Nejčastější vztahové problémy a jak je řešit.

Vztahy jsou složitá síť interakcí, emocí a očekávání, které mohou být zdrojem lásky, naplnění, radosti, spoluprožívání krásných společných chvil, ale někdy také mohou být zdrojem bolesti a frustrace nebo dokonce averze obou či jednoho z partnerů.

Když tyto problémy přehlížíme či zakopáváme pod koberec, často se začínají projevovat fyzicky i psychicky na našem zdraví. Řada nemocí a zdravotních potíží je jen odrazem problémů ve vztazích.

Prakticky v každém vztahu či soužití se čas od času vyskytuje problém či nedorozumění, nebo závažnější partnerské problémy, které po počáteční fázi zamilovanosti většinou začnou vykukovat na povrch. Není nutné hned přemýšlet o rozchodu nebo rozvodu, ale naučit se těmto problémům zdravě čelit či předcházet. Ať už se jedná o žárlivost, pocity křivdy, nedostatek sexuálního propojení, nebo jen drobná nedorozumění na základě špatné komunikace. V článku se dozvíte nejčastější důvody těchto potíží, jak je minimalizovat a co byste si měli osvojit, abyste uměli v lehkostí tyto problémy řešit.

Na začátku vztahu bývá vše zalitém sluncem, milostné chvíle obvykle přicházejí spontánně. O lehkost a bezproblémovost se do určité míry stará náš hormonální systém. Když chemický koktejl z našeho těla odezní, začneme partnera vidět v pravém světle.

Do vztahu si přinášíme vzorce z původních rodin, což může být nejčastějším důvodem proč se nás stále dokola opakují stále stejné situace. Zde už tedy jsou nejčastější problémy, se kterými se někdy v životě potýkají snad všechny dlouhodobé páry a které mohou odstartovat malé či velké krize:

Problém v komunikaci jednou z hlavních příčin vztahových problémů.

Umění dobře komunikovat je jedním z nejdůležitějších aspektů každého vztahu. Je základem pro porozumění, důvěru a blízkost mezi partnery. Je klíčová, aby se mohla prohlubovat a rozvíjet vzájemná intimita, abyste dokázali efektivně a rychle řešit vzniklé situace a dokázali se mezi sebou domluvit. Špatná nebo nedostatečná komunikace je jedním z největších příčin vztahových problémů.

Když na koučinku pracujeme s páry či klienty, kteří si přišli vyřešit problém ve vztahu, bývá špatná komunikace zdrojem č. 1. Umění komunikovat by se mělo vyučovat už ve škole, měla by to být samozřejmost, leč její absence má za následek zbytečné rozchody, bezmoc, nedůvěru a o zbytečně vzniklých špatných pocitech nemluvě. Naučte se komunikovat a vše ve vztazích půjde snadněji!

Často se stává, že partneři mluví, ale vůbec neslyší jeden druhého. Všimli jste si, že se lidé snaží ve vzájemném dialogu především prosadit sebe, svoji pravdu, svůj názor? Všimli jste si, jaká neochota a neschopnost naslouchat v nás lidech je? Buďme k sobě upřímní, všichni chceme být vyslyšení a pochopeni, toužíme, aby nám protějšek věnovat přítomnou pozornost, ale sami jsme neschopní a často neochotní svému protějšku poskytnou to samé. Prostě neumíme naslouchat. Přitom to nejdůležitější je um naslouchání!!!

Umění naslouchání a proč to neumíme.

Naslouchání je ve vztazích důležitá dovednost, kterou málokdo dobře umí. Aktivní naslouchání znamená plně se soustředit na to co druhý říká, nepřerušovat ho a snažit se porozumět jeho perspektivě. Naslouchání je schopnost soustředit se na to, co skutečně druhá osoba říká, vnímat její emoce a reakce a reagovat na ně adekvátním způsobem. Jeden z adekvátních typů reakci může být fráze:

“ Rozumím“, „Řekni mi víc“, „Mrzí mě, že se tak cítíš“…..

