Neúcta ve vztahu: Jak rozpoznat, že si mě partner neváží. 

Vzájemná úcta a respekt jsou základem každého zdravého vztahu, a proto by měly být prioritou pro všechny páry, které chtějí žít v harmonii a lásce. Nedostatek úcty v partnerství je jedním z nejzávažnějších problémů, který může zásadním způsobem ovlivnit partnerský vztah. Většinou zahrnuje i problém s důvěrou a intimitou. Může se projevovat různými způsoby, od jemných narážek a kritiku, až po otevřené ponižování a ignorování potřeb druhého. Neúcta narušuje základní stavební kameny zdravého vztahu, kterými jsou úcta, důvěra a vzájemné pochopení. Odborníci upozorňují na několik důležitých znaků.

Jak jí rozpoznat a jak se nedostatek úcty ve vztahu projevuje.

Jeden či oba partneři vědomě ignorují důležité rozhovory. Vzájemně nebo jeden z partnerů ignoruje, co ten druhý potřebuje a cítí. Dále neúcta obsahuje skryté i otevřené ponižování, neochota trávit společný čas, nedodržování slibů, nepříjemný tón, nezájem o komunikaci a intimitu…. Znamená to, že jeden z partnerů má problém s ohledem a respektem ke druhému.

Důležité je poznat tyto varovné znaky a začít je řešit hned. To může pomoci předejít vážnějším problémům.

Klíčové body projevy neúcty ve vztahu.

 1. Kritika a ponižování

 2. Ignorování a nezájem

 3. Nedodržování slibů a závazků

 4. Odmítání komunikace

 Kritika a ponižující chování

Když jeden partner neustále kritizuje druhého, snižuje jeho hodnotu a ponižuje ho před ostatními, je to jasný znak neúcty. Sarkasmus nebo nepříjemný tón zraňují – patrný je v nich nedostatek úcty, citů a empatie. Jízlivé, hrubé či pasivně agresivní chování je pro protějšek velmi emočně destruktivní. Nadávání a pohrdání může negativně ovlivnit psychické a fyzické zdraví. Ač je to k nevíře, paradoxně často se partnerské vztahy s podobnou formou chování setkávají. Upřímný respekt a pochopení jsou mnohem lepší volbou než takové chování. Ve zdravém vztahu není pro jakýkoli druh podobného chování místo. 

Ignorování názorů a potřeb partnera

Ignorování pocitů, potřeb a názorů druhého vytváří hluboký pocit osamělosti a nepochopení. Toto chování je jasný důkaz neúcty. Ignorování může být stejně škodlivé na psychické zdraví jako otevřený konflikt, protože signalizuje nezájem a nedostatek empatie. Je klíčové, aby se partneři dokázali otevřeně bavit a naslouchat si.

Nedodržování slibů a závazků

Když jeden z partnerů pravidelně porušuje sliby a neplní společné závazky, narušuje tím důvěru ve vztahu. Nedodržování slibů může vést k pocitu zklamání, frustrace a ztrátě důvěry. Tím, že plním co slíbím dávám partnerovi najevo, že je pro mě důležitý, že si svého partnera vážím, že mi na našem vztahu záleží. Tím roste důvěra!

Nedostatek komunikace a porozumění

Zdravý vztah je založen na otevřené a upřímné komunikaci. Pokud jeden z partnerů odmítá komunikovat, řešit problémy, nebo sdílet své pocity, vytváří tím bariéru, která brání řešení konfliktů a prohloubení vztahu. Odmítání komunikace značí nerespekt. Pokud se jeden z partnerů necítí slyšen, může to poškodit důvěru, jeho sebehodnotu, psychické zdraví a víru ve vztah.

Negativní důsledky neúcty ve vztahu

Neúcta ve vztahu může vážně poškodit psychické i fyzické zdraví a vytvořit vážné problémy ve vztahu. Důsledky neúcty mohou zapříčinit ztrátu důvěry, krizi identity, sníženou sebedůvěru. Můžeme reagovat zvýšením srdečního tepu nebo krevního tlaku.Z dlouhodobého hlediska se mohou dostavit deprese, úzkosti, panické ataky, zkreslený nebo mylný sebeobraz. Neúcta vůči partnerovi není nic normálního, a neměli bychom se s ní jen smiřovat.

