Proč v Česku narůstá počet samotářů

Zdá se, že být single je dnes in. Pro ženu už není ostuda, pokud se nevdá, pro osamělého muže už se jen zřídkakdy užívá označení starý mládenec. Lidí, kteří žijí dobrovolně či nedobrovolně sami přibývá. Proč? A o jaké lidi se jedná? To se dozvíte v následujícím článku.

V první řadě je nutné si uvědomit, že samota není totéž jako osamělost. Nejedná se o stav, kdy člověku chybí kontakt s blízkou osobou a on strádá, ale o stav, který si člověk sám dobrovolně zvolí a který mu vyhovuje.

Život v jednom a demografie

Především mladí lidé dnes často žijí sami. Jedním z hlavních důvodů je, že se zvýšil průměrný věk, kdy páry uzavírají první manželství. Zatímco dříve bylo (především pro ženu) téměř až povinností, aby se provdala do svých třicátých narozenin (nebo spíše co nejdříve po narozeninách dvacátých), dnes už tomu tak není. Být svobodnou ženou se stalo společensky přijatelné. Jako cosi běžného se vnímá jak soužití nesezdaných dvojic, tak situace, kdy mladý muž či mladá žena žijí samostatně.

TIP: Nahlédněte do mé knihy Partnerský manuál.

Kromě faktu, že došlo ke zvýšení průměrného věku novomanželů, zvýšil se i počet rozvodů. Stále více lidí se dnes rozhodne své vztahy ukončit, v důsledku čehož se opět zvyšuje počet těch, kteří žijí sami.

Další důvody zvyšujícího se počtu samotářů

Kromě demografických důvodů, existují i důvody další, proč dnes stále více lidí volí život v jednom, případně jen se spolubydlícími nebo s domácími mazlíčky.

  1. Prvním z těchto důvodů je oslabení tradičních hodnot a tradičních rodinných vazeb. Např. založení rodiny už dnes není považováno za cosi nezbytného, takže mnoho lidí nevidí důvod, proč by mělo uzavírat sňatek či s někým dlouhodobě žít.
  2. Dalším z důvodů je  tlak na kariéru a společenský úspěch. Společnost jedince nutí k tomu, aby se snažili něčeho dosáhnout, v něčem byli úspěšní atd. Je-li dnes posuzována úspěšnost nějakého muže, děje se tak podle množství peněz, které vydělává (ne počtu dětí) nebo s ohledem na jeho pracovní pozici (ne podle toho, zda má manželku či nikoliv).
  3. Třetím důvodem, který je zároveň odpovědí na otázku, proč dnes stále více žen žije bez mužů, je stále větší ekonomická samostatnost a individualizace žen. Ženy dnes běžně nejen studují, ale i participují na trhu práce. Logicky jsou pak schopné uživit se samy a sňatek s mužem, který by je finančně zajistil pro ně už není nutností.
  4. Čtvrtý důvod, proč přibývá samotářů, se týká jak mužů, tak žen. Je jím touha po vzdělání, cestování a zábavě. Mnoho lidí se rozhodne žít samostatně proto, neboť má pocit, že jen tak si bude moci užívat a dělat skutečně to, po čem touží.
  5. Posledním důvodem je narůstající počet zranění a ublížení jak z rodiny tak ze vztahů minulých. Pokud jsme zažili nepříjemné zrady a zklamání, nemáme potřebu znovu vyhledávat další vztahy a bojíme se opakovaného zranění.

Kdo žije sám?

Sami žijí jednak lidé, kteří se pro takovýto styl života rozhodnou dobrovolně, tak ti, kteří si ho sami nezvolili. Jedná se především o lidi, kteří se rozešli s předchozím partnerem nebo kteří si z nějakého důvodu nejsou schopni partnera nalézt (např. na něj mají vysoké nároky, mají negativní zkušenosti z minulosti atd.). Takoví to lidé sice žijí osaměle, ale svou situaci považují za dočasnou a většinou se ji snaží změnit.

TIP: Nahlédněte do mé knihy Partnerský manuál.

Mnohdy se také stává, že lidé žijící sami tvrdí, že jsou spokojení a šťastní, ačkoliv tomu tak ve skutečnosti není. Tito lidé pouze před druhými nechtějí vypadat jako životní ztroskotanci či se tímto způsobem snaží přesvědčit sami sebe o výhodách života v jednom.

Závěr

Existují lidé, kteří umí žít single, aniž by byli osamělí. Ti, kteří však sami žijí a spokojení s tím nejsou, by neměli na hledání partnera rezignovat. Čím déle je totiž člověk sám, tím problematičtější pro něj pak je svou situaci změnit.

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.