Často se stává, že jeden nebo oba partneři spíše čekají na svou příležitost mluvit, než aby skutečně naslouchali. To může vést k pocitu, že nejsou slyšení, pochopeni, respektování a nakonec k frustraci a zklamání a uzavření se.

Když však nasloucháme svému partnerovi, ukazujeme mu, že ho respektujeme a chápeme jeho pocity a potřeby. Naslouchání by mělo být aktivní a nejen pasivní čekání na svou příležitost mluvit.

Pokud máte pocit, že vám partner nebo partnerka nedostatečně naslouchá, je důležité komunikovat o tomto problému otevřeně a upřímně. Zkuste vyjádřit své pocity a potřeby bez obviňování druhého a najít společné řešení. Možná si budete potřebovat najít čas a prostor pro rozhovor a naslouchání bez rušivých vlivů okolí.

Naslouchání a porozumění jsou klíčové pro budování zdravého vztahu a respektování potřeb obou partnerů. Buďte si vědomi toho, jak důležité je být pozorní a přítomní ve chvílích, kdy vám váš partner sděluje své pocity a myšlenky.

Spíše, než reaktivní argumentace, skákání do řeči, potřeby za každou cenu prosadit svůj názor a postoj, zkuste jen mlčet, být přítomní a naslouchat.

Ano, je to těžké, znám to moc dobře! Obzvláště v případě, kdy partner vyjadřuje nějaký druh zpětné vazby či nespokojenosti ve vztahu a které by se nám mohlo přeložit jako kritika, křivda i nedocenění. Znáte ty věty typu: „Tak já pro tebe dělám co nejvíc můžu a ty jsi stejně nespokojený“ nebo „Tak asi s námi nejsi rád, když potřebuješ trávit tolik času v práci“…. Připomíná vám to něco? Prostě partner s přesností skalpelu ťukne na naši nezpracovanou bolístku.

Udržet se v té chvíli a nezačít chtít zahájit obhajobu, vysvětlování, hromadu argumentů či výčitek je právě to mistrovství, potažmo můžeme říct, zralost a dospělost.

Nemusí to být nutně tak, že mluví pouze jeden a druhý musí mlčet a nic neříkat, ale o aktivním střídání, dokud se daný problém úplně nevyřeší a nedojde k pochopení. Když se problémy a pocity nevykomunikují do úplného konce, stejně je ve vzduchu cítit dusná atmosféra a nespokojenost. Chcete se ve vztazích umět domlouvat, nebo bojovat?

Důvěra je základním pilířem vztahu.

Nedostatečná důvěra.

Důvěra je základním kamenem každého vztahu. Nedostatek důvěry může vést k žárlivosti, podezřívavosti a nejistotě, což může výrazně narušit partnerské vztahy. Důvěra se často buduje velmi dlouho, ale ztratit se dá během jednoho okamžiku. Stejně tak je opětovně těžké ji znovu obnovit. Především nevěra ve vztahu dokáže důvěru podlomit na velmi dlouho.

Obnovení důvěry je proces, který si vyžaduje čas, trpělivost a maximum vynaloženého úsilí na jejím obnovení společně pracovat.

Pokud chcete budovat a posilovat důvěru ve vztahu, je důležité být otevření a upřímní sami k sobě i svému protějšku, držet 100% své slovo a nebát se sdílet své myšlenky, pocity a obavy, což pomůže předejít frustraci ve vztahu. Dejte si pozor, abyste nelhali nebo nezatajovali informace, záměrně si neupravovali pravdu podle toho jak se vám zrovna hodí, plnili sliby, a nebo se včas omluvili. O lhaní, nevěrách nemluvě, tam důvěra zcela končí v momentu kdy věci vyjdou najevo.

