Ženy, jste v sexu pro muže pouhými matracemi? Čím to je a jak to změnit?

Můj starej chce zase sex. Jestli to bude jako pokaždé, tak ani nic nepocítím. Vždyť sex je jen pro muže. Na ženu se chlapi nezaměřují. Hlavně že si udělají dobře. A od toho tu přece jsem. Aby si s mou pomocí mohli vykonat svou potřebu.

Orgasmus? Co to je?

Říkáte si něco podobného i vy? Chtějí vás muži pouze do postele? A když vás v ní mají, zaměřují se v sexu pouze na sebe? Už si ani nepamatujete, kdy jste dosáhla orgasmu? Nebo jste za svůj život ani orgasmus neměla? Pak je pro vás určitě sex pouhým utrpením a nudou. Pojďte to změnit a zažívejte vášnivý sex plný orgasmů.

Proč jsou k vám muži tak lhostejní?

Rodiče na nás mají větší vliv, než si většina z nás dokáže připustit. Otec svým chováním k dceři a k partnerce ukazuje, jak se chlap k ženě chová. Pro dceru představuje určitý vzor muže a její mozek si zapisuje informaci, že dané chování k ženě je běžné a normální. I když chcete mít v pozdějším věku po svém boku partnera, který se chová naprosto opačně než váš otec, stejně budete potkávat otcovy kopie.

Jaký otec, takový partner

Představte si teď otce, který se ke své ženě a dceři chová následovně, a co si dcera z daného chování zapíše jako Emoční rovnici:

  • Žádným způsobem jim neprojevuje lásku. -> Vztah bez lásky je běžný.
  • Nevěnuje jim pozornost. -> Partner je ke mně lhostejný.
  • Nezajímá se o ně. -> Partnera nezajímám.
  • Chová se, jakoby neexistovaly. -> Pro partnera neexistuji.
  • Přichází za nimi pouze v případě, kdy něco potřebuje. -> Musím plnit potřeby partnera. / Potřeby partnera jsou přednější.
  • Není vděčný za nic, co pro něj žena dělá. -> Má láska se mi nevrací.
  • Chová se k ní kriticky, a dokonce ji ponižuje. -> Ponížení od partnera je normální. / Ponížení je projev lásky.

A v sexu má svou ženu skutečně jen kvůli tomu, aby dosáhl orgasmu on. Ačkoliv dcera o tomhle neví, její mozek dané informace přijme od mozku její matky. Jak pak daná dcera může mít v dospělosti muže, který se k ní chová jinak? Jak může přitahovat muže, kteří ji nechtějí jen do postele, aby ukojila jejich potřebu? Vždyť jedině k tomu má otec ženy ve svém životě.

Mozek nás dokáže na chvíli oklamat

Pokud jste podobné chování viděli u svého otce, možná se vám i stalo, že byl partner zcela jiný. Dával vám najevo lásku, zajímal se o vás, byl k vám pozorný i v sexu. Ale časem se vše změnilo. Začala jste být pro něj lhostejná a opět se začalo zobrazovat chování vašeho otce. Prvotní kouzlo vyprchalo. Mozek vás oklamal.

Jak přestat být pro muže pouhou matrací?

Veškeré informace, které máme ve svém mozku zapsány s hodnotou pravda, se nám neustále zobrazují v našem životě. Mozek totiž posílá energii, na jejímž základě si dané zkušenosti a zážitky pořád přitahujeme do života. Již nechcete být pro muže pouhou matrací? Chcete mít po svém boku partnera, který vám bude dávat najevo bezpodmínečnou lásku? Který k vám bude pozorný a díky kterému pro vás bude sex příjemný? Pak vymažte všechny negativní záznamy ze svého mozku. Jedině tak se ve vašem životě začnou objevovat muži, které chcete mít.

A skutečně existují i muži, pro které je spokojenost partnerky přednější než ta jejich. Dokážou si vážit lásky od partnerky a naplno ji vracet. V sexu jsou pozorní, vnímaví a jde jim o vzájemnou spokojenost. Zažívejte takový vztah i vy.

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.