Nejsi v práci otrávený?

V životě jsem vyzkoušel hodně různých zaměstnání a postupně jsem zjišťoval, že ne každá práce mě baví a naplňují. Nejprve jsem pracoval jako konstruktér parních kotlů a klimatizace, protože jsem tento obor studoval.

Prostě jsem v minulosti nedbal na vnitřní hlas svého talentu a pustil se do studia oboru, který mě nikdy nebavil. V konečném efektu jsem pět let studovaný obor využil v praxi pouze 6 měsíců. Po revoluci jsem začal podnikat, založil jsem a vedl různé podniky. Později jsem se ocitl v daňovém a finančním poradenství a nakonec jsem se nechal zaměstnat jako finanční ředitel různých národních korporací včetně Microsoftu, abych spravoval panu Gatesovi tři státy.

Správná volba práce

Během této doby jsem se poznal, že ne všechny práce jsou pro mě dobré a nemusí mi přinášet uspokojení. Mnohokrát mi bylo vtloukáno do hlavy, že práce není od toho, aby člověka bavila, ale že se musí pracovat pro korunky.

S tímto nastavením v hlavě mi trvalo skoro 16 let, než jsem se probudil a zjistil, že v práci by se mělo realizovat mé životní poslání a talent. Že každý člověk přišel na tuto Zem s určitou misí, kterou je povinen splnit. Neučiní-li tak, jeho život začnou provázet deprese a pocity prázdnoty. Dobře zvolená práce „sedí“. Nemusím přemýšlet, co a jak bych měl dělat. Místo toho jednoduše realizuji své poslání.

Možná vám to zní nadneseně, ale je tomu tak. Každý si musí najít svoji práci na míru. Pro zdravý rozvoj osobnosti je správná volba práce nesmírně důležitá. Můžeme krátkodobě uvíznout v práci s velkými výhodami a vysokým platem, ale někde uvnitř budeme cítit, že jsme mimo, že nám chybí ten pravý zápal a nadšení.

Můžeme se krátkodobě přiučit něčemu jinému, vytrvale se snažit dělat i věci, které příliš neovládáme. Dlouhodobě nám však tento postoj přinese neklid. I když jsme lidé tvární, neznamená to, že bychom se měli přizpůsobovat pracím, u kterých vidíme, že jsme se pro ně nenarodili.

Už jako kluk jsem kdesi v hloubi duše věděl, že chci mít vlastní továrnu. V té době jsem si vůbec neuvědomoval, jaký poprask způsobí mé přání sdělené při hodině občanské nauky. Měl jsem již jako malý kluk v sobě jasný cíl, i když ještě neměl přesný tvar.

Řiďte se podle kompasu

Stejně tak každý člověk má kdesi v sobě ukryt kompas, který mu říká, kde je pro něj to správné pracovní místo.

Většina z nás bere práci jako nutné zlo, jako prostředek pro získávání peněz a společenského postavení. Průzkum veřejného mínění ukazuje, že až 65% lidí nenávidí svoji práci a kdyby nemuseli, ráno nikam nepůjdou. Smutné zjištění, pokud si uvědomíme, že v práci trávíme třetinu života.

Většina lidí tedy tráví svůj čas tím, co nemiluje, jenom proto, že dostane peníze. Takový postoj ale nemůže dlouho vydržet. Zákonitě musí přijít pocit vnitřní nerovnováhy a deprese s pocity nejistoty a prázdnoty.

Dlouhodobé zatínání zubů k úspěchu nepovede. Lidé nejvíce spokojení ve své práci jsou ti, kteří ji dělají s láskou a nadšením. Kteří jsou ochotni pro práci ledacos obětovat a vědí, že jsou na správném místě. Jejich osobnost splývá s činností, kterou provozují, a v mnoha případech při ní ztrácí i pojem o čase. Častokrát jsem slyšel, že by pracovali i zadarmo.

Každý má své nejlepší

Snažím se lidi přesvědčit, aby dělali to, v čem jsou nejlepší. Odměna pak přichází samovolně. Ve věcech, kde jsme nejlepší, nemůžeme selhat. Celá planeta je organizována tak, že každý má své místo. Jediný člověk však toto své místo musí hledat.

Někteří lidé se hodí k fyzické práci, jiným se daří ve sportu. Někteří z nás umí abstraktně přemýšlet, dokážou vymýšlet oblečení, komponovat hudbu, projektovat budovy. Jiní zase dokážou vařit a péct neskutečné dobroty a jiní pomocí svého talentu navrhují nádherné interiéry. Pak zase máme technicky zaměřené lidi, kteří musí stále něco vymýšlet a zdokonalovat.

Pro každého člověka je na Zemi nějaká činnost, která je pouze pro něj nejlepší. Činnost, která hledá uplatnění vašich schopností a talentu. Všichni máme touhy, ale výchovou jsme častokrát získali přesvědčení, že tyto touhy jsou špatné, nebo že se stejně nemohou splnit. V dospělosti pak bojujeme za jejich naplňování a uvízneme v činnosti, která nás nebaví.

Nedovedeme si představit, že to, co nás baví, se může velmi dobře stát zdrojem naší obživy. A věřte mi, to, co vás baví, je tím nejlepším i pro vaše okolí. Baví vás to proto, že vaše schopnosti někdo jiný potřebuje. Nebojte se proto a odvažte se vejít do oblasti, kde jste nejlepší, a tyto své služby nabídněte ostatním.

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.