Pokud se vám zdá, že ve vašem vztahu není dostatek důvěry, je důležité se tímto problémem aktivně zabývat a hledat řešení. Možná se budete potřebovat poradit s koučem nebo vyhledat psychoterapeuta. Kouč nebo psychoterapeut vám pomůže identifikovat problémy a najít způsoby, jak je řešit.

Je důležité si uvědomit, že bez důvěry není možné mít zdravý a udržitelný vztah. Je tedy důležité dělat vše pro to, aby důvěra ve vašem vztahu přetrvávala a rostla.

Pokud již došlo k narušení důvěry, je důležité situaci řešit okamžitě a upřímně a nechat si čas a trpělivost na zhojení ran. Komunikace je klíčová při nalezení řešení k obnovení důvěry. Pokud nám na vztahu opravdu záleží, tak je nutné komunikovat, než se citově uzavřít a raději volit rozchod. Je důležité být otevřený, poslouchat druhou stranu a snažit se porozumět tomu, co vedlo k narušení důvěry.

Pokud jste zranili či zradili, je důležité přijmout odpovědnost za své chyby a projevit lítost, upřímně se a přijmout důsledky svých činů.

Pokud partner narušil vaši důvěru, buďte upřímní ohledně svých pocitů a emocí. Jaký vliv na vás mělo partnerovo jednání a jak se díky tomu cítíte. Otevřená komunikace a opravdová snaha obou stran je klíčem jak navázat nové, třeba i hlubší konto důvěry.

Proces obnovení důvěry může trvat dlouho a vyžaduje trpělivost a pochopení.

Pokud si nejste jisti, jak situaci řešit, může vám pomoci profesionální pomoc, jako je koučink či terapie. Hledání podpory a porozumění od blízkých či přátel může být podpůrné při zvládání bolesti, smutku, lítosti či potřeby o problému jen mluvit.

Budujte důvěru postupně, buďte upřímní a transparentní!

Finanční problémy a rozdílné finanční nastavení.

Rozdílné představy.

Peněžní problémy mohou být zdrojem napětí a konfliktů ve vztazích. Různé přístupy k utrácení a spoření mohou vést k neporozumění a stresu.

Finanční tlak a napětí je další z příčin problémů v partnerských vztazích.

Nedostatečná komunikace ohledně finančních možností může být velmi častým zdrojem napětí a konfliktů. Pokud jeden partner preferuje utrácet peníze na luxusní záležitosti, zatímco druhý partner preferuje spoření a plánování do budoucna, může to vést k nedorozuměním a stresu. Nedostatek financí může vytvářet silnou míru nejistoty, stresu o vaší životní situaci a přežití.

Často se stává, že partnerská krize vzniká právě na základě nedostatku financí, finanční krachů v podnikání či finanční negramotnosti jednoho či obou partnerů.

Nerovnováha ve finančních příjmech partnerů

Dalším možným zdrojem konfliktů může být nerovnováha ve finančních příjmech mezi partnery. Pokud jeden partner vydělává více než druhý, může to vést k pocitu méněcennosti a závislosti u partnera s nižším příjmem. Tento rozdíl ve finanční situaci může být pramenem neshod, pocitů méněcennosti, nebo dokonce výčitek a tlaku na vyšší výdělek ze strany partnera s vyšším příjmem.

Maminky na mateřské dovolené a finance

Často si maminky na mateřské dovolené stěžují, jak se cítí závislé a finančně nesvobodné, když se musí spoléhat pouze na plat svého partnera. Je to velmi běžný pocit mezi ženami na mateřské dovolené. Nejenže se musí starat o dítě a celodenně se věnovat péči o rodinu, ale současně se cítí závislé na finančním příspěvku svého partnera. Tento pocit ztráty nezávislosti a finanční svobody je často spojen s emocemi pocitu neschopnosti, sebejistoty a dokonce méněcennosti.

