Chtějte od života víc

„Měl by ses smířit s tím, co je! Měl bys být pokornější! Měl bys vyhovět! Měl bys…měl bys…měl bys!“

„To určitě, nikdy!“, řekl jsem si a naleštil si mačetu na nové houštiny. Nový domov bude jistě blízko.

Jak často vás doma poučovali, že byste měli svěsit hlavu a mlčet? Naučit se být pokorní a nechtít stále více? Neremcat, nehodnotit, nevměšovat se a nekritizovat? Já jsem to slýchával dost často a mám pocit, že mě to ovlivnilo.

Vyrůstal jsem v prostředí, kde bylo normální mlčet, nikoho nehodnotit a i když jsem nebyl spokojen s tím, co mám, bylo očekáváno to prostě vzít tak, jak to je.

To jsem ale nikdy neudělal a neudělám. Nikdy se s ničím smiřovat nebudu a tento článek píšu proto, abyste to nedělali ani vy! Tento svět není o tom, abych přijímal něco, co nechci, ale abych budoval právě to, co chci.

Okolí nezná váš talent

Kdyby okolí znalo váš talent, tak by vám ho neničili. Talent je neovlivnitelný výchovou. Nastavuje se v hlavě již v raném dětství. Jen si představte, že dítě má talent vynikat a objevovat a rodiče mu cpou do hlavy, ať si raději zaleze, ponižují ho a zesměšňují jeho drobné vynálezy.
Většina rodičů i učitelů ve škole si myslí, že děti by měly být podle jejich vzoru. Češtinář buzeruje matematiky a matematik ponižuje básníky. Tímto omylem se zapisují do hlavy destruktivní vzorce, které pak v budoucnosti blokují zdravé projevy.

Talent chce vždy ven

Je jedno, zda vás zatlačili do škatulky. Vaše talentové vlohy se vždy budou domáhat projevu. Pokud má mozek zapsané Emoční rovnice v protikladu k talentovým projevům, budete cítit nepříjemné tlaky ve stylu: co dělám, nemá smysl nebo měl bys dělat toto, ale přitom chcete dělat tamto.

Talent je vždy o vyčnívání

Asi vám to zní divně, ale talent má člověk proto, aby právě v tom svém oboru vynikal. A pozor! Ten obor nemusí být spojený pouze s prací v práci. Jedná se o veškeré lidské činnosti. V domácnosti, ve výchově, ve sportu. Talent dává člověku radost z činnosti. Kde je radost, tam je touha a kde je touha, je opakování a následně zlepšování.

Jste ušlápnutí u země?

  • Máte pocit, že jste úplně někde jinde, než byste chtěli být?
  • Že byste chtěli pracovat úplně na něčem jiném?
  • Cítíte, že současný partner není pro vás?
  • Trpíte nadváhou?
  • Chybí vám peníze na realizaci vašich představ?

A při těchto ponižujících otázkách se vám navíc vkrádá do hlavy: „Na víc nemáš!“ „Mlč!“ „Do ničeho se nepleť!“ „Spokoj se s tím, co máš a hlavně buď vděčný!“
Postavte se zpříma a zakřičte si: „Ne, ne, ne!“ „Toto nikdy nepřijmu, nikdy!“ Nikdy neustrnu, pokud nebudu opravdu spokojený s tím, co mám.“ „Nikdy!“

Zatlučte si do hlavy

Přestaňte trpět falešnou pokorou! Pokud nemáte, po čem toužíte, jste špatně, žijete špatně, pracujete špatně a váš život nemá smysl.
Řešení vždy existuje. Abyste ho našli, potřebujete se nejprve oprostit od falešné spokojenosti a pustit se do osobní přeměny.

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.