Svatba ano či ne

V případě, že bychom chtěli stanovit pořadí nejvýznamnějších dnů lidského života, určitě by na předním místě (vedle dne narození a úmrtí), byla svatba. Svatbou dva lidé dávají blízkému i vzdálenějšímu okolí na vědomost vznik něčeho nového. Lidé se berou a vyzývají přátelé, aby ve svatební den společně s nimi oslavili jejich lásku.

V dnešní společnosti existuje jak mnoho zastánců, tak mnoho odpůrců instituce manželství. Patříte k těm, kteří stále váhají, zdá s partnerem uzavřít sňatek? Ptáte se, zda má manželství smysl? Možná vám v rozhodování pomůže následující text, který upozorní na hlavní výhody i nevýhody manželství.

Svatba ano, protože…

1) Stvrdit svou lásku před autoritou (občanskou nebo přímo božskou) má smysl a své kouzlo. Rovněž oslavit lásku se svým nejbližšími má svůj půvab a babičky či rodiče vaše rozhodnutí uzavřít manželství zcela jistě uvítají. Váš svatební den se stane zcela jistě nezapomenutelným nejen pro vás, ale i pro vaši rodinu.

2) Ženatí muži a vdané ženy žijí podle sociologů a demografů déle než jejich svobodní vrstevníci. Jsou spokojenější, vyrovnanější, méně trpí depresemi. V případě, že vážně onemocní, mají větší pravděpodobnost, že se opět uzdraví. Mají se zkrátka vždy o koho opřít a mají koho požádat o pomoc.

3) Manželstvím získáte nejen sociální status manžela či manželky, ale například i oprávnění zastupovat partnera v běžných záležitostech přes možnost nevypovídat proti němu v případě soudního sporu až po právo na informaci o jeho zdravotním stavu, je-li hospitalizován.

Svatba ne, protože…

1) Manželství je přežitek z minulosti, je to jen zastaralá tradice, která už v dnešní moderní době nemá smysl. Dříve se manželství uzavíralo především z ekonomických důvodů, avšak dnes už jsou oba partneři soběstační, ženy mohou pracovat a nepotřebují, aby je živil muž. Není tedy důvod brát se a připravovat se o svou svobodu a nezávislost.

2) V případě, že není uzavřeno manželství, je snadnější vztah ukončit a s partnerem se rozejít.

3) Svatba je v dnešní době obvykle drahou záležitostí. Pro mnoho lidí je tedy smysluplnější investovat peníze spíše do společného bydlení než do svatby.

4) nebudete muset řešit společné jmění manželů a prožívat tahanice o každou korunu.

Proces rozhodování kdysi a dnes

Na rozdíl od našich předků dnes můžeme činit jisté volby, které byly dříve společensky nepřijatelné nebo značně omezené. Dříve byl sňatek nutností. Taktéž volba, koho si vzít, záležela i na tom, zda to byla volba přijatelná pro rodinu a pro společnost. Nyní se volby ohledně manželství méně týkají toho, koho si vzít, ale zda si ho vůbec vzít.

Na tom, zda uzavřít manželství či nikoliv, by se především měli dohodnout oba partneři. Zatímco muži se často ženit nechtějí, neboť mají pocit, že přijdou o svou svobodu a nezávislost, tak ženám manželství vyhovuje. Ženy touží po bezpečí a jistotě a manželství je toho takovým malým příslibem. Ale skutečně jen velmi malým, protože záruku, že vztah vydrží, nemáme nikdy.

Váháte-li zda uzavřít manželství, vezměte si tužku a papír a společně s partnerem si ujasněte odpovědi na tyto otázky:  Chcete žít v trvalém partnerském vztahu? Pokud ano, nakolik je pro vás důležitá legitimizace tohoto svazku svatebním obřadem? V čem jsou pro vás hodnoty manželství důležité či nedůležité? Na závěr se pak zamyslete nad výhodami a riziky vztahu bez sňatku.

V každém případě platí, že ať už se rozhodnete jakkoliv, měli byste se rozhodovat společně s partnerem. Pokud jste žena a preferujete manželství, zatímco váš partner nikoliv, v žádném případě nespoléhejte na to, že si vás muž vezme, až budete těhotná. Mohla byste totiž být hořce zklamaná a k tomu navíc ještě svobodná matka.

Je na čase být samostatným

Často se potkávám s názorem, že manželství má ochranný charakter. Ale před čím? Před životem, před chudobou? Navrhuji stát se samostatnou osobností, která umí žít bez maminky a bez tatínka, samostatně, finančně soběstačná a nezávislá s plnou odpovědností k životu a k druhým.  Mnoho žen si myslí, že je muž bude sytit a často odejdou ze své byť i milované profese. Během vztahu se pak stávají více a více finančně závislé na partnerovi a ztrácejí přehled i samostatnost.

Často nás doma naučí závislosti a poslušnosti a když dospějeme, jdeme do světa a hledáme přesně to. Jdeme do zaměstnání abychom se podřídili další autoritě a ženíme se a vdáváme, abychom získali ochranu státu a zákona.

K životu ale takového berličky nepotřebujeme. Není zapotřebí, aby naše rozhodnutí potvrdila autorita. Není zapotřebí, abychom museli kolem našeho rozhodnutí dělat ceremonie. A pokud toužíte po oslavě, udělejte si ji bez kněze či starosty města.

Pokud se s partnerem nedokážete shodnout a neustále se kvůli otázce manželství hádáte, vyhledejte pomoc odborníka. Možná vám právě on při rozhodování pomůže .

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.