Bojovné obhajoby s jedovou příchutí

V posledních dnech jsem se setkal s několika případy obhajob a ptal jsem se, proč to lidé vlastně dělají? Proč mají potřebu obhajovat své skutky a myšlenky? Proč raději jen tak nežijí a nechají okolí, aby bylo, jaké chce? Pro odpovědi musím zajít hodně daleko do našeho dětství a pochopit následující programování mozku.

Mozek je již od svého prazákladu v těle matky naprogramován na přežití. Prostě vede tělo jakýmikoliv dostupnými prostředky k tomu, aby přežilo.

První náznak tohoto jevu pozorují vědci již u embrya. Dokáže identifikovat nebezpečné podněty a bránit se jim. Tento jev můžeme i dále v životě pozorovat u rostoucího jedince.

Jaké jsou důležité kameny pro programování mozku?

Říkali jsme si při výkladu Emočních rovnic, že důležitými kameny pro programování mozku jsou:

  • a) jak je mi dáván najevo pocit lásky
  • b) jak je mi dáván najevo pocit důležitosti
  • c) jak je mi dáván najevo pocit přijetí takového, jaký jsem.

Postupně jak jedinec dospívá, si mozek na základě těchto filtrů dělá své vlastní závěry.

TIP: Přečtěte si mou knihu Emoční rovnice: Odhalte svůj zdrojový kód. Více o knize najdete zde.

Láska jen za určitých podmínek?

Je-li dítěti dáváno najevo, že lásku dostane pouze za určitých podmínek (je hodné, něco splní, správně jí, pomáhá uklízet atd.), vznikají v čistém mozku programy, které se pak celý život točí dokola. Pokud ale jsou tyto programy v rozporu s pocitem bezpečí, jistoty přežití, přijetí a přísunu lásky, je jedinec puzen svým vlastním systémem k obraně všemožnými prostředky.

Tyto obranné prostředky mohou být útěk, boj fyzický i slovní, zabití, nenávist, kletby, ochladnutí, ztvrdnutí nebo výmluvy. Všechny tyto praktiky ale mají jeden cíl. Oddálit bolest, neztratit lásku, vyhnout se strachu a získat si pro sebe bezpečí. Kdykoliv budete analyzovat i ten nejzrůdnější jev v lidské historii, zjistíte, že řídícím motivem byl jeden z mých výše zmíněných obran.

Výmluvy jsou tedy obranným prostředkem a já některé z nich vyjmenuji.

Klientka mi odhalila svoji komunikaci se svým manželem. Mozek jí generoval následující omluvy a výmluvy:

  1. Tak se přece podívej, jak jsem ti v minulosti pomohla! Řídící motiv: prohlédni a miluj mě dále takovou, jaká jsem.
  2. Naše dovolená, kterou jsi zařídil, taky nebyla perfektní! Řídící motiv: prohlédni, člověče a uvědom si, že taky máš svoje chyby.
  3. Na dovolenou jsem ti přispěla polovinu! Řídící motiv: Vidíš, jak jsem dobrá, vydělávám dost.
  4. Kdybys zařídil 4**** hotel, nemuseli bychom být na dovolené otrávení. Řídící motiv: podívej se na sebe, ty troubo, taky nejsi dokonalý.
  5. Díky mně máš firmu! Řídící motiv: Vzpamatuj se a podívej se na to, kolik dobrého kvůli mně máš. Sám bys to nedokázal a shnil bys.
  6. Ještě abys se mnou nevydržel, cvičím, zdravě jím, mám dobrou postavu, peču! Řídící motiv: Ukázáním na sebe vyzdvihnout své kvality, abych náhodou nebyla ponížena, ztratila váhu a byla ze vztahu vykopnuta či vyměněna za jinou.
  7. Když partner poukázal na zlost jejích obhajob, dozvěděl se, že jich měla více a že ty nejhorší spolkla. Řídící motiv: zase nejsem přece tak špatná.

Tyto věty naplněné jedem byly použity proti nejbližší a nejmilovanější osobě. Proč? Ne proto, že by partnerka chtěla škodit, ubližovat, ničit, kárat svého nejbližšího. To ne, ale v touze se zachránit od ztráty lásky, přízně, náklonnosti a přijetí.

Proč klientka měla potřebu tasit tyto obhajoby? Protože v dětství neměla dostatek přirozené, nepodmíněné lásky. Láska byla dávána jako důsledek vykonané práce, výsledků a dokonalého vystupování. Pod hrozbou odvozu do dětského domova se musela neustále vtěsnávat do daného profilu matky, aby ji nijak nerozčilovala a mohla získat přízeň a jistotu.

Až se zase budete někdy vymlouvat a obhajovat doma či v práci, zastavte se na chvilku a pochopte, jaké motivy řídí vaši střelbu.

TIP: Přečtěte si mou knihu Emoční rovnice: Odhalte svůj zdrojový kód. Více o knize najdete zde.
Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.