Jak být v pohodě, i když nám léta přibývají?

Nedávno jsem potkal zajímavý pár. Byli to dva důchodci, kteří si ve svém pokročilém věku užívají plně svého života. Věnují se nejenom svým vnoučatům, ale také svým koníčkům a sobě navzájem. Milují cestování.

Rádi chodí na večeře s přáteli a pijí dobré víno. Často jezdí do přírody. Přesto, že se opírají někdy o svou hůl, tvrdí, že je nic nebolí. Zanedlouho jim bude devadesát let. Žijí plnohodnotným životem a každý den se probouzí s pocitem radosti.

Kde v sobě berou tu úžasnou vitalitu? Kde nalézají své smysly života?

Jak si udržet radost ze života i v pozdějším věku?

  • Nepřestávej se rozvíjet a vzdělávat. Vyžeň myšlenky, které ti říkají, že už nemá cenu studovat, že je na to pozdě. Pokud máš chuť, přihlas se do kurzů, do škol nebo začni navštěvovat semináře. Nepřemýšlej o tom, zda na konci této práce je již předem zaručený výsledek uplatnění. Jde především o radost a o tvůj růst, takže cílem je především ta cesta, díky které se tvůj život významně obohatí o nové pohledy, metody, znalosti.
  • Pečuj o své tělo a pravidelně sportuj, cvič a hýbej se. Zaměř se především na posilování oblasti zad, abys mohl držet zpříma a rovně svou páteř. Díky tomu, že se nebudeš hrbit při chůzi, budeš působit mladistvěji a zároveň tě nebudou bolet záda.
TIP: Nahlédněte do mé knihy Emoční rovnice.
  • Miluj svou rodinu. Někteří lidé, kteří mají nedořešené vztahy se svými blízkými, stále trpí nějakými špatnými pocity. K tomu, abys mohl cítit radost a lásku ve svém životě, je zapotřebí, abys odpustil staré křivdy svým blízkým. Setkávej se se svou rodinou a podporuj všechna vaše společná sdílení.
  • Choď často do přírody. V přírodě se zaměřuj na její krásu. Pociťuj s ní sounáležitost, sleduj krásu všech stromů a rostlin. Uvědomuj si, že jsi sám součástí přírody, a buď za to vděčný.
  • Odbourávej stres ze svého života. Nepěstuj v sobě žádné negace. Vyhýbej se hádkám a konfliktům, a pokud k nim dojde, tak je nikdy nenech působit až do svého nitra. To udržuj stále čisté a zaměřuj se na pozitivní myšlenky, které v sobě dále rozvíjej.
  • Začni meditovat. Kup si třeba CD s meditační nebo s léčivou relaxační hudbou a zkus pravidelně ztišovat své nitro. Meditace ti přinese do tvého života více klidu a pohody.
  • I když se ti může zdát, že tvá nejlepší léta už jsou dávno pryč, není tomu tak. Naopak. S přibývajícími léty přichází do našich životů zároveň více moudrosti. Je to skutečná lidská moudrost, která se nedá nikde naučit.
  • Neboj se vrásek a dalších možných příznaků stárnutí fyzického těla. Měj své hodnoty založeny na pevných a stabilních základech. Pracuj na svém sebevědomí. Potom tě hned nerozhází každá nová vráska na tvé tváři.
  • Přijmi své stáří jako součást života. Ne mrzoutsky, ne lítostivě a ne se skleslou náladou. Raduj se z každého dne a stále hledej ve svém životě vášeň a touhu.

Nemůžeme zastavit náš čas, ale můžeme se postarat o to, abychom své vzorce myšlení naprogramovali tak, aby nám i ve stáří bylo dobře.

TIP: Nahlédněte do mé knihy Partnerský manuál.

Abychom se stáří nebáli. Abychom neztráceli svou sílu ze dne na den, ale abychom byli čiperní a vitální do pozdního věku. A především, abychom dokázali ve svém pokročilém věku poděkovat sami sobě za to, že jsme rok od roku víc a víc, pro sebe i pro druhé, těmi více laskavými, více pokornými a více moudrými.

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.