Zbytečné odchody ze vztahu

Měl tu možnost pracovat s klientkou, u které jsme narazili na zajímavý sled a dopad Emočních rovnic.

V jejím jinak spokojeném vztahu (hodnocen 9,3) se potkala s jiným mužem, který na ni tak zapůsobil, že jí mozek začal kalkulovat možnosti výměny stávajícího partnera za nového.

Prožila si osobní peklo, kdy musela čelit od mozku promyšleným sekvencím významných argumentů, podle nichž její současný partner není tak dobrý a v čem by právě tento nový překonával toho stávajícího.

Jak je vidět, tak i při hodnocení vztahu 9,3 může docházet k situacím, kdy díky dlouhodobé spokojenosti se mohou jinak důležité vlastnosti partnera zploštit a jiný neosahaný oslnit, i když by pak ve finále mohl být hodnocen i nižším číslem. Mozek je v tomto nedokonalý. Nehodnotí dlouhodobé dopady svých rad, ale předkládá pouze nabídky, které vedou k okamžitému uspokojení.

TIP: Přečtěte si moji knihu Emoční rovnice a odhalte svůj zdrojový kód.

Nalezené řídící Emoční rovnice

Pokusil jsem si najít řídící Emoční rovnice, aby klientka lépe pochopila, proč došlo k těmto nepříjemným situacím, kdy musela čelit bombardování hůře zvladatelných myšlenek a její současný vztah se potácel na hranici rozpadu.

Uvádím nalezené Emoční rovnice a jejich možný dopad na život (Zákon 1 a 2)

1 Je-li partner nestabilní, již je rozhodnutý pro rozchod
2 Nestabilní partner = musím více pracovat na sobě
3 Nestabilní partner = raději na něj nespoléhat
4 Nestabilní partner = mohu být odkopnuta
5 Nestabilní partner = hledám si nového partnera
6 Jsem-li ze vztahu vystrčena = potupa
7 Mám-li nového partnera, starý začne žárlit

Jak víte z mé teorie Emočních rovnic, zapsaná Emoční rovnice se okamžitě začne projevovat dvěma způsoby:

  1. Formuluje chování
  2. Její majitel má pocit, že se mu v životě vždy bude někde dokazovat či projevovat

Co se klientce dělo?

Co se přesně dělo v životě mé klientky? Jejímu partnerovi byla diagnostikována choroba a potřeboval být dlouhodoběji hospitalizován. S jeho hospitalizací by došlo ke ztrátě příjmu peněz do rodinného rozpočtu. Tímto byl partner mozkem partnerky nevinně označen jako potenciálně nestabilní, protože jednak z jeho práce nebyly jasné peníze a navíc díky své nemoci nebylo jasné, jak se bude ve vztahu chovat a jak v něm bude zastávat dále svoji funkci.

Mozek partnerky jej tedy označil jako nestabilního a začal si bez vědomí klientky sám kalkulovat vlastní závěry, jejichž emoční dopad v podobě podnětů k rozhodnutí již byly zmíněny výše. Klientka začala najednou velmi intenzivně pracovat na sobě, změnila jídelníček, začala více cvičit, začala více pracovat a vzala si i druhou práci. Začala nenápadně ignorovat nemocného partnera, který měl nevysvětlitelný pocit, že byl odsunut na druhou kolej a vůbec nevěděl, proč. Založila si dokonce i vlastní malou firmu, aby byla připravená finančně na vztahový exit.

Do těchto příprav, aby se podle zákona dvě potvrdily tyto rovnice ve vší parádě, se objevil nový člověk, který byl označen jako stabilní a mozek kalkuloval dále: když budeš odkopnuta, je to potupa. Předpřiprav se na to a předjednej si nový vztah. Když bys pak přece jen byla odvržena, vyhneš se potupě a jenom přeskočíš do nového vztahu a starý partner pak začne žárlit a konečně si uvědomí tvé úžasné vlastnosti, které hloupě díky své nestabilitě ztratil.

TIP: Přečtěte si moji knihu Emoční rovnice a odhalte svůj zdrojový kód.

Skoro desetihodinové kalkulace, hluboké emoční prožitky a scénáře, které byly způsobeny emočním nastavením mozku, na jejichž začátku nestálo nic jiného, než jenom drobná nemoc partnera, který neměl za lubem žádný vztahový exit ani nevěru. Ve viditelném světě byste nic nepostřehli, na jevišti emocí se ale odehrálo drama. Kdyby klientka nebyla poučena o funkci svého mozku, možná by podlehla jeho doporučení a bezdůvodně by si zkazila dlouhodobý nad míru uspokojivý vztah, po kterém celá léta toužila.

Za tím vším stály destruktivní zápisy v hlavě, jež způsobily chování otce a minulých partnerů.

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.