Setřeste ze sebe, co k vám už dávno nepatří!

Někdy vidíme v přírodě zvláštní jev: staré i nové listy jsou na jednom stromě.

Nejen příroda nám ukazuje mnoho podobností z našeho života. Umí nás poučit i pobavit. Někdy nám s radostí i pořádně osolí život.

Jel jsem dnes ráno na kole a všiml jsem si, že na jednom stromě je staré listí a současně kolem s jarním probouzením narůstají nové, mlaďoučké lístečky.

Co to je za jev? Staré se mísí s novým? A proč ty staré listy během mrazivých únorových časů úplně nespadly? Proč je neodfoukl vítr v době, kdy venku bylo na nic a příroda spala ostošest?

Příroda se nám směje

Příroda se nám směje a ve svém poselství nám lidem sděluje: „Vážení a milí, i vy máte ve svém životě staré věci, které tam už dávno nepatří, a je potřeba je shodit na zem a nechat shnít.“ Pokud tak neučiníte, poroste nové vedle starého, což způsobí, že staré se bude držet dále a nové nebude mít dost prostoru k růstu.

Chci si vzít příklad z přírody, a proto si kladu otázku: „Co je v mém životě ještě staré, přežívající a musí být rychle setřeseno k zetlení?“ Aniž bychom si to uvědomovali, staré podzimní listy jsou úplně k ničemu. Odvedly již svoji práci a je úplně zbytečné je nechávat na jejich původním místě.

Starota brání růstu nového

Kladu si otázku: „Co z mého života je již zastaralé, odvedlo svoji práci a je k vyhození?“ Poznám to tak, že k mému dalšímu jarnímu životu danou věc či člověka nepotřebuji. Je přece zcela bláhové chodit na jaře v zimní bundě, anebo dokonce v kožichu. Pojďme si uvést nějaké příklady.

Vichřicové otázky pro odhalení staroty

  • Jaké své vlastnosti jsem dříve používal, a nyní jsou již pro rozvoj mého vztahu zcela k ničemu? Zbytečně visí a kazí krásu nového?
  • Je můj partner znakem mého nového olistění, anebo připomíná spíše starý podzimní strom, kynklající se ve větru svých nestabilních emocí?
  • Odpovídá má práce mému novému nastavení, anebo přežívám ve staré místo toho, abych využíval své nalezené talenty?
  • Je můj pohled na bankovní účty nabuzující, anebo si své zůstatky prohlížím s pocitem ponížení?

Jarní doporučení pro povzbuzení nového

  1. Rozhodněte se nechat vše staré opadnout.
  2. Sepište si, co všechno se vám táhne z minulosti a již nechcete dále vláčet s sebou.
  3. Slibte si, že ať to stojí co stojí, změnu provedete. Svůj slib si napište.
Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.