Pět pastí rychle rostoucích firem

Mnohé firmy dnes rostou velmi rychle a ty velké se snaží expandovat. Existují však jisté oblasti, které musí každý management dobře znát a ovládat, jinak ho jeho vlastní aktivity mohou přivést ke krachu. Pak se veškeré snažení stává zbytečným.

Chci proto upozornit na „nebezpečná místa“ a pomoci vedení firem vyvarovat se chyb z neznalosti či podcenění..

První past: Cash Flow Management, základy a rizika nedostatku hotovosti

Při plánování rozvoje firmy máme častokrát velké oči. Chceme, aby se naše sny zrealizovaly co nejrychleji, a toužíme, aby se vše, co dokážeme vyprodukovat, dostalo na trh okamžitě. Jistě, vznešený cíl i touha. Vše je ale zapotřebí sladit s množstvím hotovosti na našich účtech. Mít přesný finanční plán a připravit toky hotovosti v jednotlivých měsících.

Je dobré nezapomenout i na možné neplatiče, či lhůty splatnosti finančních úřadů. Díky přesnému finančnímu plánování se vyhneme nedostatku hotovosti, který nám může přinést mnoho bezesných nocí, ztrátu kreditu, odchod dobrých zaměstnanců a ve finále krach.

Druhá past: Customer relations management, způsoby řízení péče o zákazníky

Pokud je firma malá, každý se stará o všechno. Jakmile ale roste, zákazníků přibývá a je nutné sledovat jejich požadavky a systematicky o ně pečovat. K tomu dnes slouží mnoho specializovaných programů, které mohou nahradit sledování na papírech. Při špatné péči o zákazníka se nám může velmi rychle stát, že prostředky vložené do rozvoje firmy propadnou do nenávratna a o zákazníky budeme muset bojovat znova. Navíc nám systém sledování poskytne souhrnné údaje o naší klientele a jejích nejčastějších potřebách.

Třetí past: Management firemní kultury, základní oblasti a nastavení

Jakmile firma roste, bude potřebovat nejen dobrý marketingový plán uspokojování potřeb svých zákazníků, ale i obdobný plán uspokojování potřeb zaměstnanců. Mnozí ředitelé toto dnes podceňují a stále se starají pouze o svoji klientelu. Své zaměstnance, kteří jsou zlatem firmy, ignorují. Nezajímají se o jejich potřeby a nevytvářejí pro ně příjemné pracovní prostředí. Tak se stává, že dobří pracovníci odcházejí jinam, kde se budou cítit lépe.

Čtvrtá past: Účetnictví a reporting

Neustále se během své praxe setkávám s neuvěřitelným nepořádkem v účetnictví. Vedení firem podceňuje tuto skutečnost a dostatečně nedbá na přesnost vedení čísel. V důsledku toho riskuje nejen postihy od finančních úřadů, ale i vlastní nedostatek přesného měření svých aktivit. Dobré účetnictví je dále podkladem pro reporting. Z něj potřebujeme dostávat přesná čísla. I skvělé reporty jsou k ničemu, když jsou čísla nepřesná. Pak bude vedení firmy dělat rozhodnutí na základě špatných podkladů.

Pátá past: Nedostatek vize a leadershipu

I když všechny výše jmenované body fungují, existuje ještě jedna past, která může pomalu ale jistě poslat vaši firmu na pohřebiště. A to když ve vedení nemáte přirozeně vůdčí typy a vaše firemní strategie nemá dlouhodobou vizi.

Lidé dnes neopouštějí firmy, ale lidi. Zoufalí zaměstnanci jsou frustrováni svým šéfem natolik, že raději volí exit. Tak ale můžete přijít o velmi kvalitní a dlouhodobě školený personál.

Stejně tak, když nebudete mít dlouhodobý plán rozvoje, může se vám stát, že vaši strategičtí zaměstnanci odejdou ke konkurenci, anebo vás konkurence za několik let předstihne.

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.