Jsi opravdu dobrým šéfem?

„Správný vedoucí si nikdy nestěžuje na své podřízené. Sám si je vybral a jejich neschopnost ukazuje na jeho neschopnost správně vést a řídit.“

Lidé nejsou ochotni následovat každého, kdo se před ně postaví. Své vůdce si pečlivě vybírají a podřídí se pouze těm, kteří jim stojí za to. Máte-li pocit, že vás někdo následuje, doufejte, že to není pouze proto, že mu na konci měsíce dáváte výplatu. Být opravdu vedoucím, který je hoden následování, je úloha, jíž se málokterý z manažerů zhostilo na výbornou. Právě naopak, dnešní kanceláře jsou přeplněny neschopnými rádoby manažery, kteří sice mají pod svým jménem titul, ale nikdo nemá chuť za nimi jít. A vedoucí, za kterým nikdo nejde, je na procházce.

Nesprávní lidé na vedoucích pozicích

Vedení firem často neumí vybrat ty správné lidi na vedoucí pozice a proto ztrácí mnoho peněz se špatným obsazením i na dobrých zakázkách. Lidé mohou být neschopným vedením demotivovaní a ztrácejí chuť za svůj podnik více nasazovat své schopnosti. Pracovníci neopouštějí firmy, ale lidi.

Špatný vedoucí může představovat překážku pro firemní rozvoj a v takovém případě by bylo lépe, aby na svém místě vůbec nebyl.

Jsem dobrým šéfem?

Jakým šéfem jsem já? Mohu nějak zjistit, zda jsem člověkem, za kterým jdou lidé rádi? Ano, zkuste si odpovědět na následující otázky, a pokud na ně odpovíte negativně, změňte svůj přístup tak, abyste na ně mohli odpovědět kladně. Zde je zrcadlo, které vám pomůže ohodnotit sebe očima svých podřízených:

  • Jste pro své podřízené vzorem?
  • Dodržíte vždy své slovo?
  • Vědí vaši podřízení, co od nich v práci očekáváte?
  • Mají vaši podřízení materiály a nástroje, aby mohli dobře vykonávat svoji práci?
  • Dáváte svým lidem práci, při které mohou uplatnit svůj talent?
  • Pochválil jste své podřízené za posledních 7 dní?
  • Mají vaši podřízení pocit, že se o ně zajímáte i po soukromé stránce?
  • Podporujete své podřízené v jejich rozvoji?
  • Mají vaši podřízení pocit, že jejich zkušenostem a připomínkám věnujete pozornost?
  • Cítí vaši podřízení, že jsou pro firmu důležití?

Následování špatného vůdce

V práci trávíme skoro polovinu svého bdělého života. Naučte se být dobrým vedoucím, který je hoden následování. Nejenže vy se pak budete více těšit na své lidi, ale i oni na vás.

Nikomu se nechce následovat špatného vůdce, a když musí, neustále bude hledat možnost úniku pod taktovku někoho jiného. Tím ztratíte nejen vy a váš tým, ale i celá firma. Talentovaní lidé nejsou na prvním místě motivováni penězi, ale způsobem vedení a prostředím, které jim firma vytváří.

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.