9 překážek k příjemnému sexu

Do každého vztahu si neseme zážitky z minulých vztahů a i při vysoké kvalitě partnera se s nimi budeme muset poprat a ve své mysli je uzavřít jako minulost. Mozek nezapomíná a minulé prožitky mohou být stále aktivní, i když si už na ně nepamatujeme.

Najednou jako blesk z nebe můžeme mít pocit strachu vydat se a prožít s novým partnerem něco hezkého. Každý strach má ale své opodstatnění a můžeme ho najít.

Sexualita je součástí projevů lásky a její plnost můžeme zažít pouze s partnerem, kterého milujeme a chceme se mu vydat. Vrcholné sexuální zážitky neprožijeme s najatým partnerem, kde nejde ani tak o vyjádření lásky, ale o uspokojení potřeb těla.

Pracuji s několika lidmi, kteří tolik touží vydat se partnerovi zcela, a přitom jim jejich hlava  připomíná strach a obavy tak učinit. Postupně odhalujeme emoční bloky, proč tomu tak je. Tyto bloky pak zabraňují plnému odevzdání se a prožívání intimity naplno a vášnivě.

Zde jsou:

1. Nevědí, komu se vydat

Partnerka plně neuzavřela svoji minulost s bývalým partnerem a při nalezení nového má tendenci se v mysli stále vracet k minulému. Ve své mysli je trápena obavami, co by se stalo, kdyby se jejich vztah podařilo oživit a odpustit si. Přesto, že je to již 5 let a vztah již neexistuje, není s to se se svojí minulostí vyrovnat a zapomenout. Nerozhodnost způsobuje ustydání emocí.

Rada: S koučem probrat svoji minulost a prožité bolesti. Odpustit si a zapsané Emoční rovnice vymazat z hlavy.

2. Stydí se za své tělo

Někdo se svým tělem honosí, jiný se za něj stydí. Záleží na tom, jak jsme byli vychováváni a zda se nám někdo ve škole neposmíval. Ženy se mohou stydět za svá prsa, zadek i stehna. Muži hlavně za své přirození a výšku postavy. Stydlivost a nepřijetí sebe sama má za následek strach se zcela vydat a svoji nahotu odkrývat pouze v přítmí. Sex pak není uvolněný a máte pocit, že stále musíte být v pohotovosti.

Rada: Udělejte si rituál, ve kterém zahladíte celou minulost za tlustou čáru, odpustíte si vše, co jste si vyčítali, a přijmete své tělo přesně takové, jaké je. Od tohoto přijetí začíná další práce na sobě.

3. Byli sexuálně tlačeni bývalými partnery

Sexuální chuť mohou mít partneři odlišnou a může kolísat v jednotlivých dnech i měsících. Pokud je jeden z partnerů necitlivý a příliš tlačí druhého k sexu či ukojení sebe, může se druhému vytvořit odpor k sexu a pak již pouze z partnerské povinnosti vyhoví. V dalším vztahu pak již nastupuje obava z dalšího sexuálního nátlaku.

Rada: Vyjevte tyto své obavy novému partnerovi a domluvte si plnou volnost a právo veta.

4. Byly sexuálně zneužity v dětství

Zde se jedná hlavně o ženy, které byly jako dívky osahávány svými otci či dědečky. Otcové často v domnění, že dítě nic netuší, osahávali jejich přirození, a dokonce se nad nimi i ukájeli. Mozek si pamatuje všechno a v tomto případě si zapsal Emoční rovnice typu: „Otec mě může zneužít.” či „Sex je nebezpečný.” apod. V dospělosti se pak tyto ženy neumí zcela vydat, a pokud je po nich požadován sex, uzavírají se a nejsou schopny prožívat maximální možné prožitky.

Rada: Proberte s koučem své obavy a uzavírání se, abyste zjistili, odkud pramení, a abyste je mohli vymazat z emoční mapy.

