Pro někoho je nevěra pohlavní styk, pro jiného polibek, podle některých je hříšné už jen pomyšlení na někoho jiného. Stejně jako se liší definice nevěry a vnímání toho, co nevěrou je a co nikoliv, liší se i nevěra u obou pohlaví. Nevěra muže a nevěra ženy má své specifické rysy, odlišnou motivací, průběh i důsledky.

Obecně platí, že ženy více trápí emoční (citová) nevěra než ta sexuální, zatímco muži hůře snáší, když je jim žena nevěrná sexuálně. Mužům vadí už jen představa, že by jejich partnerka měla sex s jiným mužem, zatímco ženy vyvede z míry spíše to, že by se jejich partner do jiné ženy zamiloval.

Nevěra ženy

Ženy jsou nejčastěji nevěrné tzv. neimponujícím mužům, které bychom mohli charakterizovat třemi slovy – slabí, slušní, spolehliví. Dále ženy podvádějí muže malicherné, muže se zvýšenou potřebou mentorování a muže despotické a žárlivé. Obecně však platí, že ženy jsou svým mužům nevěrné tehdy, když oni ignorují jejich potřeby a přání.

Nevěra ženy obvykle mívá fatálnější následky než nevěra muže, a to ze dvou důvodů.

Za prvé, muži (tedy ti, kteří jsou podváděni) častěji než podváděné ženy volí krajní řešení. Aniž by se snažili celou situaci nějak vyřešit, trvají na rozchodu či rozvodu. Toto řešení je totiž rychlé, zdánlivě bezbolestné a muži mají pocit, že jen když vše rychle skončí, neutrpí tolik jejich ješitnost a sníží se míra jejich společenské stigmatizace. Muži jsou obvykle partnerčinou nevěrou zasaženi natolik, že ztrácí veškerou trpělivost a sílu situaci řešit.

Druhým důvodem, proč nevěra žen často končí rozpadem vztahu, je fakt, že ženy se častěji než muži dopouštějí nevěry, která je spojena se zamilovaností a pálením mostů.

Emoční nevěra

Muži jsou v zásadě nevěrní třem typům žen. Tím prvním jsou obětavé ženy, které dělají vše pro rodinu. Život s takovýmito ženami mužům často připadá stereotypní. Druhým typem jsou ženy vysoce kompetentní a výkonné, které svého partnera téměř nepotřebují (a on se tedy může realizovat jinde) a třetí skupinou podváděných žen jsou ženy, které charakterizuje silná touha po mateřství a partner je pro ně v podstatě jen prostředkem, jak dosáhnout cíle – dítěte.

Emoční nevěra neboli nevěra bez sexu, avšak s vytvářením citových vazeb, je charakteristická především pro ženy. Ačkoliv se to nezdá, tak právě tento druh nevěry může mít pro partnerský vztah fatální následky. Takovýto vztah založený na citovém poutu totiž může být stejně intenzivní jako vztah sexuální.

Za emocionální nevěru je považováno i to, pokud si někdo s kamarádem opačného pohlaví často dopisuje přes SMS, emaily či s ním komunikuje přes sociální sítě a svěřuje se mu se svými problémy, prožitky či nápady. Zkrátka emoční nevěry se dopouštíme tehdy, máme-li potřebu s druhým člověkem neustále trávit čas a cítit jeho blízkost.

Nevěra v manželství

Nevěra v manželství není neobvyklým jevem. Ve výzkumu P. Weisse a J. Zvěřiny z roku 1993 uvedlo 65,3 % ženatých mužů a 46,1 % vdaných žen, že byli alespoň jednou během manželství nevěrní. V roce 2008 se k nevěře přiznalo už jen 34 % vdaných žen a 55 % ženatých mužů. Skutečná čísla jsou však pravděpodobně mnohem vyšší.

Jak se vyrovnat s nevěrou

Pokud odhalíme partnerovu nevěru a podvádějící partner se rozhodne svoji milenku či milence opustit, je potřeba zachovat chladnou hlavu. Není vhodné neustále se k problému nevěry vracet, pořád dokola partnerovi něco vyčítat atd. Vhodné není ani pátrání po podrobnostech. S celou situací je třeba se vyrovnat a pokusit se jít v co nejkratší době dál.

Často se totiž stává, že k rozpadu vztahu nevede nevěra samotná, ale spíše to, co následuje po ní – vztahové, rodinné či partnerské peklo, napětí, dusno, hádky, výčitky…

Nevěra také úzce souvisí s důvěrou a obě obvykle fungují jako jakési spojité nádoby. Nevěra ničí důvěru, ale zároveň nedůvěra provokuje k nevěře.Partnerovi, který nás jednou podvedl, je tedy třeba začít opět důvěřovat. Ačkoliv to může být těžké, je to jediné řešení a jediný způsob jak zajistit, aby vztah opět fungoval.

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.