Nový partner tě ze srabu nevytáhne

„Vytlučte klín klínem“, hlásají mnozí poradci v domnění, že jejich hlasité a časté povykování pomůže krvácejícímu do jeho vysněného ráje. Krve již ale ztratil dost a tak je ochoten naslouchat všemu, co dopřává alespoň malou dávku klidu a upokojení.

Co všechno jsou lidé ochotni dávat za špetku dobré nálady? Hodně a divili byste se, kolik příběhů mi nyní zní v hlavě. Dobrý pocit, pohoda a klid jsou jediným smysluplným cílem v životě a každý člověk se za ním dere, ať vědomě či nevědomě.

Dosahování pohody je ale pro některé provázeno příliš vysokými poplatky. Získají nakrátko to, po čem touží, zanedlouho si ale uvědomí krátkodobost vstříknuté dávky a propadávají se hlouběji než před nedávnem byli.

Udivuje mě krátkozrakost mnohých radilů, kteří bez ostychu radí svým tazatelům, aby si po rozpadlém vztahu našli někoho jiného a tak zmírnili svoji bolest. Tato rada nepřinese míněný klid. Nerespektuje totiž hlavní zákon partnerského soužití, ani hlavních 12 zákonů mozku.

TIP: Nahlédněte do mé knihy Partnerský manuál.

Dva lidé spolu mohou spokojeně žít pouze tehdy, pokud jsou s to generovat vespolek dobrý pocit. Ten pramení ze společných zájmů, dobrého sexuálního barometru a ze shodných Emočních rovnic.

Objevil jsem, že 70% Emočních rovnic mají partneři shodných. Co z toho plyne? Pokud jste se rozešli ze svým partnerem, je to důkazem toho, že vzájemné shody vašich rovnic byly tak bolestivé, že jste již nebyli schopni společně prožívat dobrý pocit a jeden z vás či oba jste se rozhodli pro exit.

Emoční rovnice se vždy dokazují v životě člověka, a to na celé stupnici emočního prožívání.

Pojďme se podívat na příklad:

On má Emoční rovnici: Partnerka se příliš podřizuje (emoce záporná -8) a ona má: V podřízení se je bezpečí (emoce příjemná +7). Jak bude projevení vypadat v praxi? Partnerka se bude snažit vycházet partnerovi vstříc a jeho to bude užírat. Chtěl by raději holku aktivnější, jež bude ochotná ho občas postrčit a vyprovokovat i proti jeho vůli. Dokázání rovnic proběhne následovně: On bude mít nepříjemný pocit z toho, že partnerka na něm příliš visí a ona bude mít dobrý pocit z toho, že se má komu podřizovat.

Oba dva si takto ve vztahu dokazují své zápisy v hlavě.

Pokud tito dva nebudou o svých pocitech mluvit, jejich špatná nálada se postupně rozroste do nepochopení a celkového pocitu „Nerozumíme si, nemáme si co říct, nemáme, co bychom společně dělali, zakrňujeme.“
A to jsme si ukázali na jednu kombinaci. Běžný člověk má ve své hlavě stovky rovnic. Proto je zapotřebí vědět, že pokud vztah má příznak

TIP: Nahlédněte do mé knihy Partnerský manuál.

„Nefunguje“, nejde o to, že by neměl potenciál fungovat, ale dvojice neznalá zákonitostí emočních rovnic věří svým aktuálním pocitům, které nejsou nic jiného než důkaz existence jisté kombinace.

A nyní to důležité: pokud jste neustáli vztah se svým partnerem, zkrátka vaše i jeho prožitky byly již tak trýznivé, že jste museli vztah ukončit, nedělejte následující chybu – nevběhněte do dalšího vztahu! Váš následující partner totiž bude s vámi vytvářet opět 70% podobností. Budou sice trochu jiné než ty předchozí, ale stoprocentně nastanou.

Co je tedy po rozchodu dobré? Zůstat alespoň půl roku sám. Říkám alespoň. Dobré je rok. Během této doby makejte na sobě. Očistěte se od zranění, vytahejte si z hlavy své Emoční rovnice, napište si objednávku svého životního partnera.

TIP: Nahlédněte do mé knihy Emoční rovnice.

Motýli i hmyz sedá na určité květiny. Podobně vy si nenajdete svého partnera jiného, než je obsah vaší hlavy. Podívejte se na ty předchozí, slučte jejich vlastnosti a váš nový partner padne přesně do tohoto sloučení.

Staňte se moudrými a nepadejte do stejné jámy vícekrát!

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.