Přítelkyně se mnou nechce spát

Intimita a sexualita hrají ve vztahu velmi důležitou roli. Proto je důležité pochopit, jak se měří intenzita těchto prožitků, poněvadž pokud je intimita a sexualita na nižší úrovni prožívání, nebudeme mít chuť se intimně ani sexuálně otevírat a prožívat podobné zážitky s tím samým partnerem opakovaně.

Na začátku vztahu, v době vábení a oťukávání, se může objevit určitý prvek dobrodružství, pocit něčeho nového a nepoznaného, a tudíž můžeme být k partnerovi více vábeni, než když vztah již překoná určitou hranici objevování.

Chceme-li pochopit, proč se mnou přítelkyně nechce spát, musíme pochopit základní znalosti o tom, jak pracuje lidská touha, intimita a sexuální parametry.

Teprve tehdy, když pochopíme, na základě čeho máme potřebu určitou věc opakovat stále dokola a jsme stejným způsobem vábeni ke stejnému člověku a ke stejnému prožitku, bude nám mnohem jasnější, proč se mnou přítelkyně nechce spát, nechce prožívat intimitu a odtahuje se.

Proč někdo chce, a někdo nechce?

V tomto odstavci chceme porozumět základům lidského toužení. Lidské touhy závisí na tom, do jaké míry chceme prožívat emoční zážitek vyšší než 7,5 na stupnici od nuly do deseti. Naše mysl jako výpočetní technologie není nic jiného než srovnávač informací. Neustále porovnává naše minulé prožitky s možnými budoucími prožitky, které bychom rádi zažili. Výsledkem těchto srovnání je buď touha prožít něco znovu, nebo odpor k opakování určitého zážitku.

Jistě si vzpomenete na mnohé události, které chcete zažít znovu, ať už je to dobré jídlo, hezký film, příjemné posezení u krbu, či zážitek někde v horách. Tato touha je prostým výpočtem, který vychází z minulého zážitku, jenž se vám líbil.

Stejně tak si určitě vzpomenete na zážitky, které se vám nelíbily a které v žádném případě nechcete zažít znovu. Může jít o situace, kdy jsme zažili velký strach, zimu, vítr nebo zvracení.

Z toho je zřejmé, že pokud někdo chce s námi trávit čas a opakovat určité situace dokola, znamená to, že s námi prožil kus hezkého života, nebo i krátkého okamžiku, který chce zažít znovu.

Pokud se nám ale někdo vyhýbá a nechce s námi prožívat ty samé situace, zřejmě s námi prožil i nehezké okamžiky, které nemá potřebu znovu prožívat.

Musíme si také uvědomit, že naše mysl nezná pouze prožitky na vědomé úrovni, tedy co jsme prožili přes naše ústa, přes náš sluch nebo přes náš dotykový systém. Umí vyhodnocovat i tzv. virtuální zážitky, které prožíváme pouze ve svých představách.

Je tedy možné, že z něčeho, co jsme prožili vědomě, se mohou vytvářet podvědomé virtuální představy, které nás mohou odrazovat od opětovného prožití určitého zážitku.

To, co prožíváme ve své virtuální paměti, je z velké části vypočítáváno na základě prožitků z dětství a nastavení z našeho domova.

Jak funguje sexuální přitažlivost?

Nyní potřebujeme pochopit, proč jsme vlastně k někomu vábeni, a k jinému ne. Použijeme k tomu stupnici od 0 do 10, kde 10 je nejvyšší hodnota. Sexuální přitažlivost znamená, že naše mysl má vlastní představu, nebo již prožila s některým z partnerů sexuální zážitek na 8,5 a více. Srovnávání probíhá napříč všemi vztahy.

Aby fungovala sexuální chemie, musíme si s partnerem vonět, což znamená, že je silná feromonální přitažlivost k tělu obou osob. Opět můžeme měřit feromonální přitažlivost na stupnici od 0 do 10. Položte si tedy otázku, jak voní váš partner, když stojíte vedle něj?

Jakou touhu máte se k partnerovi přibližovat a dotýkat se ho? Znovu měřte na stupnici od 0 do 10. Pokud je vaše feromonální přitažlivost pod 8,5, nemůžete od svých sexuálních zážitků očekávat velký ohňostroj. Vaše těla si podvědomě vyměňují informace, které nejsou příliš kompatibilní s touhou být s tím druhým a opakovat vícekrát intimní a sexuální zážitky. Feromonální přitažlivost musí být nad 8,5.

Musíte cítit, že jste k partnerovi magneticky přitahováni, že máte potřebu se ho dotýkat a že vám až tak moc nevadí, pokud se mírně zapotí.