Ztráta důvěry

Důsledkem neúcty ve vztahu je ztráta důvěry. Bez důvěry nemůže vztah většinou dlouhodobě pokračovat a být naplněným a radostným přístavem. V manželstvích ohrožených rozvodem nebo krizí převažují výpovědi našich klientů o důvodu rozchodu. Nemohou svému protějšku věřit.  Kde není ve vztahu vzájemná úcta, nemůže být ani důvěra. Bez respektování partnera získáme jen těžko respekt zpět. Bez důvěry ruku v ruce většinou nefunguje ani intimita, která zdaleka není jen o sexu. Důležité vědět, že bez důvěry těžko vytvoříme harmonii spíše postupně vznikne averze.

Krize identity

Neúcta může způsobit krizi identity a pocit opomíjení, vnitřní osamělosti, ztracenost. Takový stav může ovlivnit realitu vnímání vztahů s ostatními. Pokud jeden z partnerů bude druhého dlouhodobě ponižovat, manipulovat jeho vnímání reality, neprokazovat význam jeho pocitům, bude jej přehlížet a nenechá žádný prostor pro jeho rovnocennou důležitost, je to pro partnera citově zraňující. Zdravé partnerství by mělo uspokojovat naše potřeby po emocionálním bezpečí.

Snížená sebedůvěra

Ponižování snižuje sebevědomí a sebehodnocení a vlastní sebeobraz. Kritika používá často univerzální výrazy typu „ty jsi vždy“ nebo „ty nikdy“. Často se jedná o manipulační techniku, která má v druhém způsobit pocit vinny. Také únik do obrany při konfliktu zřídka kdy přináší pozitivní efekt. Často situaci jen zhoršuje.

Jak řešit neúctu ve vztahu: 5 důležitých zásad pro zlepšení respektu v partnerství

V partnerském vztahu je vzájemný respekt klíčový. Univerzální návod neexistuje, ale zde vám nabízíme účinný postup jak zajistit, aby vás partner znovu respektoval a vážil si vás. Když pocítíte, že respekt začíná chybět, je nejvyšší čas identifikovat příčiny proč jsme se do takového stavu dostali. Zamyslete se, kdy prvě jste se začali cítit v partnerském vztahu špatně, kdy prvně jste cítili, že vám partner neprokazuje dostatečnou úctu, že není možné se s partnerem na ničem domlouvat, že se k vám partner nechová hezky, že se necítíte rovnocenní. Můžete se s partnerem snažit otevřeně mluvit, stanovit si hranice a případně si vyhledat odbornou pomoc kouče či terapeuta. Více o možnostech pomoci osobní či vztahová terapie zde…..  

Sebereflexe

Prvním krokem k řešení neúcty je uvědomit si její přítomnost. Oba v páru by měli reflektovat své chování a uvědomit si, zda se chovají vůči sobě s respektem a úctou.

Otevřená komunikace

Otevřená komunikace je základní kamenem pro řešení problémů s respektem. Není třeba mít strach mluvit o pocitech, očekáváních, přáních, tužbách, problémech či strachu. Důležité je říct jak se cítíte a co očekáváte. Nebojte se vyjádřit,  jak moc je pro vás respekt důležitý. Beze studu a strachu partnerovi sdělte, že abyste se ve vztahu dobře cítili, je důležité, abyste si jeden druhého vážili.

Naslouchat si a být pozorný k partnerovým pocitům vzbuzuje důvěru. Dávat prostor a naslouchat ukazuje, že partnera respektujeme. Podpora a ocenění lásky druhého je důležitá. Vyjádřit, že si ho vážíte a respektujete, jsou gesta, která doslova léčí. Naslouchat druhému a snažit se ho pochopit může být prvním krokem k obnovení vzájemné důvěry a úcty.