5. Sex byl rodiči označen za nečistý

Rodiče mají na výchovu a budoucnost svého potomka větší vliv, než si myslí a dokáží odhadnout. Jakékoliv poznámky na adresu sexu jsou dítětem zapisovány. Jedné klientce otec říkal, že sex znehodnocuje vztah, a ona si pak v budoucnosti nemohla najít správnou cestu ke svému sexuálnímu vyjádření. V hlavě jí běhaly myšlenky, co by se mělo a co je k partnerovi povinována, ale svobodně již nebyla s to jej uspokojit. Mohli společně prožívat hezké ráno v posteli povídáním a ona měla pocit, že by sex celé hezké ráno znehodnotil.

Rada: Sex je krásná věc a není na něm nic nečistého. Promluvte si s partnerem o svých pocitech a vymažte staré vzorce z hlavy uvědoměním lži, kterou jste z domova přejali.

6. Byla jim zakazována dětská masturbace

Mnoho dívek prožívá první vzrušení již kolem 7. roku, i dříve. Mají tendenci se ukájet, a dopřávat si tak hezký pocit. Pokud to spatří maminka, většinou jim to zakáže, čemuž ale dítě nerozumí. Vždyť jde přeci o hezkou věc. Uzavřou si proto svoji maličkou sexualitu do sebe, aby maminka nic neviděla. Už takto malí jedinci pak prožívají své první vzrušení o samotě a sami s pocitem, že jde o něco, co není dobré.

V dospělosti se pak ukazuje, že se partnerovi neumí zcela vydat. Vydávají pouze svá těla a kdesi uvnitř si ponechávají svoji malou holčičku, která si prožívá své.

Rada: Promluvte o své uzavřené bytosti s partnerem a domluvte si postup, jak ji můžete vydat, aniž by docházelo k jejímu zraňování a napadání její stydlivosti.

7. Dlouho neprožitý orgasmus

Muži se celkem rychle dokáží dopracovat k vrcholu, mnoho žen však nikoliv. Důvodů může být hned několik a snažím se je vyjmenovat v tomto článku. Netrpělivý muž v neznalosti může jít na věc příliš rychle a žena pak slouží pouze jako nafukovací panna. Dlouho neprožitý orgasmus může vést k pocitu vlastní neschopnosti být ženou a k celkové blokaci sexuálního oddávání vůbec.

Rada: Muži, buďte na své partnerky ohleduplní a naučte se číst jejich těla. Ukroťte své sexuální vášně a dejte prostor i narůstajícímu pocitu vašich partnerek. Upřednostněte někdy i je a jejich potřeby před svými. Pamatujte si, že orgasmus dvojice je znakem jejich společného emočního souznění.

Ženy, naučte se o svých pocitech mluvit. Poučujte své partnery o svých potřebách a veďte je na místa, kde jste vzrušivé.

8. Sexuální ponižování

Stávají se i případy, kdy se partneři ponižují za své sexuální výkony. Všechny tyto výroky se do hlavy zapisují a při vstupu do nového vztahu mají tendenci se ukazovat. Poznáte je tak, že se s novým partnerem necítíte dobře a do hlavy vám lezou výroky toho minulého. Nikdo není odsouzený k sexuální prohře a všichni máme nárok se se svým partnerem cítit plně přijati a na vrcholu blaha.

Rada: Pochytejte nepříjemné výroky na papír a otočte je tak, aby mluvily ve váš prospěch.

9. Poslouchali rodiče, jak souloží

Jeden můj klient mi vyprávěl, jak musel jako dítě poslouchat své souložící rodiče skoro každý den a jak se ve své postýlce styděl a zároveň i bál, co se s maminkou stane. Když potřeboval jít na záchod, nemohl, protože cesta vedla ložnicí rodičů, kde zrovna probíhal akt. V tomto dítěti vznikl takový odpor k sexu, že se dotyčný nemohl se svojí partnerkou vůbec pomilovat.

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.