Kamarádství a vztah s partnerem

V žádném případě bychom neměli zaměňovat vztah s partnerem za kamarádství. Vztah je totiž kamarádství s přidanou složkou sexuality. Někdy se může stát, že si spleteme svého partnera s kamarádem, a pak se divíme, že nám to sexuálně nefunguje. Jak jsme již dříve ukázali, naše touha prožívat intimitu s druhým závisí na prožitcích, které jsme měli v minulosti.

Kamaráda nemusíme vnímat jako někoho, koho bychom chtěli sexuálně. Nemáme potřebu se ho dotýkat nebo svlékat do naha. Je to prostě kamarád, kterého máme rádi a s nímž chceme trávit čas. Kamarádství může někdy přecházet v přitažlivost, ale pokud se tak neděje, není dobré se k tomu nutit.

Minulé prožitky mohou snížit vaši přitažlivost

Intimita a sexuální otevírání se nejsou vždy automatické. Jsou ovlivněny naší myslí i dalšími faktory, jako jsou dodržování slova, komunikace o problémech, péče o děti a finanční situace rodiny. Můžeme zde jmenovat i další faktory, ale na to by nám tento text nestačil. Sami si můžete vyjmenovat nepříjemné zážitky, které ve vztahu zažíváte a které nedostaly prostor pro vykomunikování.

Jakýkoliv nepříjemný zážitek může narušit vaši intimitu i váš sexuální život. Jsou to maličkosti, které mohou zničit skvělé vztahy.

Pokud s vámi přítelkyně nechce spát, může to být způsobeno tím, že neumíte komunikovat, odtahujete se od problémů, nedáváte prostor otevřené komunikaci, nevyřešené problémy zamlčujete. Mnohdy si myslíte, že mlčení a přehlížení věcí zachovají kvalitu vašeho vztahu a sexuality.

Ovšem opak je pravdou. Každé nepochopení a nedorozumění je jako zrnko písku, které házíte do soukolí vašeho vztahu. Ačkoliv se zpočátku může zdát, že jedno malé zrnko písku ve vašem vztahu není vážným problémem, spousta těchto zrníček písku nakonec vykoná své dílo zkázy.

Proč se mnou přítelkyně nechce spát?

Nechce, protože intimní přitažlivost je nižší než 8,5. Sexuální barometr ukazuje méně než 8,5. Pravděpodobně je náš vztah na úrovni přátelství. A feromonálně se nepřitahujeme natolik, abychom pociťovali silnou sexuální přitažlivost, která by nás k sobě přitahovala v podobě až zvířecího pudu. A to takovým způsobem, abychom měli potřebu se stále osahávat a prožívat intimněji něco mnohem hlubšího než pouhé kamarádské klábosení.

Miluje mě, ale nespí se mnou?

Pokud máte pocit, že vás partner miluje, ale nespí s vámi, je důležité si uvědomit jednu zásadní informaci. Vztah s přítelkyní není opravdový vztah, ale spíše přátelství. Jste spolu spojeni na základě společného zájmu nebo společného osudu.

Můžete si položit otázku, co vás s přítelkyní spojuje, proč jste vlastně spolu, a co je hlavním důvodem, proč zůstáváte dohromady? Možná jste si v minulosti navzájem pomohli, a nemáte sílu se rozejít. Zahojili jste si své rány a připravili jeden druhého na další vztah.

Mít s někým sexuální vztah znamená prožívat hezké chvíle při intimním otevírání se. Je to podobné jako chodit do stejné restaurace na jídlo, které nám v minulosti chutnalo. Přece nebudeme chodit do restaurace na jídlo, které nám přestalo chutnat?

Jak dát všemu šanci?

Chcete-li dát svému vztahu ještě šanci a naučit se pochopit své emoční reakce, úroveň intimity, sexuálního barometru a komunikace, je potřeba se rozhodnout a začít komunikovat bez kompromisů a zábran.

Mluvte o svých sexuálních barometrech, promluvte si o feromonální přitažlivosti, promluvte si o tom, co ve vztahu nefungovalo a nebylo vykomunikováno nebo odpuštěno, a promluvte si o tom, co se stalo v minulosti a bolelo.

Důležité je diskutovat i o tom, zda váš vztah stojí na feromonální přitažlivosti, nebo pouze na přátelství.
Jakmile otevřete jasnou komunikaci o všem, co jsem výše navrhl, zjistíte, zda se vyplatí dál rozvíjet váš vztah, který možná krátkodobě ochabuje, nebo se rovnou domluvíte na rozchodu.

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.