Hodíme se vůbec k sobě?

Každý dobrý vztah je založen na hlubokém přátelství a to je založeno na společných prožitcích a zájmech. Pokud s někým neudržuji přátelství, těžko se s ním budu cítit dlouhodobě dobře. Přátelství utužuje společný zájem.

Pokud s někým nesdílím společný zájem, nebudu ani chtít s takovým člověkem trávit svůj čas. Počáteční nadšení ve vztahu pomine a běžný život potřebuje přátele. Opravdový vztah pozbývá smyslu, pokud nejsem s danou osobou v přátelském svazku. Proto chceme, aby náš partner splňoval předpoklady přátelství.

Následující test vám pomůže odhalit podstatné stránky vaší osobnosti, které jsou základem při hledání přátel. Pro perspektivní vztah by váš partner měl být vybrán právě s ohledem na ně.

Účel testu:

Pomůže vám odhalit skryté nekompatibility ve vašem vztahu, které mohou později váš vztah rozložit.

Test provádějte každý zvlášť.

Každý si na svůj list papíru napište, jak by měl dle vašich představ vypadat ideální partnerský vztah. Nijak se neomezujte a napište všechno, co vás napadne. Vysněte si své prožitky i vlastnosti svého partnera. Používejte krátké věty.

TIP: Zjistěte, jak si udělat správnou objednávku partnera. Jak si jí napsat a efektivně zapracovat. Více zjistěte v mé knize Partnerský manuál. Více o knize najdete zde.

Dále si odpovězte na otázky:

  • Jaké je mé životní poslání a co pro jeho realizaci potřebuji od svého partnera?
  • Jaké mám sexuální potřeby a co potřebuji od svého partnera?
  • Jaké jsou mé plány, priority a přání ve 4 kvadrantech (práce, peníze, zdraví a vztahy)?
  • Jaké mám zájmy?
  • Po čem toužím?
  • Jak chci prožívat lásku?
  • Jakou hodnotu má pro můj život věrnost?
  • Co v životě nenávidím?
  • Co mě v životě nudí?
  • Bez čeho se v životě obejdu?

Zodpovězením těchto otázek vám získáte seznam odpovědí. Ty si sami ohodnoťte dle důležitosti 0-10. Desítka znamená maximálně důležité.
Zakroužkujte tři nejvyšší a tři nejnižší hodnoty. Totéž udělá váš partner (sám, bez vaší pomoci).

Pro zdárný vztah je důležité, abyste měli alespoň jednu vysokou hodnotu společnou a nenašli žádnou ze svých nejnižších v parterových nejvyšších.

Další metody

Pro otestování kompatibility s vaším partnerem, které váš vztah pomohou uchránit od budoucího krachu, najdete v mém audioprogramu 7 Metod pro výběr životního partnera

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.