Nastavení hranic

Není-li to ve vašem vztahu pravidlem a hranice jsou neustále vašim partnerem překračovány, nebojte si je dodatečně a o to víc pevně nastavit. Leckdy to nemusí být až tak složité. Jasné a pevné NE, dost, stačí, to chci, nechci, to mi vadí či to mi neříkej, nedělej, to mě zraňuje…. Ve vztahu je důležité znát a respektovat společná pravidla. Když si vědomě vytvoříte pevné hranice, můžete ve vztahu úcta opět významně posílit. Dodržování hranic posiluje vztah a lásku!

Vyhledání odborné pomoci

Pokud je neúcta mezi partnery hluboce zakořeněná a nedokáží si již poradit sami, nezbývá než vyhledat pomoc kouče či psychoterapeuta. Terapie může poskytnou důležité nástroje a techniky pro efektivní komunikaci, spolupráci a obnovu vzájemného respektu. Když si však sami nevíte rady, je správné zkusit odborníka. Nemějte strach sdělit odborníkovi co se děje, a nechte si pomoci, než hned uvažovat o odchodu či rozchodu. Více o možnostech pomoci osobní či vztahová terapie zde…..  

Práce na sebeúctě

Posílení vlastní sebeúcty je také klíčové pro posílení harmonického partnerského života. Sebevědomý člověk je méně náchylný k tomu, aby toleroval neúctu. Sebevědomý člověk je lépe vybavený k tomu, aby se postavil za své potřeby a pocity.

Kdy je však na čase vztah ukončit a odejít?

Rozhodnutí odejít ze vztahu je vždy obtížné a emocionálně náročné. Přesto může nastat situace, které nám důrazně ukazují, že je čas odejít, vztah končí. Jak poznám končící vztah?

 1. Vyčerpané konto důvěry, partnerovi už nevěřím a není možné již důvěru obnovit (např. opakované nevěry, lež, zrada…)

 2. Neexistuje žádná ochota partnera spolupracovat na nápravě vztahu, partner nerespektuje nastavené hranice

 3. Pokud je vztah dlouhodobě zdrojem stresu, úzkosti, neštěstí a všechny pokusy o zlepšení situace selhaly, neustálé hádky

 4. Ochrana fyzického, psychického a emocionálního zdraví

 5. Pokud je ve vztahu verbální či fyzické násilí

Každý člověk si zaslouží být ve vztahu, kde je respektován a milován a někdy je rozchod jedinou cestou k nalezení takového vztahu.

Závěr

V článku jsme vám osvětlil daný problém a navrhli možné způsoby řešení. Není dobré neúctu ve vztahu ignorovat. Důležité je umět ji poznat a aktivně řešit, jak s ní naložit. Komunikovat otevřeně a upřímně je klíčové. Stejně tak nastavit jasné hranice. Když se toho nedokážete sami, vyhledejte odbornou pomoc.

Začleněním respektu a důvěry do vašeho vztahu můžete spolu překonat výzvy a znovu navodit vzájemnou toleranci, respekt a lásku. Ale musíte neustále pracovat na udržování těchto hodnot. Tak bude váš vztah silný a zdravý.

Odkazy na podobné články s touto tématikou

 1. https://sancedetem.cz/partnerska-krize
 2. https://refresher.cz/138949-Mas-strach-z-opusteni-nebo-potrebujes-kontrolu-Tvuj-vztah-mozna-ovlivnuje-trauma-z-detstvi
 3. https://www.idnes.cz/onadnes/vztahy/john-gottman-signaly-ze-je-vas-vztah-na-rozvod.A151214_121459_vztahy-sex_jup
 4. https://www.centrumtriangl.cz/vztahy/neucta-ve-vztahu-jak-ji-rozpoznat-a-resit/
 5. https://www.vira.cz/texty/clanky/zakon-ucty-v-manzelstvi
 6. https://www.novinky.cz/clanek/zena-vztahy-a-sex-jak-poznate-ze-si-vas-partner-nevazi-40392526
 7. https://www.i60.cz/clanek/detail/24360/kdyz-mizi-ze-vztahu-ucta-vznika-problem
 8. https://www.idnes.cz/jenprozeny/laska-sex/hlavne-se-ze-vztahu-nesmi-vytratit-ucta.A180125_150034_jpz-laska-sex_jph1

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.