Základní tipy jak být dobrým rodičem

Je vaše dítě neposlušné? Dělá si, co chce? Máte pocit, že vás ignoruje? Zlobí?

Často spolu nepříjemně narážíte? Pokud se dítě chová takto, je to následek nepoučeného rodiče. Příčinou totiž není nevychované dítě, ale nevychovaný rodič.

Dítě svým chováním jen sděluje: „Respektujte mě. Nechte mi prostor dělat si i jenom své. Zajímejte se o mě. Důvěřujte mi. Všímejte si mě. Mějte mě rádi, takového, jaký jsem. Podporujte mě. Oceňte mě.

Naslouchejte mi. Mluvte se mnou. Dejte mi bezpodmínečnou lásku…“ Problémové dítě jen nedostává od svého rodiče dostatek lásky. Je emočně vyhladovělé a vyprahlé.

Vychovat se musí rodič nejdřív sám

Každý rodič musí začít nejdřív u sebe, se sebevýchovou. Děti ho pak budou přirozeně následovat. K rodičovství není potřeba získat žádné potvrzení nebo certifikát. Nechodí se nikam do školy. „Rodičovskou zkouškou“ se před početím nikdo neosvědčuje. Rodičem se může stát každý, bez ohledu na to, zda má dostatečné schopnosti. Přitom je to jedna z nejnáročnějších rolí, které v životě jsou. Nevzdělaný a nevychovaný rodič tak může svým jednáním na duši svých dětí napáchat velkou paseku. Z dětí vyrostou nesebevědomí ustrašenci, kteří nevědí, jak se svým životem naložit.

TIP: Podívejte se na můj audioprogram Základní principy výchovy dětí. Najdete ho zde jak v MP3, tak na CD.

Revize výchovných programů

Základem sebevýchovy rodiče je revize svých programů. Rodičovskou výbavu výchovných programů získáváme od svých rodičů. Vnitřní programy jsou tak silné, že podle nich jedeme dál – jako automat. Generační vzorce výchovy se tak nevědomě kopírují dál. Často se děje, že co jsme neměli u vlastních rodičů rádi, děláme nevědomě svým dětem. Udělejte si revizi svých programů. Programy negramotného rodiče působí na vztah s dítětem velmi destruktivně a blokují rozvoj jeho osobnosti.

Příklady programů negramotných rodičů

Jako rodič se musím hlavně starat, jak dítě uživit. Jako rodič jsem zodpovědný především za hmotné zázemí. Povídání s dítětem mě zdržuje od rodičovských povinností. Dítě říká hlouposti. Já vím nejlíp, co je pro mé dítě dobré. Moje dítě mi přece nebude říkat, co mám dělat. Pochvalou snížím výkon. Jako rodič nesmím udělat chybu. Neposlušné dítě si nezaslouží objetí. Jako rodič jsem automaticky chytřejší. Dítě mě musí poslouchat. Dospělý ví líp než dítě. Dospělý je schopnější než dítě.

Příklady programů gramotného rodiče

Jiný názor mého dítěte respektuji. Dítě může mít větší pravdu. Podporuji své dítě především v tom, co ho baví. Osobní zkušeností se mé dítě nejlépe naučí. Moje dítě umí i lépe než já. Podporou silných stránek mému dítěti pomáhám. Povídání s dítětem mě obohacuje o poznání jeho světa. Názor mého dítěte mě obohacuje. Pochvala pozitivně motivuje k vyššímu výkonu.

Udělám-li jako rodič chybu, moji rodičovskou hodnotu to nesnižuje. Rodič nemusí všechno vědět. Objetí není za zásluhy. Mé dítě je v mnohém i schopnější než já. Ocenění dítě motivuje. Mé dítě podporuji v jeho touhách.

TIP: Podívejte se na můj audioprogram Základní principy výchovy dětí. Najdete ho zde jak v MP3, tak na CD.

Proč je výchova rodičů důležitá

Děti se rodí do aktuální doby. Společnost se modernizuje. Je tedy potřeba modernizovat i výchovné programy. Současní rodiče byli vychováváni v úplně jiné době. V režimu, kde nebyla podporována jedinečnost. Ve společnosti, kde se zarovnávalo, aby nikdo nevyčníval. V době, kde vládl strach říct svůj názor. Současní rodiče, kteří připravují další generaci, potřebují vědomě aktualizovat svoje programy. Jinak jejich děti nebudou připravené úspěšně obstát v aktuální době. Vytvořte si nové programy.

Výsledkem je ovoce. Jeho kvalita odpovídá kvalitě stromu. Chování a projevy dítěte se přirozeně změní, jakmile rodič zkvalitní svůj vlastní přístup.

Řešení

Pokud cítíte, že máte některé programy negramotného rodiče a chcete se jich zbavit, nezůstávejte bezmocně v beznaději. S koučem můžete třeba využít program, ve kterém se najdou vaše hlavní emoční programy, a naučíte se postupu, jak si je z hlavy odstranit.

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.