Je důležité si uvědomit, že tato situace není trvalá a že když se žena na mateřské dovolené finančně spoléhá na svého partnera, není to nic špatného. Není to projev slabosti nebo neschopnosti, ale součást procesu péče o dítě a rodinu.

Žena si může udělat prostor pro sebe a hledat způsoby, jak si zachovat pocit nezávislosti a finanční svobody i během mateřské dovolené. Nemusí čekat až děti dospějí! Není nikde dané zákonem, že veškerá odpovědnost za domácnost i děti je prací ženy. Může se podělit i se svým partnerem. Žena může i během mateřské hledat příležitostí k vlastnímu naplnění, např. zajímavá práce z domova, vlastní podnikání, To může snížit stres a neshody ve vztahu.

Opět je nejdůležitější nebát se o financích komunikovat, sdílet tyto frustrující pocity se svým partnerem a společně hledat způsoby, jak zlepšit finanční situaci a pocity frustrace z nerovnocenného finančního přispívání.

Je takřka pravidlem, že se lidé stydí či bojí o penězích mluvit. Zvláštní že? Lidé se stydí říct, „Teď na to nemám“, nebo „Teď si to nemohu dovolit“. Nebo naopak „Mám se skvěle, vydělávám hodně pro sebe i svoji rodinu“.

Proto je důležité mluvit o financích otevřeně a pravidelně. Plánovat společně rozpočet a stanovit si společné finanční cíle. Respektujte různé přístupy k penězům a snažte se najít kompromisy. Společně si stanovte finanční rozpočet a realistické očekávání do budoucna. Je důležité respektovat rozdíly v přístupu k penězům a najít způsoby, jak integrovat oba přístupy do společného plánování financí, aby nevznikaly hádky a další vztahová nedorozumění.

Pokud se partneři budou vzájemně podporovat a komunikovat o svých finančních obavách a prioritách, může to vést ke zlepšení vztahů a snížení stresu spojeného s penězi, což pomůže předejít hádkám.

Případně můžete vyhledat odborníka, kouče či osobního finančního poradce, který vám pomůže řídit efektivněji vaše finance a vyřešit vztahové problémy spojené s penězi.

Pokles intimity a sexuality

Intimita je emocionální, citové a fyzické spojení dvou lidí na hluboké úrovni, které může být ohroženo, pokud se objeví problémy ve vztahu. Zahrnuje lásku, cit, důvěru, respekt, otevřenost a pochopení ve vztahu. Intimita není jen o sexu, ale vyjadřuje emocionální a psychologickou blízkost mezi partnery. Je to důležitý prvek zdravého a šťastného vztahu. Je důležité rozumět potřebám, pocitům a touhám partnera, aby se mohla intimita mezi partnery více prohlubovat.

Když intimita poklesne

Není neobvyklé, že vztahy prochází obdobími krizí v intimitě a poklesu sexuální touhy. O to víc je důležité neustále investovat do vztahu a péče o něj. Pokles intimity a sexuální aktivity může způsobit odcizení a pocit nedostatku spojení mezi partnery. Také může také vést k pocitu osamělosti, odcizení a nespokojenosti u jednoho nebo obou partnerů. Někdy jde o kombinaci mnoha příčin, které se postupně na sebe nabalují a ovlivňuji četnost a kvalitu intimních momentů. Zde jsou některé z nejčastějších důvodů:

1. Stres a vyčerpání

Časté důvody je příliš mnoho práce, rodinných povinností, finančních tlaků……..Tento stres může vyčerpat energii a čas, který by mohl být věnován partnerovi.

Řešení: Zkuste si najít čas pro relaxaci a odpočinek společně s partnerem a dát takto společně strávenému času prioritu.

2. Rutina a nuda

Dlouhodobé vztahy mohou nenápadně padnout do rutiny, kde se intimita stává předvídatelnou a méně vzrušující.

Řešení: Experimentujte s novými způsoby, jak si zpříjemnit společné chvíle. Může to být společný nový zájem, cestování, nebo překvapení, které přináší nový náboj do vztahu.

