Hlavní příčiny neúspěchu díl 1

Pan Napoleon Hill pracoval skoro 25 let na průzkumu úspěchu mužů i žen, aby zjistil, co vlastně stojí za tím, že někdo úspěšný je a jiný ne. Vyzpovídal tisíce respondentů a jejich výroky a životní pravdy seskupil do knihy, kterou dnes známe pod názvem Myšlením k bohatství. 98 % dotazovaných přiznalo, že patří do kategorie neúspěšných.

Kniha obsahuje mnohé praktické rady a doporučení, jak se ve svém životě dopracovat k tomu, co se nám líbí a co toužebně chceme. Není nic bolestnějšího než se dívat na svůj život se zármutkem, jak se naše touhy nedaří realizovat, a odcházet ze života s kapsou plnou nerealizovaných nápadů.

Stále potkávám ty, kteří se mi svěřují, jak by chtěli ve svém životě udělat to či ono, ale stále zůstávají na jednom místě. Zjistil jsem, že osobní růst má dvě stránky:

  1. Přeměna hlavy, bez které se jedinec nikam nedostane. Může být sice dokonalým plánovačem, u plánů však zůstane a jeho vlastní hlava ho nepustí dále. Je ukryt pod svým vlastním stínem.
  2. Praktická činnost, která bez plánů nikam nevede či je rozmělněna do mnoha rozmanitých aktivit. Člověk ve finále vyhoří a ztratí sílu či proto, že se zabývá vším a ničím zároveň, není ani v jedné činnosti výjimečný a je převálcován jinými.

Rád bych se zamyslel nad poznatky pana Hilla a společně s vámi se podíval na jejich pravdivost.

Nepříznivě zděděné dispozice

Své rodiče si nevybíráme a nemůžeme ovlivnit, komu a jak se narodíme. Tento proces je nezávislý na našich schopnostech i na našich skutcích. Někdo se narodí do skvělé rodiny a jiný je po narození odložen do popelnice či se narodí s vadou myšlení. Co řídí tuto „nespravedlnost“, zatím nikdo nedokázal odhalit. Víme o ní, ale neumíme ji ovlivnit.

Lidé, kteří se narodí do špatného prostředí a zdědí slabší rodinný a vědomostní potenciál, mohou tento handicap nahradit spojením se s lidmi, kteří potřebné znalosti mají. Špatně nastavený mozek se velmi těžko opravuje, ale platí zásada, že kdo chce, vždy se pro něj cesta k úspěchu najde.

Nejasně definovaný životní cíl

Pokud člověk nemá jasně definovaný životní cíl, nemůže očekávat progresivní cestu ke svému úspěchu. Život je příliš pestrý a nabízí nepřeberné množství aktivit, kterými se můžeme zabývat a vydělávat si jimi peníze. Abychom se ve své aktivitě stali jedinečnými, musíme znát svůj talent a stát se v jeho praktikování jedinečnými.

Nedostatek ctižádosti pozvednout se nad průměr

Úspěšní lidé vynikají ve své činnosti. Chci-li vynikat, musím se povznést nad průměr a to pro mnohé bývá nepředstavitelně těžké. Dnešní společnost žije způsobem stáda. Všichni děláme některé věci, protože je ostatní kolem taky tak dělají. S tímto myšlením se ale nikam nedostanu, vždy zůstanu součástí stáda. Ptejte se, kde je váš talent, kde můžete být výjimeční, a začněte na své výjimečnosti pracovat!

Nedostatečné vzdělání

Tento nedostatek se dá celkem rychle překonat. Není to akademický titul, který mi zajistí přístup k životnímu štěstí, ale schopnost informace používat ve svůj prospěch, abych mohl od života získávat to, co potřebuji a chci. Školy jsou plné lidí, kteří jsou vzdělaní a přitom patří mezi nejchudší v zemi. Ke štěstí a bohatství nevedou informace uložené v hlavě, ale schopnost tyto informace využívat k dosažení životní pohody. Navíc doplnit si vzdělání v oboru, kde se mi jich nedostává, je dnes velmi jednoduché. Stačí se zapsat do příslušného kurzu či večerního vzdělávání.

Nedostatek sebekázně

Znám hodně snílků, kteří vytrvale mluví o svých plánech a spokojí se s představou svých budoucích úspěchů. Uteklo však mnoho let a oni stále jenom přemýšlí a přemýšlejí. Někdy se i krátkodobě pustí do realizace svých cílů, ale zakrátko upadají opět do přemýšlení či plánování. Nedostatek sebekázně vede člověka často k neuskutečněným předsevzetím. Chci-li něčeho dosáhnout, musím nejprve opanovat sám sebe a své negativní vlastnosti. Jsem-li veden svým automatickým nastavením do jednání, které ve výsledku nevede ke stanovenému cíli, musím takové jednání podrobit kontrole a změnit je.

Chatrné zdraví

Dlouhodobý úspěch bez dobrého zdraví je téměř nemožný. Potřebujeme se cítit dobře. Časté zdravotní problémy přicházejí v důsledku:

  1. přejídání se nezdravým jídlem,
  2. setrvávání v negativním a destruktivním myšlení,
  3. bezuzdného holdování sexu,
  4. nedostatku pohybu.

Špatný vliv prostředí v dětství

Mozek se vyvíjel nejintenzivněji v době dětství, a pokud byl jedinec pod vlivem špatného příkladu rodičů či podlehl vlivu nesprávných kamarádů, bude mít v dospělosti problémy. Ty se ale dají překonat vzděláváním se v oblasti psychiky, čímž se negativní projevy a sklony mohu eliminovat.

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.