Co když se muži chovají k ženám hrubě?

Včera jsem po rozhovoru s mladou vdanou ženou, která mě provedla svým životním příběhem plného násilí, usoudil, že se budu muset zamyslet nad tím, proč se muži chovají k ženám hrubě. Jak je to možné, že dokáží fyzicky i psychicky týrat něžné pohlaví s takovou dávkou hrubosti, že se mi nad tím zastavuje rozum?

Co vede muže k takovým projevům hrubosti, že se nestydí uhodit jemnou ženu do tváře a ještě si přitom myslet, že dělají dobře? Poněvadž se podobné kousky dějí stále častěji, musím se k tomuto tématu vyjádřit a dát prostor k zamyšlení ženám, které těmito nepříjemnými situacemi procházejí. 

Jaké jsou způsoby týrání?

Mlčení naschvál, odsekávání, neřešení problémů, ignorace, netolerance, fackování, kopání, udeření pěstí, zamykání doma, vyhrožování smrtí, izolace.

TIP: Nahlédněte do mé knihy Partnerský manuál.

Odkud se toto chování mužů bere?

Vždy za vším je totiž schován strach nebo touha vyniknout. A tyto emoce mají tendenci se převlékat do mnoha plášťů. Uvádím zde hlavní příčiny, které se u vztahově nevyspělých mužů objevují.

1. Muž se bojí, že doma ztratí nadvládu

V tomto případě jde o typ mužů, kteří díky svému malému sebevědomí mají panický strach, že jejich partnerka by mohla být lepší než on a mohla nad ním převzít nadvládu. Proto ji ponižuje, aby k tomu nedošlo. Psychicky ji vydírá a používá manipulační techniky, aby ji přiměl poslouchat a dělat vše, co si myslí on. Tak si dokazuje svoji velikost a mužskost.

2. Muž se bojí, že někdo jiný bude lepší než on

Tento druh strachu stojí za veškerou žárlivostí. Muži se tak bojí, že by jednou jejich partnerka přišla a oznámila mu, že si našla někoho lepšího, že ji všemožně spoutávají a týrají, aby si nemohla dělat, co sama chce.

3. Muž nedokáže prosadit svoji vůli diplomacií a láskou

Každý názor a nová potřeba musí být ve vztahu obhájena a vysvětlena. Pokud muž nemá vztahové vychování, tak se při prosazování svých potřeb chová jako netvor. Buď bude po mém nebo budeš trpět.

TIP: Nahlédněte do mé knihy Emoční rovnice.

4. Muž má strach, že bude odhalen ve svých nekalých praktikách

Pokud je muž ve vztahu nespokojený, bude zákonitě koketovat s jinými ženami. Bude si svůj nedostatek kompenzovat jinde. Pokud byl ale vychován tak, aby ve vztahu zůstával za každou cenu, bude partnerce všemožně dávat najevo, že ona je ta špatná a že všechno dělá špatně a že on má přece nárok si dělat co chce.

5. Muž udělal ve vztahu osudovou chybu

Neumí se s partnerkou domluvit na odpuštění. Pokud muž nemá dostatek vztahové inteligence, aby po své chybě našel k partnerce opět cestu a vztah se vrátil do normálu, může se z něj postupem času stát tyran. Bude ji stále dávat najevo, že ona je ta neschopná a ať si teda všechno udělá, jak chce, když je vlastně tak dobrá.

6. Muž se bojí, že jím bude pohrdnuto

Tento panický strach se objevuje u mužů, kteří byli v dětství častokrát opomíjeni nebo jim bylo dáváno najevo, že nedostačují. U svých partnerek se pak snaží tento nedostatek od vychovatelů kompenzovat. Bojí se, že jim opět bude dáno najevo, že nejsou dost dobří, chytří a dostačující. Tak pomocí psychického týrání zastrašují a formují partnerku, aby dělala přesně to, co chtějí. 

7. Muž má nesrovnaný svůj osobní život

Nevyrovnaní a vztahově impotentní muži mají tendenci si vybíjet své zlo na svých nejbližších. Negace, zuřivost, zlost, pomluvy a obviňování z nich vytéká jako hnis a zaplavuje své okolí. Partnerka však za nic nemůže. Ona sama dokonce častokrát nabízela svojí pomoc. Milostpán však pohrdavě odmítl.

TIP: Nahlédněte do mé knihy Emoční rovnice.

Co dělat, když se muž takto chová?

Prevence – nejlepší je, pokud hned na začátku budete usilovat o partnera, který vás nebude tyranizovat. Jak? Vzděláváním v oblasti vztahové inteligence. Tak dosáhnete poznání jak si správně vybrat svého životního partnera a nebude muset v budoucnosti snášet jeho vrtkavosti.

Přesně vědět, co chci a znát své životní hodnoty-když znám své životní hodnoty, tak se nebudu nikomu moc podřizovat. Budu chtít jít životem podle svých měřítek a žádné citové vydírání se mi nestane vodítkem. Určitě je dobré se naučit rozpoznat a odzbrojovat manipulátora.

Nekompromisně vyjednávat-pokud muž má tento defekt projevu, je jediná cesta. Jasně mu nastavit zrcadlo jeho chování a zdůraznit, že je to nepřijatelné. Pokud bude i nadále pokračovat ve svých praktikách, tak opustit vztah.

Obrátit se na odborníka a nechat si poradit, co v takových případech dělat. Neupadněte v omyl. Člověk sám je pro sebe nejhorším rádcem. Úspěch spočívá ve schopnosti se poradit s odborníkem. S lidmi, kteří již mají určitá neštěstí za sebou a ve svém životě vykazují prvky, které byste sami chtěli mít, vám určitě dají dobrou radu. A věřte mi, někdy jedna hodina s takovým člověkem vydá na sto hodin s kamarádkou.

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.