7 zásadních principů pro vystavění pevných partnerství

Úvod: Cesta k vytvoření pevného partnerství

Vítám vás, milý čtenáři, na cestě k odhalení zásad pro budování hlubokých a pevných partnerství. Přináším vám své pohledy a osvědčené rady, které vás provedou transformací vašich vztahů.

Tip 1: Otevřeně komunikujte a používejte empatii.

Základním kamenem zdravých vztahů je schopnost otevřeně komunikovat bez jakéhokoliv filtru. Je potřeba se naučit mluvit tak, jak si o tom přemýšlíme kdesi hluboko v mysli. Zakázat si auditovat svoji řeč a přemýšlet nad tím, co by tomu druhý mohl říci.

Když vám váš partner sděluje své myšlenky a pocity, naslouchejte a snažte se být empatičtí. Neskákejte si do řeči a zkuste svoji komunikaci nastavit tak, že každý mluví 10 minut. Já sám jsem poznal, že pravá komunikace zahrnuje umění naslouchat nejen slovům, ale také tomu, co je mezi nimi. Empatické porozumění vytváří spojení, které pak nezná bariéry.

Pokud se v komunikaci cítíme bolaví a slova partnera se nás dotýkají, máme co do činění se svými emočními zraněními. Abychom si tato zranění opravili, použijte k tomu můj vynález Emoční rovnice.

Tip 2: Prohlubujte společné zájmy a aktivity.

Jedním z prvků kompatibility vztahu je kompatibilita ve společných zájmech. Pokud s partnerem nemáme společný průnik v aktivitách, co s ním budeme dlouhodobě dělat? Pozorovat jeho krásné oči, to zřejmě ne.

Věřím v sílu společných zájmů a aktivit. Spolu trávit čas dává vašemu vztahu nový rozměr.. Pamatujte si, že vaše partnerství může kvést, když se objevujete nové věci společně.

Tip 3: Respektujte partnerovy individuální potřeby

Přílišné trávení času dohromady vede k potlačování vlastní identity. I když se máme rádi a je nám spolu dobře, musíme dbát na vlastní osobnost a její rozvoj. Je velmi jednoduché upadnout do pohodlnosti a stále trávit čas s jedním člověkem. Vše je jisté a zaběhané a nikde nehrozí nic nebezpečného.

Jenže tím ztrácíme svou vlastní originalitu a naše podvědomí se postupně přelaďuje na mysl partnera. Vzniká sice nerozlučná dvojice, ale ztrácí se originalita osobností.

Ve vztahu si proto zachovejte prostor pro své individuální cesty a zájmy. Pamatujte si, že vaše jedinečnost je tím, co váš vztah obohacuje.

Tip 4: Řešte konflikty s citlivým nasloucháním

Konflikty jsou přirozenou součástí života, ale jak s nimi pracujeme, určuje kvalitu našich vztahů.
Když vznikne nesoulad, což je normální jev, zastavte se a zeptejte se sami sebe: „Co vlastně můj partner chce?” „Po čem touží?” „Čeho se bojí?”

Nesoulad vyvěrá z nepochopení a obav.

Největší chyba se zde dělá, když příliš zdůrazňujeme sebe a svůj pohled a neumíme se vcítit do pocitů druhého. Zkuste to! V konfliktu nemluvit o sobě, ale naslouchat a snažit se druhému porozumět.

Pamatujte si, že skutečná síla tkví ve společném hledání řešení. Jsem svědkem, jak empatie a ochota naslouchat vedou k hlubokému smíření. Když se snažíte porozumět a najít kompromis, vytváříte zázemí pro harmonii.

Tip 5: Podporujte se ve vzájemném růstu

V životě jdeme buďto nahoru nebo dolů. Podobně vidíme i v přírodě. Co neroste, vadne a usychá. V životě neexistuje konec, pokud se sami neoddáme konci. Když se rozhodneme nastoupit na cestu vzhůru, jdeme vzhůru a ani smrt nás nemůže zastavit. Zastavujeme se pouze sami svým myšlením a prokrastinací.

Dvojice často mají tendenci se k sobě přimknout tak blízko, že zapomínají na svoji autenticitu, která je přivedla k sobě.

Doporučuji si nechávat velký prostor pro své vlastní aktivity a pobývání o samotě a se stejným pohlavím.

Tip 6: Prohlubujte svoji intimitu

Dalším měřákem kompatibility je Sexuální barometr. Můj vynález pro zjištění, zda se k sobě s partnerem hodíte. Bez feromonální přitažlivosti není vztah s druhým vztahem. Jde pouze o přátelství. Pokud během vztahu sexuální barometr klesá, je potřeba zapracovat na technické vztahu. Něco se vytrácí či ignoruje.

Mnohým párům se do technické nechce. Museli by totiž mluvit o věcech, které již delší dobu zapáchají a kopou se pod postel.

K prohlubování intimity je zapotřebí mít čistý stůl. Vykomunikované problémy, bolístky a nepochopení.

Navíc je zapotřebí si uvědomit, že pocity kolem lásky, vášně a intimity se nedají vyrobit silou. Nemůžeme přikázat svému tělo, aby vyrábělo pocity lásky, přízně a chutě na sex.

Tip 8: Pečujte o svoji duševní hygienu

Podobně jako si čistíme zuby a myjeme tělo, poněvadž se zcela přirozeně zanáší a zapáchá, musíme se postarat i o svoji duši. Raději říkám o svoji hlavu. Mozek totiž denně produkuje az 70.000 myšlenek a mnohé z nich jsou odpad. Strachy, obavy, projekce a hledání kde čeho.

Nevyužité myšlenky se sypou postupně do koše, kde hnijí. A nejen to. Ukládají se i do naší tělesné paměti. Naše tělo je zrcadlem emočního disku v hlavě. Prací s hlavou můžeme staré nánosy mazat.

Podívejte se na můj workshop zdarma, kde o tomto učím.

Závěrem

Drazí čtenáři, je mi ctí, že jsem s vámi mohl sdílet tyto své zásady pro budování pevných partnerství. Vaše úsilí na této cestě bude odměněno hlubokým spojením, které překračuje hranice času.

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.