Přišli jsme o stovky miliard

Peníze si dnes získávají roli, kterou nikdy v historii lidstva neměly. Všichni je mají a předpokládá se, že s nimi budou umět manipulovat jako ti, kteří jich vždy měli dostatek. Stejně tak se tváří i společnost, ve které žijeme, jež se snaží každého přesvědčit, že má na to, aby žil jako bohatý, že vše je k dispozici a stačí jen jeden podpis a svět majetných je okamžitě k dispozici.

Kam vede získávání peněz?

Při pečlivějším zkoumání moci a zákonitostí peněz však dospějeme k závěru, že zkratky k jejich získávání vedou do pekel. Proč? Protože vlastnit majetek je výsledkem postupného získávání určitých návyků a zkušeností, získávání majetku trvalo celá desetiletí a předával se z generace na generaci. Praděd založil podnik a jeho úsilí se dědilo i několik staletí.

Majetek se postupně budoval a každým rokem se k němu přidalo několik málo nových aktiv. S rostoucím majetkem se rod učil i s novými hodnotami zacházet. Nebylo těžké v rozmezí let postupně vysledovat, co majetek rozvíjí a co jej ničí.

Vlastnit znamenalo především někým být. Jinak nebylo těžké přijít o všechno během několika let. Stačilo pár chybných kroků a nerozvážných rozhodnutí a po léta hýčkaná aktiva se nenávratně rozplynula. Stejně tak jako dobře vyřezané housle nevyrobí učeň, tak hojnost majetku neshromáždí podnikatel začátečník, či nově zvolená vláda.

Faktory, které ovlivňují finanční myšlení

Rád bych v dnešní společnosti poukázal na některé určující faktory, které jsme podědili a které zcela zásadně ovlivňují naše finanční myšlení. Jak víme, náš mozek se naučil všemu, co nyní v sobě má, během vývoje do 7 let života jedince. A od koho jsme se učili? Od svých rodičů a prarodičů. A od koho se oni učili? Od svých rodičů a prarodičů. A od koho se oni učili…?

Takže pochopení historie formování našeho myšlení je důležité pro pochopení toho, proč jsme se svými hlavami tam, kde právě jsme. Takže:

  1. Odtržení od Rakouska v roce 1918 byl sice pro mnohé důvod k velkým oslavám, kdo však rozuměl ekonomice, musel brečet. Získali jsme sice národní hrdost, ale ubyly nám trhy a mnohé know how. Co kdysi dobře fungovalo jako součást celku, se muselo učit fungovat samostatně. Zvýšily se nám výdaje na státní správu a omezila se možnost kooperovat s okolím. Mohli jsme se sice chlubit významností češství, zcela zákonitě se však malost uvažování musela někde projevit. Ztratili jsme nejen čilé obchodní styky, ale i kulturní a rodovou příslušnost s národy v našem sousedství. Dodnes je možné vidět v příhraničních oblastech přerušená železniční spojení a cesty, které spojovaly Česko s Rakouskem. Větší země mají větší ekonomický potenciál, což si naši vůdci uvědomili až po 80 letech, kdy se náš národ konečně připojil tam, odkud se odtrhl.
  2. Krátkodobé nadšení a opěvování tatíčka Masaryka se rychle rozplynulo v roce 1939, kdy pan Hitler začal rozpínat svá křídla a hbitě si podmanil český národ pro své vlastní záměry. Nezkušená česká samostatná vláda se poddala bez velkých bojů a aniž by to kdo tak rychle očekával, pan Adolf stál na nádvoří Pražského hradu a téměř bez dovolení už velel. Určitě by se takováto podlost nestala, kdybychom se v roce 1918 neosamostatnili.
  3. Další rána přišla s osvobozením v roce 1945, kdy přes osvobozovací snahy amerických vojsk na našem území získala čest za osvobození armáda sovětská. Informace o osvobození byly zkresleny a po mnohá desetiletí se děti ve školách učily, že to byl právě sovětský lid, který nám pomohl od zrůdného fašismu a vydobyl svobodu.
  4. A co rok 1948? Nádhera, tři roky po válce, Česko začíná konečně prosperovat jako samostatný, hrdý stát. Majetek roste, lidé začínají podnikat, nová generace nastupuje. Ale co se nastane? Ve volbách vítězí komunisté a po vzoru svých bratrů v Sovětském svazu si násilím přivlastňují veškerý majetek, který se po staletí budoval a hýčkal. Ve společnosti se rázem vyměnily role. Ti, kteří sloužili za mzdu, se stali majiteli a horlivě pod vedením zdatné strany nastoupili na vedoucí pozice. Kdo neměl ani tušení o správě statku, sesadil kulaka, a hurá do práce. Všechno klape, tak bude bohatnout lid. Dělníci od strojů si oblékli saka a s rudou legitimací v kapse se chopili vedení podniků k plnění výzev Strany. Není divu, že veškerý majetek našeho národa po staletí budovaný začal hnít a ztrácet na hodnotě. Pomníky této doby lze vidět ještě dnes na každém kroku.
  5. Malinký záchvěv nespokojenosti s postupem vývoje naší země v roce 1968 byl hravě potlačen s pomocí sovětských tanků a dalších 20 let rudých chvalozpěvů byl nalinkován. Další propagace tuposti a nelidskosti byla uvedena v život. Dalších 20 let volnosti pro lemply a podvodníky, kteří vyměnili svoji čest za podpis do knih KSČ. Na znalosti nebyl brán zřetel.  Rodová příslušnost byla přítěží. Vysoké školy byly otevřeny pouze pro děti z dělnických rodin a ušmudlaný vládce Národního výboru dával povolení ke studiu již dětem na základní škole. Táta byl podnikatel, či matka má otce cizí státní příslušnosti, žádná studia. Mazej ke stroji, ty ničiteli socializmu!

Zdědili jsme zmatek

Jako národ jsme se sice v roce 1918 osamostatnili, tvrdím však, že nás tato svoboda stála tisíce miliard, ztrátu sebevědomí a češství, touhu se prosadit a opět být tím, čím jsme po mnoho staletí byli. Jsme dnes, a to opravdu není divu, utlačenými, nemajetnými lehce ovlivnitelnými jedinci, kteří sice chtějí všechny výhody západního světa, ale nedorostli do nich. Komunisté připravili naše otce o dědictví jejich otců, o úspory v bankách na důchodových připojištěních, na akciích podniků, které byly znárodněny, na rodových příslušnostech a z nich plynoucích majetků atd. Chceme výhody

Švýcarů ve zdravotnictví a zapomínáme, že tento národ je nevybudoval přes noc. Divíme se, že naše zdravotnictví i jiné oblasti stagnují, a zapomínáme, že stále je v našich řadách mnoho těch, kteří ještě před několika lety hráli role v StB a dnes mají plná ústa ozdravných řečí.

Ať chceme, či ne, máme ve svých hlavách zděděný zmatek. A s touto hlavou budeme opět produkovat stejné věci, jako naši předchůdci. K tomu, abychom mohli zahájit změnu, potřebujeme hlavu vyčistit od nepořádku, a to se dá udělat s pomocí vyhledání Emočních rovnic a jejich otočením v náš prospěch.

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.