, protože mu nabízí možnost se přizpůsobit, přičemž může předcházet některým rizikům těhotenství, jako jsou vysoký krevní tlak a křeče.

Sexuální barometr

Dle mého názoru došlo během naší historie k přílišnému odpírání sexuality a učinění z běžné potřeby božský diktát. Sex není ničím výjimečný. Jde o běžnou emoci, které má ale větší emoční čísla a proto i větší vliv na psychiku. Církevní tradice z něj udělala něco honosného, ale přitom tomu tak není. Pokud bychom podobně jednali v oblasti jídla, tak bychom své oblíbené jídlo museli mít někým povolaným schváleno pouze s tím správným jedlíkem.

Pokud necháme sex až po svatbě, nemůžeme si partnera otestovat. Jsme pak odkázáni do rizika, že zažijeme špatný sexuální barometr a budeme do konce života muset žít s někým, kdo s námi není kompatibilní. Vychovávat v tomto vztahu děti a programovat jejich mozky špatným způsobem.

Kolikrát jsem již slyšel povzdechnutí takových párů, kteří svázání tradicí upadli do špatného vztahu a celý kus života pak živořili s někým, koho neměli rádi. Na oko sice vykazovali příznaky náklonnosti, ale ve svém srdci ji neměli. Jejich potomci ve svých vztazích vytvářeli podobné kombinace zážitků, i když již nebyli svázání žádnou tradicí.

TIP: Nahlédněte do mé knihy Partnerský manuál a zjistěte, jak je na tom váš sexuální barometr.

Závěrem

Sex je sice důležitý, ale není nejdůležitější a není základním stavebním kamenem manželství. Většina problémů v sexuální oblasti je způsobena problémy ve vzájemném vztahu – pokud se vyřeší vztahové problémy, většinou pominou i problémy sexuální.

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.