3. Komunikace a nevyřešené konflikty

Nedostatečná komunikace a nevyřešené konflikty mohou vést k emocionálnímu odcizení, což může ovlivnit fyzickou blízkost.

Řešení: Pracujte na otevřené a upřímné komunikaci. Můžete vyhledat pomoc terapeuta nebo poradce, který vám pomůže najít způsoby, jak lépe komunikovat a řešit konflikty viz. začátek našeho článku.

4. Zdravotní problémy

Fyzické a duševní zdravotní problémy mohou ovlivnit libido a schopnost užívat si intimní chvíle.

Řešení: Pokud máte podezření, že pokles intimity může souviset se zdravotním stavem, nebojte se navštívit odborníka. Může se jednat o hormonální nerovnováhu nebo psychickou zátěž, jako deprese a úzkost. Také může pomoci kouč či psychoterapie.

5. Nedostatek času

Zaneprázdněnost, náročný životní styl může znamenat, že nemáte dostatek času pro sebe a pro svůj vztah.

Řešení: Plánujte si s partnerem společný čas důsledně, jako jakékoliv jiné povinnosti. Naplánujte si pravidelný čas jen pro sebe. Může to být společná večeře, víkendový výlet nebo jen večer u filmu. Důležité je být spolu bez rušivých vlivů, jako jsou telefony nebo práce.

6. Seběvědomí a tělesný obraz

Nízké sebevědomí a negativní tělesný obraz o sobě mohou vést k pocitu nízkého sebevědomí, fyzického nepohodlí v intimních situacích.

Řešení: Podporujte sebevědomí svého partnera drobnými komplimenty. Pracujte na přijetí vlastního těla, jak se mohu cítit ve své kůži lépe, například prostřednictvím zdravého životního stylu, pohybu nebo navštivte kouče či terapeuta.

7. Životní změny

Velké životní změny, jako je narození dítěte, stěhování, změna zaměstnání mohou narušit nerovnováhu ve vztahu.

Řešení: Buďte trpělivý a podporujte svého partnera během těchto změn. Společně plánujte a přizpůsobujte se nové situaci, aby váš vztah zůstal silný. Velké životní změny a jejich překonání váš vztah mohou naopak posílit.

Zaměřte se na obnovu intimity skrze malé, každodenní projevy lásky a náklonnosti vůči partnerovi. Otevřeně mluvte o svých potřebách a přáních, a nezapomínejte na fyzický kontakt, malá objetí, který je důležitý pro udržení blízkosti.

Očekávání a role

Různá očekávání a přístupy k rolím ve vztahu mohou vést ke konfliktům. Například tradiční očekávání týkající se domácích prací nebo rozdílných představ péče o děti či neshod v jejich výchově. Podobně mohou být rozpory ve vnímání finančních povinností, volného času nebo sexuálních rolí.

Řešení: Jasně si definujte své role a očekávání. Buďte flexibilní a ochotní přizpůsobit se změnám. Diskutujte o tom, co vám oběma vyhovuje a hledejte rovnováhu, která bude spravedlivá pro oba.

Pokud se nepodaří najít společné řešení a rozpory ve vnímání rolí ve vztahu vedou k častým konfliktům, může být užitečné vyhledat pomoc a podporu terapeuta nebo poradce pro partnerské vztahy, aby se našlo dlouhodobé a udržitelné řešení.

Závěr:

Každý vztah čelí výzvám, ale s otevřenou komunikací, důvěrou a ochotou pracovat na problémech mohou partneři tyto výzvy překonat a posílit své spojení. Klíčem je být k sobě navzájem vnímaví, respektovat se a investovat čas a energii do budování a udržování zdravého vztahu. A především si odpovězte na otázku, „Stojí mi tento člověk, které jsem si zvolil do vztahu za to, abych vše výše uvedené s radostí dělal a žil?

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.