Láska vrcholem života

Láska je něco obrovského, nepopsatelného a nemá nikde jinde obdoby. Kdo miluje, neškodí. Láska je nejvyšší stav mysli a je jediným správným motivem pro veškeré lidské jednání. Lásku nemůžeme nahradit a ani ji naučit žádný stroj. Jsme jediní v celém vesmíru, kdo ji dokáže znásobit i zničit.

Láska nezná nenávist a umí si hrát i s nejjemnějšími odstíny krásy. Nikdo nikdy nemiloval natolik, aby vyčerpal veškeré její rezervy. Láska je nevyčerpatelná, převratná, kořením života. Oprašujícím elementem zapšklosti. Umí potírat smrt a stává se elixírem věčnosti. Ona jediná dává smysl životu. V mládí uvádí do varu a starým připomíná jejich první sliby.

Není, kdo by nechtěl milovat a být milován. Kdo nemiluje, již nežije a kdo není milován, již přestal žít. Protloukání se životem bez lásky je marnost, život ztrácející své poslední kapky. Láska je předzvěstí nových časů, branou do nového světa a zábleskem zapomnění na vše již dávno minulé.

Láska přivádí lidi k novým nápadům, úchvatným písním a obrazům. Lidé žhnoucí láskou jsou magnetem k dalším plamenům, podněcují ostatní k dalším činům a umocňují jejich zakrnělé touhy. Jen více lásky, prosím! Je totiž jedinou emocí vedoucí ostatní k převratným životním rozhodnutím. Naše planeta ji tolik potřebuje, aby se nenávist přestala skloňovat a nově rodící se děti nemusely pít kalich hořkosti a smrti, nosit pochodeň zla zapálenou mnoho staletí před jejich narozením těmi, jež ani neznaly.

Láska skloňována v mnoha pádech je dnes pouze zálepkou na krvácející rány. Nedostatkovým artiklem působícím ochlazení v parných dnech.

Přitom však je jedinou cestou k usmíření a pokoji mezi lidmi i celými národy. Sdílíme jednu planetu a jsme jí denně učeni, že v harmonii a lásce je cesta. Jakmile se naučíme se milovat mezi sebou a přestaneme se mučit, nenávidět a zabíjet, smysl života zde je naplněn.

Když miluješ, budeš vyvýšen, když pomáháš, budeš oslaven. Nic není tak důležité jako změnit motiv svého každodenního chování. Co tě vede do práce? Co tě popouzí k mluvení? Proč ráno vstáváš a proč vlastně žiješ? Je tím hlavním motivem láska k sobě, k blízkým, k ostatním lidem?

Láska, radost a dobrý pocit nikdy nezaniknou. Opravdový život je jimi prodchnut a bez nich ztrácí smysl.

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.