Nesnažte se opravovat nekompatibilní vztah

Pokud se dostanete do nepříjemné situace, kdy s partnerem prožíváte neshody, zeptejte se sami sebe: „Stojí mi tento můj partner za to?

Na začátku vztahu se nám může zdát, že je vše fajn. Těšíme se na partnera, plánujeme společné večeře, společné dovolené, společné chvilky.

Jsme z partnera nadšení. Domluvíme se na dlouhodobém vztahu a začneme plánovat budoucnost. Jak čas běží, začnou se ve vztahu projevovat chyby, nesoulad a nekompatibility. Zdá se nám, že si v některých situacích s partnerem nerozumíme, a že příjemné chvíle prožívané na počátku jsou pryč. I drobné chyby začínají narušovat společné příjemné chvilky a někdy dokážou zkazit celý den, nebo i celou dovolenou.

Je dobré vědět, že tyto události jsou ve vztazích normální. Každý jedinec má právo na svůj názor, a proto nemůžeme požadovat, abychom vedle sebe měli zcela identické jedince, dvojčata, která se budou ve všem shodovat.

Neshody a různé pohledy jsou normální a známe metody, jak je řešit ku prospěchu vztahu.

TIP: Nahlédněte do mé knihy Partnerský manuál.

Stojí mi tento partner za to?

Pokud se dostanete do nepříjemné situace, kdy s partnerem prožíváte neshody, zeptejte se sami sebe: „Stojí mi tento můj partner za to, abych s ním trávil svůj drahocenný čas, abych s ním strávil svůj život?“ Položte si tuto jasnou a nekompromisní otázku. Sami sobě. Čestně. „Stojí mi můj partner za to, abych s ním byl, abych s ním tento problém řešil, abych s ním trávil svůj volný čas, abych s ním utrácel své peníze?“

Využijte síly Domácí ústavy

Pokud si odpovíte, že ano, pokračujte ve vztahu dále. Pokud si odpovíte, že ne, jste ve vztahu zbytečně. Pokud vám váš partner stojí za to, potom použijte k vyřešení sporů Domácí ústavu. Domácí ústava shrnuje věci, na kterých se s partnerem nedokážete dohodnout, a současně stanovuje, jak je budete řešit. Domácí ústava je důležitá, aby se vztah, který vám stojí za to, nerozpadl kvůli maličkostem.

Jsou však případy, kdy jste s partnerem zcela nekompatibilní a Domácí ústava vám nepomůže. Co to znamená? Na počátku můžeme být z partnera okouzlení a vztahová chemie nám může posloužit k tomu, abychom byli jeden z druhého unešení. Tato počáteční náklonnost se však časem rozplyne, poněvadž pocity spojené se zamilovaností jsou způsobeny mozkem a mozek při dlouhodobém prožívání i těch nejpříjemnějších věcí otupuje jejich sílu.

Zjistěte své shody pomocí Chobotnicovy metody

Pevný vztah stojí na kompatibilních prvcích. Samozřejmě chceme mít partnera stále rádi, chceme být stále ve stavu určité zamilovanosti a okouzlenosti, to však ale pro dlouhodobý vztah nestačí. Potřebujeme mít takzvané kompatibilní prvky. Bez kompatibilních prvků nám partner za krátkou dobu přestane stát za to, abychom s ním trávili svůj čas.

Co to jsou kompatibilní prvky? Kompatibilní prvky jsou činnosti, myšlenky, touhy, životní poslání, které máme s daným člověkem společné.

Tyto věci řeší Chobotnicova metoda. V krátkosti, vy si specifikujete tři nejdůležitější oblasti, které jsou ve vašem životě nepostradatelné, v nichž získáváte na důležitosti a váš život nabývá nových hodnot a získává směr. A současně si vyjmenujte tři činnosti, které vás maximálně iritují. Totéž učiní i váš partner.

Je zapotřebí, abyste se shodli alespoň v jedné důležité oblasti a aby se nestalo, že vaše důležitá činnost se objeví v partnerových nenáviděných. Co nám v podstatě Chobotnicova metoda zprostředkuje? Zajišťuje, aby náš dlouhodobý život ladil v tom důležitém. Poněvadž tam, kde jsme shodní v důležitém, vznikají prvky přátelství a přátelství je vstupní branou dlouhodobého vztahu. Proč bych s někým trávil svůj drahocenný čas, pokud není můj přítel? A jestliže je můj přítel, zcela zákonitě s ním sdílím své důležité. A co je důležité? To si každý člověk musí specifikovat sám.

TIP: Nahlédněte do mé knihy Emoční rovnice.

A co když máte ve vztahu Nekompatibility?

Jestliže zjistíte, že ve vašem vztahu jsou prvky nekompatibility, tudíž že se ani v jedné z tří zvolených věcí neshodnete s partnerem, nesnažte se váš vztah opravovat. Jednoduše jste si špatně vybrali, poněvadž vás na začátku o vztahové inteligenci nikdo nepoučil. Počáteční náklonnost zmizela a vy žijete s člověkem, se kterým nemáte nic společného. Nemusí být špatný, ale budete se s ním v lepším případě nudit. Pokud se vám to stalo, přestaňte takový vztah opravovat. Nemá to cenu.

Položte si otázku: „Stojí mi to za to, abych s tímto člověkem žil?“ Pokud si odpovíte: „Nestojí“, udělejte vše pro to, abyste vztah co nejdříve ukončili.

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.