Jak naše výchova v dětství ovlivňuje výběr životního partnera

Výběr životního partnera je jedním z nejdůležitějších rozhodnutí, která můžeme ve svém životě udělat. V tomto článku se zaměříme na to, jak výchova, kterou jsme zažili v dětství, ovlivňuje náš vztah k romantickým partnerstvím a výběr životního partnera.

Vzorce a příklady ve výchově

Naše výchova v dětství nám předává vzorce a příklady toho, jaké vztahy jsou pro nás normální a akceptovatelné. Pozorujeme, jak naši rodiče nebo primární pečovatelé komunikují a interagují s ostatními lidmi. Tyto vzorce se pak promítají do našeho výběru životního partnera a ovlivňují naše preference a očekávání ve vztazích.

Ve chvíli, kdy jsme vyrůstali ve zdravém a podporujícím prostředí, kde jsme byli svědky zdravých vztahů, je pravděpodobné, že si vybereme podobné partnery. Naopak, pokud jsme byli svědky nezdravých nebo násilných vztahů, můžeme si vybírat partnery, kteří nám připomínají vzorce, které jsme zažili v dětství. Podobnost emočních nastavení partnerů je 70:70.

Přenos emocionálních vzorců

Emoční vzorce, které jsme si přinesli z dětství, mohou mít velký dopad na naše romantické vztahy. Například, pokud jsme vyrůstali v prostředí, kde byla přítomna nezdravá dynamika nebo nedostatek emocionálního spojení, můžeme být náchylní k opakování těchto vzorců ve svých vlastních vztazích. Tím pádem můžeme přitahovat partnery, kteří nejsou schopni nám poskytnout potřebnou emocionální podporu.

Je také možné, že budeme vyhledávat partnery, kteří nám podvědomě připomínají naše rodiče nebo pečovatele. To může být způsobeno snahou o nápravu nedostatků nebo nevyřešených emocionálních potřeb z dětství. Například, pokud jsme vyrůstali s rodičem, který nebyl dostupný nebo nás neposkytoval potřebnou lásku a pozornost, můžeme se podvědomě snažit najít partnera, který nám tu lásku a pozornost poskytne.

Očekávání a ideály

Výchova v dětství také formuje naše očekávání a ideály ohledně životního partnera. Na základě toho, co jsme viděli, slyšeli a prožili v našem rodinném prostředí, můžeme mít určité představy o tom, jaký by měl být ideální partner. Tyto představy mohou sebou nést určité omezení nebo nereálná očekávání, která mohou ovlivnit náš výběr a spokojenost ve vztahu.

Například, pokud jsme vyrůstali ve velmi tradicionalistické rodině, kde byly pevně stanovené role a očekávání v partnerském vztahu, může se stát, že budeme hledat podobného partnera a očekávat stejný typ vztahu. To může následně omezovat naši otevřenost k různým možnostem a potenciálně nám bránit najít partnera, který skutečně odpovídá našim potřebám a hodnotám.

Pokud jsme doma viděli pohodu a klid a budeme mít tendenci si hledat partnera, kde budeme budovat podobnou harmonii. Pokud jsme doma viděli násilí, budeme si podvědomě hledat partnera s těmito sklony.

Sebepojetí a sebeúcta

Výchova v dětství hraje také roli v našem sebepojetí a sebeúctě, což může ovlivnit náš výběr životního partnera. Pokud jsme v dětství zažívali nedostatek lásky, podpory nebo byli kritizováni, může to vést k nízkému sebevědomí a následně k tomu, že se snažíme najít partnera, který nám poskytne tu lásku a uznání, které jsme v dětství možná nepocítili. To může následně ovlivnit naše rozhodování a vést k nezdravým vztahům.

Je důležité si být vědomi toho, jak náš výběr partnera může být ovlivněn naší výchovou v dětství. Nicméně, je důležité si uvědomit, že jsme schopni překonat tyto vlivy a vybrat si partnera, který nám skutečně odpovídá a poskytuje zdravý základ pro vzájemný vztah.

Práce na sobě

Dobrou zprávou je, že i když nás naše výchova v dětství ovlivňuje, nejsme odsouzeni k opakování těchto vzorců. Je důležité být si vědomi svých emocionálních reakcí, vzorců a očekávání a aktivně pracovat na sobě.

To zahrnuje práci na sebeuvědomění, sebeúctě a zvládání emocí. Koučink, sebevzdělávání a sebepoznání nám mohou pomoci rozpoznat nezdravé vzorce a vybrat si partnera, který nám skutečně odpovídá a poskytuje zdravý základ pro vzájemný vztah.

Závěr

Výchova v dětství má významný vliv na náš výběr životního partnera. Předává nám vzorce, očekávání a ideály, které se promítají do našich vztahů.

Je však důležité si být vědomi toho, jaké vzorce jsme přijali, a aktivně pracovat na sobě, abychom případně přeformátovali nezdravé programy a vybudovali zdravé a naplňující partnerství.

Pamatujte, že naše minulost nemusí určovat naši budoucnost. S vědomím a snahou můžeme vybrat si partnera, který odpovídá našim potřebám a přispívá k našemu osobnímu rozvoji. Buďte si sebou vědomi, pracujte na sobě a věřte, že zasloužíte zdravý a šťastný vztah.

Stáhněte si zdarma

Jeden z nejlepších způsobů, jak zjistit kvalitu svého partnera. Stáhnout si můžete zde.

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.